Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasHoạt động của huyện > Hoạt động MTTQVN
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Công an – Mặt trận Tổ quốc về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2012 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

BAN THƯỜNG TRỰC

 

Sóa: 32/BC-MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc

 

                    

        Đơn Dương, ngày 19 tháng 11  năm 2012.

 

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH GIỮA CÔNG AN VÀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI NĂM 2012.

 

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-CAT ngày 01/11/2012 của Ban chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết liên tịch tỉnh Lâm Đồng về Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện nội dung các Nghị quyết liên tịch giữa Công anMặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tỉnh Lâm Đồng về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2012. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Đơn Dương báo cáo kết quả chương trình phối hợp giữa ngành Công an với Mặt trận Tổ quốc năm 2012, kết quả thực hiện như sau:

I. Công tác chỉ đạo:

Ngay từ đầu năm, Huyện ủy – UBND huyện đã tổ chức tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2011, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào năm 2012. Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị 06-CT/HU ngày 03/02/2012 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Kế hoạch 51-KH/HU ngày 26/07/2012 về thực hiện Chỉ thị 09-/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Công an và Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở phối hợp đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện các Nghị quyết liên tịch về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong năm, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã ban hành 09 văn bản đến Mặt trận cơ sở và các ban, ngành, đoàn thể triển khai công tác phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên các địa bàn dân cư. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thành lập Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở 10 xã, thị trấn, trong đó Chủ tịch Mặt trận và Trưởng công an xã, thị trấn làm Phó Ban chỉ đạo.

II. Kết quả thực hiện:

1. Công tác tuyên truyền:

- Xác định công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội là công tác trọng tâm. Do đó, MTTQ thường xuyên bám sát tình hình tiến độ triển khai thực hiện đề án do Mặt trận chủ trì. Mặt trận các xã, thị trấn phối hợp với ngành công an đã tổ chức, triển khai tuyên truyền phổ biến về Nghị quyết 09 của Chính phủ và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm cho 105 thôn, tổ dân phố, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, các vị già làng, nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo…

- Trên cơ sở nội dung của Nghị quyết 09/CP, đề án I, đề án V, MTTQ các cấp đã phối hợp với Công an xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, cán bộ, đoàn viên, hội viên, và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm, lồng ghép trong các phong trào thi đua yêu nước như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thông qua “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” đã tổ chức truyền thông về công tác phòng chống tội phạm, ma túy ở 10 xã, thị trấn và 105 khu dân cư với hàng ngàn lượt người tham gia.

- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp thường xuyên tuyên truyền giáo dục và tổ chức các hoạt động sinh hoạt lành mạnh, bổ ích giúp cho nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản và sẵn sàng tham gia tố giác tội phạm cho ngành công an thông qua hòm thư tố giác tội phạm, điện thoại hoặc gặp trực tiếp lực lượng công an.

2. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm:

- MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Công an tiến hành thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa tội phạm, nhằm đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhìn chung có hiệu quả, kịp thời phát hiện và giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, phối hợp điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp, phạm pháp hình sự… Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động về công tác hòa giải, các địa phương phát hiện các đối tượng vi phạm đã báo cáo kịp thời với ngành công an để xử lý, cảm hóa và giáo dục.

-Trong năm 2012 toàn huyện đã tổ chức phát động 03 đợt toàn diện và 03 đợt cao điểm tấn công tội phạm nhằm bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết có 35.526 lượt người tham dự (riêng vùng DTTS có 13.505 lượt người tham dự), kết hợp với phát động đưa kiểm điểm trước dân 56 đối tượng hình sự (trong vùng DTTS là 17 đối tượng). Qua công tác phong trào đã xây dựng mô hình không có tội phạm và tệ nạn xã hội ở 06 xã và kiện toàn 02 câu lạc bộ phòng chống tội phạm ở 02 địa bàn, mô hình thôn, tổ dân phố, cụm dân cư, cơ quan, trường học không có tội phạm, không có ma túy, “Khu dân cư văn hóa”, các câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” được duy trì và nhân rộng, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” có tác dụng tích cực thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển. Thông qua các phong trào, quần chúng đã cung cấp 157 nguồn tin, trong đó có 69 tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra khám phá làm rõ 44 vụ phạm pháp hình sự, thu hồi tài sản tổng trị giá 500 triệu đồng. Phát hiện làm rõ 56 lượt đối tượng sử dụng trái phép các chất ma túy. Qua đó, phạt cảnh cáo 01 đối tượng, phạt tiền 55 đối tượng với tổng số tiền 31.125.000 đồng. Tổ chức đưa đi cai nghiện 17 đối tượng, bắt và vận động ra đầu thú 06 đối tượng có quyết định truy nã.

- Cùng với công tác tuyên truyền, MTTQ các xã, thị trấn và Ban công an tích cực phối hợp chỉ đạo, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân, tập hợp các nhân sỹ trí thức, người có uy tín tiêu biểu trong các dân tộc, các chức sắc tôn giáo, tham gia công tác Mặt trận và các tổ chức quần chúng. Kết quả đã xây dựng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo ổn định trật tự xã hội trong thời gian qua. Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trong các khu dân cư. Đặc biệt các vùng nhạy cảm, các đối tượng có tiền sử nghiện hút, các lái xe đường dài…

3. Công tác cảm hóa giáo dục người phạm tội tại cộng đồng khu dân cư:

Đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng chống tội phạm. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, MTTQ các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung đi sâu vận động cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Qua phong trào Mặt trận đã phối hợp cùng các đoàn thể, khu dân cư, cán bộ và nhân dân đã nhận quản lý giáo dục 53 đối tượng hình sự, đã có 26 người tiến bộ, gọi răn đe giáo dục hơn 1000 lượt đối tượng hình sự, lập hồ sơ 06 đối tượng đưa đi CSGD và 04 đối tượng đưa đi trường giáo dưỡng.

III. Nhận xét:
 
1. Ưu điểm:

- Được sự quan tâm lãnh đạo của Cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ với lực lượng công an đã thu hút, tập trung đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ công nhân viên tham gia thực hiện giữ gin an ninh trật tự.

- Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã hòa quyện, gắn bó với các phong trào cách mạng khác và yêu cầu thực tế của đời sống xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi người, mỗi nhà, do đó được quần chúng đồng tình và hướng tới sự tự giác trong hoạt động.

- Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế, nhiều khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn, văn hóa, tạo ra môi trường lành mạnh tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội.

- Nhận thức của nhân dân đã được nâng lên, cảnh giác với mọi âm mưu phá hoại các thế lực thù địch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn dân cư.

2. Hạn chế:

- Sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện Nghị quyết 09/CP và các đề án chưa thường xuyên.

- Công tác phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, cảm hóa giáo dục người phạm tội làm chưa tốt, còn chủ quan.

- Tình hình tội phạm, tai tệ nạn xã hội có những diễn biến phức tạp mới, nhưng chưa có những giải pháp đồng bộ, thiết thực để hạn chế.  

IV. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền, phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên với công an từ huyện đến cơ sở, lấy lực lượng công an làm nòng cốt trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm.

- Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, gắn với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, lồng ghép các mục tiêu của đề án với các tiêu chí vận động mọi người tự giác tham gia vào công tác phòng chống tội phạm, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm xảy ra trên từng địa bàn.

- Thường xuyên phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là trong phòng chống tội phạm, kịp thời biểu dương khen thưởng người tốt việc tốt, bảo vệ con người tố giác tội phạm.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm từ huyện đến cơ sở góp phần giữ vững an ninh nông thôn.

- Gắn chặt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với việc xây dựng mô hình “Thôn, tổ dân phố, cơ quan, trường học không có tội phạm, không có ma túy”. Từng bước thu hẹp và xóa các địa điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa công an và MTTQ về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2012.

Nơi nhận:                                                                                                T/M BAN THƯỜNG TRỰC
- BTT UBMTTQ tỉnh;                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH
- Phòng PV 28;
- Công an huyện;                                                                                                        (Đã ký)
- BCĐ 138 huyện;
- Lưu.
                                                                                                                                        Ya Tuân
Các tin khác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng