Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Tin tức - Sự kiện
Văn bản QPPL
Quy hoạch phát triển
Liên hệ
Sơ đồ website
Truyền thanh Truyền hình
Thủ tục Hành chính
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Video giới thiệu
Video thời sự của huyện
Hướng dẫn kỹ thuật
Công khai ngân sách

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thủ tục hành chính
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasHuyện Đơn Dương > Hoạt động của huyện
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2012 

ỦY BAN NHÂN DÂN
 HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Số: 66/BC-UBND

  Đơn Dương, ngày 11  tháng 06 năm 2012

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI 6 THÁNG NĂM 2012

HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

 

Kế thừa những thành quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, trong năm 2012 với chủ đề hành động là nâng cao tinh thần trách nhiệm của bộ máy chính quyền và đội ngũ CBCC từ huyện đến cơ sở; tranh thủ và phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2012”; UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2012 trên địa bàn huyện, trong 6 tháng năm 2012 đã đạt kết quả quan trọng như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ-XÃ HỘI

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tổng hợp: đã thực hiện cơ bản theo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đầu năm 2012.

A/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRÊN CÁC LĨNH VỰC.

I/ LĨNH VỰC KINH TẾ.

1/ Sản xuất nông – lâm nghiệp.

Lúa Đông xuân 2011-2012 gieo sạ được 928 ha/912 ha, đạt 101,8% kế hoạch năm, hiện nay đã thu hoạch khoảng 80%, năng suất đạt 56 tạ/ha, sản lượng đạt 5.196,8 tấn. Do điều kiện thời tiết thuận lợi, triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh nên không xảy ra khô hạn và dịch bệnh trên cây trồng. Hiện nay nông dân đang chuẩn bị làm đất để gieo trồng vụ Hè Thu năm 2012.

Diện tích gieo trồng rau thương phẩm là 11.100ha/21.050 ha, đạt 52,7% KH năm. Trong đó diện tích rau hoa theo hướng công nghệ cao là 4.174 ha, sản xuất rau hoa trong nhà lưới nhà kính vườn ươm, tưới tự động là 473 ha; Bắp Hè Thu ước 6 tháng gieo trồng được 1.350/1.420 ha, đạt 95,1 % KH năm.

Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tiến hành kiểm tra tại 40 cơ sở kinh doanh phân bón – thuốc bảo vệ thực vật tại 05 xã (Tu Tra, Ka Đơn, D’ran, Ka Đô, Lạc Xuân). Hiện đang gửi các mẫu phân bón lên ngành chức năng để kiểm định chất lượng.

Chăn nuôi: Tổng đàn trâu có 2.830 con, đàn bò 20.150 con, trong đó đàn bò sữa 4.046 con , đàn heo 12.350 con, đàn gia cầm 250.000 con.  Đàn gia súc, gia cầm vẫn phát triển bình thường và ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện. Ngành chuyên môn và các xã, thị trấn đã tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng đợt và tiêm phòng vắc xin định kỳ đợt 1 năm 2012 cho đàn gia súc trên địa bàn huyện. Công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ, vận chuyển thịt, sản phẩm gia súc gia cầm được quan tâm, chỉ đạo thực hiện; đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh thịt gia súc, gia cầm tại các chợ Ka Đô, Quảng Lập, Lạc Lâm, Thạnh Mỹ, Đạ Ròn trong dịp Tết Nguyên Đán. Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của huyện duy trì hoạt động, từ ngày 01/01/2012 -29/5/2012 tổng cộng có 1.266 con heo, 64 con bò, 3.500 con gà đưa vào giết mổ, tập trung chủ yếu là 03 hộ tại thị trấn Thạnh Mỹ, các hộ kinh doanh tại các xã: Ka Đô, Quảng Lập, Lạc Lâm, Đạ Ròn không thực hiện đưa gia súc vào lò giết mổ theo quy định. Qua kiểm tra kinh doanh sản phẩm thịt gia súc, gia cầm tại các chợ (5/10 xã, thị trấn được kiểm tra) chỉ có khoảng 10 đến 15% sản phẩm thịt bày bán được kiểm soát giết mổ.

Thủy lợi: Nguồn nước ở các công trình thủy lợi đảm bảo điều tiết cung cấp tưới cho diện tích sản xuất, không để xảy ra khô hạn. Từng công trình có thủy nông viên quản lý và điều tiết nước theo kế hoạch và lịch phân phối nước. Toàn huyện đã huy động 1.762 công và 10 ca máy múc thực hiện nạo vét kênh mương thủy lợi. Theo dự kiến khả năng nguồn nước từ các công trình thủy lợi cung cấp tưới cho cây lúa là 1.070 ha và 859 ha rau màu, trong đó Trạm Quản lý & KTTL huyện ký hợp đồng dùng nước cho 1.423 ha, Trung tâm QLKT Công trình công cộng ký hợp đồng dùng nước 506 ha;         

Về kinh tế hợp tác: toàn huyện duy trì có 07 HTX và 7 tổ hợp tác hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp. Hầu hết các HTX, THT đều mới thành lập đang trong giai đoạn ổn định về mặt tổ chức và tiến hành các hoạt động kinh doanh theo nội dung đã đăng ký. Hiện nay có 09 cơ sở được cấp giấy cứng nhận đủ điều kiện, sản xuất kinh doanh rau an toàn, trong đó có 03 cơ sở được cấp chứng nhận sử dụng nhãn hiệu rau Đà Lạt.

Về thực hiện các chương trình dự án trong lĩnh vực nông nghiệp: UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng khuyến nông cơ sở năm 2012 với tổng kinh phí là 700 triệu đồng; đang triển khai đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi với tổng kinh phí 650 triệu đồng gồm: tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất cây trồng vật nuôi; triển khai kế hoạch đầu tư nâng cao năng suất chất lượng bò sữa; hỗ trợ sản xuất rau nhà kính; hỗ trợ sản xuất ớt ngọt theo tiêu chuẩn VietGap; hỗ trợ giống lúa; vỗ thịt bò béo; hỗ trợ giống cà phê catimor. Về thực hiện nguồn vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với tổng kinh phí là 200 triệu đồng: đang triển khai đầu tư hỗ trợ mô hình làm nhà lưới. Đang triển khai nguồn vốn thực hiện đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng vật nuôi do UBND tỉnh phân bổ với tổng kinh phí là 199 triệu đồng.

Về thực hiện công tác phòng chống lụt bão: đã tiến hành kiểm tra các điều kiện, phương tiện phòng chống lụt bão; kiểm tra các vùng có nguy cơ nhập lụt, sạt lở để xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão năm 2012. UBND huyện đã ban hành Quyết định kiện toàn BCĐ Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của huyện. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”. Về di dời 16 hộ dân có nhà ở tại khu vực sạt lở Đài TNLS D’ran: đã có 13/16 hộ nhận đất bố trí tái định cư, trong đó có 06 hộ đang làm nhà. Còn 03 hộ chưa nhận đất tái định cư, hiện đang tiếp tục vận động các hộ thực hiện. Về diệt trừ cây Mai Dương: các xã, thị trấn đã tiến hành phun xịt thuốc diệt trừ với tổng diện tích là 160 ha, dự kiến hoàn thành và nghiệm thu trong tháng 6/2012.

Lâm nghiệp: trong những tháng đầu năm 2012, thời tiết trên địa bàn huyện khô hanh, nguy cơ cháy rừng cao, do đó UBND huyện đã tập trung chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng, UBND các xã, thị trấn, các cá nhân, tổ chức được giao, thuê khoán QLBVR tăng cường công tác tuần tra, trực cháy; kiểm tra các điều kiện về phương tiện, lực lượng để sẵn sàng chữa cháy theo phương án đã phê duyệt khi có cháy rừng xảy ra. Tuy có xảy ra một số điểm cháy nhỏ nhưng đã phát hiện và tổ chức dập tắt kịp thời, không ảnh hưởng đến tài nguyên rừng. Công tác giao khoán bảo vệ rừng: tổng diện tích đã giao khoán 25.299,09 ha/926 hợp đồng. Trong đó: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương diện tích giao khoán là 13.175,69 ha/494 hợp đồng. Ban Quản lý rừng phòng hộ D’ran diện tích giao khoán là 12.123,4 ha/431 hợp đồng.  

Tổng sản lượng gỗ khai thác, nghiệm thu trong 6 tháng đầu năm 2012 là: 1.851 m3 gỗ các loại, 48,82 tấn song mây, 119.500 cây le (chói), 650 cây lồ ô, 46,399 tấn nhựa thông rừng trồng.

Qua tổ chức các đợt tuần tra, kiểm tra đã phát hiện 58 vụ vi phạm quy định quản lý bảo vệ rừng, tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó phá rừng trái phép 12 vụ, vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản khác 10 vụ, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép 30 vụ, vi phạm khác 06 vụ. Đã xử lý vi phạm hành chính 51 vụ, xử lý hình sự: 02 vụ, số tồn chưa xử lý 5 vụ. Tang vật phương tiện tịch thu gồm 5 xe gắn máy, 4 cưa máy. Lâm sản tịch thu gồm  15,26 m3 gỗ tròn, 8,62 m3 gỗ xẻ (gỗ quý hiếm 1,31 m3). Tiền thu qua xử phạt vi phạm hành chính  là 193.412.000 đồng.

UBND huyện đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác bảo vệ rừng và PCCCR năm 2012 tại các đơn vị chủ rừng, các chủ dự án đầu tư liên quan đến rừng, đất lâm nghiệp và thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý về rừng và đất lâm nghiệp của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Qua kiểm tra đã chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm.

Triển khai kế hoạch trồng cây trồng rừng phân tán năm 2012, UBND huyện đã tổ chức lễ phát động trồng cây nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác 19/5 tại Trường THPT Lạc Nghiệp. Tổng số lượng cây trồng theo kế hoạch năm 2012 là 7.030 cây các loại.

2/ Công tác quản lý tài nguyên – môi trường.

 Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị 32 giấy/0,7857 ha, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn và đất sản xuất nông nghiệp 48 giấy/43,5317 ha đạt 87,06% kế hoạch. Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2011 gửi về Sở Tài nguyên – MT tỉnh. Về thuê đất, thu hồi đất, giao đất: đã tiến hành cắm mốc, giao đất cho 28 hộ dân tộc thiểu số thiếu đất tại xã Đạ Ròn với diện tích 84.494 m2 (đất thu hồi của Nông trường bò sữa tại xã Tu Tra), lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 18 hộ dân tại khu vực xí nghiệp Dâu tằm tơ (thị trấn Thạnh Mỹ); đang trình UBND tỉnh phê duyệt đơn giá giao đất tại khu vực cư xá Đa Nhim, khu tái định cư thuộc đất xí nghiệp dâu tằm tơ tại xã Ka Đô và thị trấn Thạnh Mỹ. Về bồi thường – GPMB: đã hoàn thành việc đền bù – GPMB gói thầu số 4 – đường nội thị thị trấn Thạnh Mỹ; đã tiến hành lập thủ tục bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Quốc lộ 27 – trung tâm xã Tu Tra, gói thầu số 5 – đường nội thị thị trấn Thạnh Mỹ, đang lập dự án mở rộng nghĩa địa Lạc Thiện – thị trấn D’ran, quy hoạch xây dựng nghĩa địa Liên xã Ka Đô – Proh – Quảng Lập ; một số dự án khác đang xin kinh phí để tổ chức thực hiện theo phương án Bồi thường – GPMB đã được phê duyệt. Về quản lý khai thác khoáng sản – vệ sinh môi trường: kiểm tra việc cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác tại 14 mỏ khai thác khoáng sản đã có quyết định thu hồi giấy phép của UBND tỉnh; kiểm tra việc khai thác nước và xả nước thải của 03 công ty tại cụm Công nghiệp Ka Đô; kiểm tra, xử lý việc vận chuyển khoáng sản gây phát tán bụi và hư hỏng đường giao thông đối với DNTN Thạch Thảo và Công ty TNHH Hưng Nguyên; thực hiện thẩm định, phê duyệt các hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường, dự án cải tạo phục vụ môi trường theo đúng quy định; giải quyết các đơn thư khiếu nại liên quan đến vệ sinh môi trường tại cơ sở sản xuất cà phê Trịnh Súy (xã Ka Đô) và một số chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Hiện đang triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động khai thác khoáng sản, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện trong năm 2012.

3/ Công nghiệp – TTCN, Thương mại – Dịch vụ - Du lịch.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – TTCN ước thực hiện 6 tháng đạt 88 tỷ 917,2 triệu đồng đạt 49,9% KH năm, bằng 109 % so với cùng kỳ. Trong đó duy trì phát triển các mặt hàng có lợi thế của địa phương như cát, đá, gạch ngói phục vụ nhu cầu sản xuất xây dựng. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ đã cung cấp hàng hóa đầy đủ phong phú, đa dạng về chủng loại, giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động giao thông vận tải đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. Ngành Bưu chính – Viễn thông tiếp tục duy trì, phát triển các dịch vụ viễn thông phục vụ cho nhu cầu, thông tin liên lạc trên địa bàn. Hoạt động Ngân hàng đã đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình, doanh nghiệp, tổ chức cho vay xóa đói giảm nghèo, cho vay giải quyết việc làm. Ngân hàng Nông nghiệp-PTNT huyện huy động vốn thực hiện 6 tháng 2012 là 520 tỷ 170 triệu đồng đạt 94,23% KH năm. Tổng số cho vay là 350 tỷ 920 triệu đồng, đạt 61,13%. Ngân hàng Chính sách xã hội huy động vốn 6 tháng đầu năm 2012 là 3 tỷ 547 triệu đồng đạt 56,06% KH năm. Tổng số cho vay 11 tỷ 846 triệu đồng đạt 20,66% KH.

 Về xây dựng chợ: tiến hành khảo sát, chọn địa điểm xây dựng các chợ lẻ xa khu vực dân cư trên các địa bàn D’ran, Ka Đô, Lạc Xuân; tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh các chợ trên địa bàn.

Về du lịch: đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 – 2015; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam quay các chương trình quảng bá, giới thiệu du lịch và làng nghề tại xã Lạc Xuân, Proh và Tu Tra. Thực hiện quản lý các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn huyện theo quy định. Đang lập dự án để xin chủ trương của UBND tỉnh về đầu tư làng văn hóa, làng du lịch tại xã Proh. Hiện nay trên địa bàn huyện có 6 dự án du lịch, trong đó có 02 dự đã triển khai thực hiện.

4/ Thu hút đầu tư.

Trên địa bàn huyện có 51 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 1.300 tỷ đồng, tổng diện tích đất sử dụng của các dự án là 6.360 ha. Trong đó có 20 dự án thuê đất lâm nghiệp với diện tích cho thuê là 5.170,6 ha. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu cải tạo rừng nghèo kiệt, trồng rừng - kết hợp chăn nuôi gia súc, trồng cây ăn quả, trồng rau hoa chất lượng cao và sân golf, du lịch sinh thái dưới tán rừng, chế biến rau quả. Tuy nhiên tiến độ thực hiện dự án chậm, kết quả thực hiện không đạt yêu cầu, hiệu quả kinh tế do các dự án mang lại còn thấp. Các đơn vị chủ dự án lâm nghiệp không chú trọng công tác quản lý bảo vệ rừng dẫn đến tình trạng người dân chặt phá rừng, lấn chiếm đất trái phép, thiếu sự phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Về hoạt động cụm công nghiệp Ka Đô: theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 10/6/2010 của UBND tỉnh về phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cụm Công nghiệp Ka Đô: tổng chi phí bồi thường là 33 tỷ 866,7 triệu đồng với tổng diện tích bồi thường là 305.686 m2/103 hộ gia đình. Tuy nhiên do kinh lớn, nguồn ngân sách huyện chưa thể bố trí kinh phí chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng. 03 nhà máy chế biến nông sản trong cụm công nghiệp Ka Đô gồm: công ty TNHH Thụy Hồng Quốc Tế, Công ty liên doanh Kiến Quốc, Công ty TNHH Asuzac vẫn duy trì sản xuất bình thường nhưng còn khó khăn trong việc thu mua nguyên liệu.

Trong năm 2012, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của 03 dự án (02 dự án Lâm nghiệp, 01 dự án nông nghiệp) do không thực hiện đúng tiến độ theo giấy chứng nhận đầu tư, vi phạm Luật doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm không thu hút được các dự án đầu tư mới.

5/ Xây dựng cơ bản.

Toàn huyện 59 công trình, hạng mục công trình, trong đó công trình chuyển tiếp là 19 công trình, tổng mức đầu tư là 198 tỷ 689 triệu đồng, tổng dự toán được duyệt 198 tỷ 877 triệu đồng; giá trị khối lượng thực hiện 115 tỷ 809 triệu đồng, vốn cấp đến nay là 100 tỷ 599 triệu đồng, vốn đã giải ngân từ khởi công đến nay là 85 tỷ 942 triệu đồng, vốn đã thanh toán 63 tỷ 074 triệu đồng. (Riêng vốn cấp từ đầu năm 2012 đến nay 39 tỷ 410 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện 13 tỷ 846 triệu đồng, giải ngân 27 tỷ 192 triệu đồng, vốn đã thanh toán 24 tỷ 277 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân so với vốn cấp trong năm là 69 %). Hiện 9 công trình đang thi công, 10 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Công trình xây dựng mới năm 2012 là 40 công trình, tổng mức đầu tư của các công trình là 33 tỷ 778 triệu đồng, tổng dự toán được duyệt là 33 tỷ 778 triệu đồng. Vốn cấp từ đầu năm đến nay 30 tỷ 038 triệu đồng, trong đó: công trình thuộc chương trình mục tiêu là 18 công trình, tổng mức đầu tư 22 tỷ 172 triệu đồng, vốn đã cấp là 18 tỷ 432 triệu đồng, giải ngân được 2 tỷ 603 triệu đồng, đạt tỷ lệ 14,1% so với vốn được cấp. Nguồn vốn phân cấp cho huyện là 22 công trình, tổng mức đầu tư 11 tỷ 606 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện đạt 5 tỷ 703 triệu đồng, giải ngân 5 tỷ 223 triệu đồng, đạt tỷ lệ 45%. Hiện nay tất cả công trình đã hoàn thành thủ tục về xây dựng cơ bản và đang triển khai thi công.

Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, UBND huyện đã tổ chức họp các đơn vị chủ đầu tư, các nhà thầu thi công để chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát, thi công công trình; yêu cầu phải thực hiện đảm bảo tiến độ từng hạng mục công trình và thực hiện giải ngân, thanh quyết toán công trình theo đúng quy định.

Tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, quản lý về xây dựng dân dụng trên địa bàn huyện, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Đã thành lập Tổ quản lý, kiểm tra về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo Phòng Kinh tế - HT hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt theo đúng quy định.

6/ Ngân sách.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp công tác thu ngân sách theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đồng thời tăng cường thực hiện chi ngân sách cho đầu tư phát triển: nhất là chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thực hiện các chương trình mục tiêu. Kết quả cụ thể như sau: 

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước 6 tháng đầu năm 2012 thực hiện 42 tỷ 991 triệu đồng đạt 65% KH, bằng 133 % so cùng kỳ, trong đó thu thuế phí 30 tỷ 527 triệu đồng đạt 69 % KH, bằng 141% so cùng kỳ. Thu từ cấp đất - nhà là 2 tỷ 288 triệu đạt 50% KH, bằng 83% so với cùng kỳ. Thu khác ngân sách thực hiện  616  triệu đồng đạt 39 % KH, bằng 97% so với cùng kỳ. Thu biện pháp tài chính (thu quản lý qua ngân sách) 7 tỷ 740 triệu đạt 62% KH, bằng 136% so với cùng kỳ. Thu không cân đối qua ngân sách (thu ATGT) 1 tỷ 820 triệu đồng đạt 65% KH, bằng 120% so với cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách địa phương: 101 tỷ 048 triệu đồng đạt 44% KH, bằng 93% so với cùng kỳ.

Đang đôn đốc giải ngân các chương trình mục tiêu, công trình xây dựng cơ bản, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 134,135...

II/ LĨNH VỰC VĂN HOÁ-XÃ HỘI.

Trong năm học 2011 – 2012, ngành giáo dục tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn ngành, triển khai các chương trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục, thực hiện tốt công tác duy trì số học sinh, nhất là học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai thi công các hạng mục công trình trường học, nhà công vụ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập của các trường; rà soát, lập quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện đến năm 2020; thực hiện chuyển đổi các loại hình trường mầm non bán công sang công lập theo Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 09/6/2011 của Tỉnh ủy Lâm Đồng; tiếp tục duy trì phổ cập THCS 10/10 xã, thị trấn; công nhận phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi cho 5/10 xã, thị trấn; trường chuẩn trên địa bàn huyện là: 17 trường, trong đó mầm non: 3 trường, tiểu học: 13, THCS: 01.

Đã thực hiện xét tốt nghiệp THCS, tổ chức kỳ thi cuối kỳ, thi tốt nghiệp THPT; chuẩn bị tuyển sinh đại học, tuyển sinh lớp 10. Triển khai rà soát các điều kiện, xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ - kế hoạch giáo dục - đào tạo năm học 2012 – 2013.

Ngành Y tế: triển khai tốt các hoạt động, kế hoạch của ngành trong năm 2012 như: chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng chống sốt rét, tiêm chủng vắc xin định kỳ, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống dịch hạch, cúm A H1N1, H5N1, tiêu chảy cấp, bệnh tay – chân – miệng... Không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, tổng số lượt khám chữa bệnh trong 6 tháng đầu năm 2012 là: 107.883 lượt người. Triển khai thực hiện tiêu chí mới Quốc gia về Y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện. Chú trọng tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện, đặc biệt là trong dịp Festival Hoa Đà Lạt và Tết Nguyên đán năm 2012, tổng số cơ sở đã được kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm là 1.063 cơ sở, số cơ sở đạt tiêu chuẩn là 975, số cơ sở vi phạm là 88, đã nhắc nhở 86 cơ sở, xử lý vi phạm 02 cơ sở, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào; tổ chức kiểm tra hoạt động hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện; triển khai các chương trình, dự án về Dân số - KHHGĐ năm 2012 đạt một số kết quả như sau: số sinh 894 trẻ, tăng 57 trẻ so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ sinh con thứ 3 là 14%, giảm 2,1% so với cùng kỳ (xã Quảng Lập tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao chiếm tỷ lệ 19%); các dịch vụ về kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản được tổ chức thực hiện tuy nhiên còn một số chỉ tiêu tỷ lệ đạt được thấp so với kế hoạch.

Ngành Văn hóa – TT tổ chức các hoạt động mừng Fesitval hoa Đà Lạt, mừng Đảng mừng Xuân,  kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyên truyền chào mừng nhân các ngày lễ của địa phương, đất nước: 30/4, 1/5... Triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện năm 2012: toàn huyện có 20.739/20.743 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 105/105 thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa; 95/100 cơ quan đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa (trong đó có: 47 cơ quan, 42 trường học thuộc phòng Giáo dục quản lý, 6 trường thuộc Sở Giáo dục quản lý); UBND huyện đã tổ chức hội thảo về tiêu chí công nhận danh hiệu văn hóa trong phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để làm cơ sở thực hiện cũng như đánh giá trong thời gian tới; phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại Huyện Đơn Dương năm 2012.

Trong dịp Tết Nguyên đán, UBND huyện đã đi thăm, chúc tết các đối tượng chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo với tổng số tiền 3 tỷ 284 triệu đồng (Ba tỷ hai trăm tám mươi tư triệu đồng).  Việc thăm hỏi, tặng quà được tổ chức chu đáo vừa đảm bảo tính công bằng, hợp lý, vừa tăng thêm ý nghĩa của việc thăm hỏi các đối tượng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo. UBND huyện cũng đã tổ chức cho đoàn nữ kháng chiến đi tham quan tại Côn Đảo và thành phố Hồ Chí Minh; hiện đang xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh – liệt sỹ (27/7).

Kết quả rà soát hộ nghèo: toàn huyện có 1.884 hộ nghèo, chiếm 8,89% tổng số hộ toàn huyện, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có 1.269 hộ chiếm 22,99% tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn huyện. Triển khai điều tra đối tượng BTXH theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ: toàn huyện có 2.386 đối tượng thuộc diện trợ cấp bảo trợ xã hội, tổng kinh phí trợ cấp là 3.614.320.000 đồng. Về cấp thẻ BHYT miễn phí cho người nghèo, người dân tộc thiểu số không thuộc hộ nghèo, đối tượng BTXH, trẻ em dưới 6 tuổi là 30.058 thẻ.

Về lao động – việc làm: tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn huyện; tổ chức 02 đợt tư vấn xuất khẩu lao động, kết quả: xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài: 05 lao động, 08 lao động đang học giáo dục định hướng, 13 lao động đăng ký đi xuất khẩu lao động; tổ chức 10 lớp dạy nghề: 05 lớp trồng trọt, 3 lớp chăn nuôi, 02 lớp sửa chữa máy nông nghiệp với 410 học viên tham gia chủ yếu là lao động nông thôn, người nghèo, người DTTS.

Về thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II: vốn xây dựng cơ sở hạ tầng 5 tỷ 400 triệu đồng và kinh phí hỗ trợ sản xuất 1 tỷ 500 triệu đồng, UBND huyện đã phê duyệt các hạng mục đầu tư và giao chủ đầu tư để tổ chức thực hiện; vốn đào tạo cán bộ 330 triệu đồng đã giao cho Phòng Dân tộc thực hiện; vốn duy tu bảo dưỡng Chương trình 135 là 302 triệu đồng đã giao cho Trung tâm QL&KTCTCC thực hiện, nguồn vốn bổ sung mục tiêu thuộc chương trình 135 là 1 tỷ đồng đã giao cho Trường mầm non Proh thực hiện; hỗ trợ học sinh hộ nghèo thuộc Chương trình 135 là 808 triệu đồng đã giao cho Phòng Giáo dục & ĐT thực hiện. Về thực hiện Chương trình 134: đã giao cho Trung tâm Quản lý & KTCTCC thực hiện khoang giếng với tổng kinh phí là 4 tỷ đồng. Chương trình định canh, định cư 750 triệu đồng đã giao cho Phòng Dân tộc thực hiện. Đồng thời đang triển khai các chương trình hỗ trợ trực tiếp khác cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn.

III/ LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG – AN NINH.

Do làm tốt công tác tuyên truyền và chủ động triển khai kế hoạch, biện pháp ngăn ngừa phòng chống tội phạm nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, trên địa bàn huyện có 122 lượt người nước ngoài và 51 việt kiều đến địa phương đăng ký tạm trú. Qua công tác nắm tình hình chưa phát hiện vấn đề gì liên quan đến an ninh quốc gia, hiện còn 30 người nước ngoài và 07 Việt kiều lưu trú.

Tội phạm hình sự: xảy ra 22 vụ, tăng 12 vụ so với cùng kỳ, làm 01 người chết, 04 người bị thương, tài sản thiệt hại 460 triệu đồng. Tội phạm kinh tế - môi trường xảy ra 01 vụ. Tệ nạn ma túy: phát hiện 36 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Về tai nạn giao thông: xảy ra 03 vụ làm chết 04 người, giảm 01 vụ so với năm 2011; cháy nổ xảy ra 02 vụ, 01 người chết, thiệt hại 295 triệu đồng. Xảy ra 01 vụ nổ mìn làm bị thương 6 người.

Công tác điều tra, xử lý tội phạm: khởi tố mới 26 vụ 59 bi can, số vụ 2011 chuyển sang: 14 vụ, tổng số vụ án thụ lý là 40 vụ - 72 bị can. Kết luận điều tra, đã truy tố 16 vụ - 31 bị can, chuyển Công an tỉnh 01 vụ, chuyển Công an huyện Đức Trọng 01 vụ, tạm đình chỉ điều tra 03 vụ, đang tiếp tục điều tra 19 vụ - 40 bị can. Bắt 51 đối tượng, chuyển xử lý hình sự đạt 100%.

Các ngành chức năng của huyện đã phối hợp kiểm tra việc kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn huyện. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an huyện đã phát hiện và lập biên bản 3.237 trường hợp vi phạm, tạm giữ 546 xe, 2.091 giấy tờ xe, ra quyết định xử phạt 3.088 trường hợp, phạt tiền nộp vào ngân sách nhà nước 1 tỷ 593 triệu  đồng. Lực lượng Công an xã, thị trấn đã lập biên bản xử lý 2.043 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, thu phạt 467,5 triệu đồng.

Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư: trong 6 tháng đầu năm 2012, Thanh tra huyện đã triển khai 05 cuộc thanh tra, kết thúc 02 cuộc thanh tra; Hội đồng tiếp dân của huyện đã tổ chức 12 kỳ tiếp dân (trong đó có 05 kỳ tiếp dân lưu động), kết quả đã tiếp được 18 lượt công dân đến trình bày khiếu nại. Tổng số thông báo kết luận của Hội đồng tiếp dân phải thực hiện là 17, đã thực hiện xong là 16, còn lại 01 văn bản đang thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện tiếp nhận được 138 đơn khiếu nại, không có đơn tố cáo, qua xử lý có 90 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Đơn tồn của kỳ trước chuyển qua 11 đơn, nâng tổng số đơn phải giải quyết là 101 đơn (tranh chấp 78 đơn, khiếu nại 23 đơn), thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện là 25 đơn, thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã, thị trấn 76 đơn. Kết quả: đã giải quyết được 80/101 đơn đạt tỷ lệ 79,2%. Trong đó thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND huyện đã giải quyết 23/25 đơn, đạt tỷ lệ 92%, thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn giải quyết 57/76 đơn, đạt tỷ lệ 75%. Toàn huyện còn 21 đơn đang tiếp tục giải quyết.

Về thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2012: tổng số án phải thi hành 653 vụ, trong đó thụ lý mới 404 vụ, năm 2011 chuyển sang: 249 vụ. Có 522 vụ có điều kiện thi hành, 130 vụ chưa có điều kiện thi hành. Đã giải quyết xong 314/522 vụ có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 60,7%. Tổng số tiền phải thu là: 13.888.432.000 đồng.

B/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012.

I/ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO.

1/ Chương trình rau hoa hướng Công nghệ cao:

Diện tích rau, hoa sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện là 4.174 ha, trong đó diện tích nhà kính, nhà lưới, tưới nhỏ giọt tự động 473 ha, vùng quy hoạch là 1.555ha.

Hiện nay, sản xuất rau hoa theo hướng công nghệ cao ngày càng đi vào chiều sâu; sản xuất trong nhà kính, nhà lưới, tưới nhỏ giọt tự động ngày càng tăng với diện tích 473 ha. Mô hình nhà lưới, nhà kính kết hợp tưới nhỏ giọt và hệ thống châm phân trên cây rau, hoa cho kết quả tốt và đạt được hiệu quả kinh tế cao, được người dân áp dụng ngày càng nhiều.

Tổng kinh phí Nhà nước hỗ trợ đầu tư nông nghiệp theo hướng công nghệ cao năm 2012: 200 triệu đồng (nguồn vốn ngân sách của huyện) hỗ trợ đầu tư 2,5ha nhà lưới. Hiện nay các chủ đầu tư đang tiến hành chọn hộ và ký hợp đồng để thực hiện. Ngoài ra, chương trình nguồn vốn sự nghiệp của huyện cũng hỗ trợ đầu tư một phần kinh phí để đầu tư mô hình nhà kính kết hợp tưới nhỏ giọt, tưới phun sương và hệ thống châm phân trên cây rau.

2. Bò sữa chất lượng cao:

 - Tổng đàn bò sữa trên địa bàn huyện là 4.046 con đạt 114% KH (trong đó bò trong dân: 2.190 con, đang cho khai thác sữa: 1.095con; của doanh nghiệp là 2.951con).  Năng suất sữa bình quân đạt 6 tấn/chu kỳ. Trên địa bàn huyện có trên 350 hộ chăn nuôi bò sữa, hầu hết đã đầu tư xây dựng chuồng trại đảm bảo theo mô hình kiểu mẫu, sử dụng máy vắt sữa và chăn nuôi theo hướng quy mô tăng đàn ngày càng nhiều. Hiện nay có 01 HTX chăn nuôi bò sữa ở thôn Cầu Sắt – Tu Tra và mới thành lập 01 tổ hợp tác chăn nuôi bò vắt sữa tại xã Quảng Lập.

- Cơ sở thu mua chế biến sữa: hiện nay có 04 trạm thu mua sữa ở 02 xã Tu Tra và Đạ Ròn, tạo điều kiện cho người dân chăn nuôi bò sữa trong việc thu mua, tiêu thụ sữa tươi. Giá thu mua sữa hiện nay 11.200đ/lít, nên thu nhập của người chăn nuôi bò sữa ngày càng ổn định, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao.

UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch thực hiện mô hình trình diễn nâng cao năng suất chất lượng bò khai thác sữa với tổng nguồn vốn hỗ trợ là 155,9 triệu đồng, vốn đối ứng của nhân dân là 155,9 triệu đồng, hỗ trợ cho 10 hộ chăn nuôi tại 03 xã Quảng Lập, Thạnh Mỹ, Tu Tra. Hiện nay Trung tâm Nông nghiệp huyện đang phối hợp với các xã để thực hiện.

Ngoài ra liên minh hợp tác chăn nuôi bò sữa tại thôn cầu sắt – xã Tu Tra: đang thực hiện dự án hỗ trợ 118 con bò sữa cho các xã viên.

II/ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG.

Công tác giảm nghèo là chương trình trọng tâm của huyện, được UBND huyện quan tâm triển khai thực hiện. Trong đó, chú trọng tập trung xây dựng và triển khai các đề án giảm nghèo bền vững đối với 16 thôn nghèo và xã nghèo Proh. Qua kết quả phúc tra hộ nghèo, toàn huyện có 1.884 hộ nghèo, chiếm 8,89% tổng số hộ toàn huyện, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có 1.269 hộ chiếm 22,99% tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn huyện; số hộ nghèo của 16 thôn nghèo là 730 hộ, chiếm tỷ lệ 24,6%; số hộ nghèo xã nghèo xã Proh: 367 hộ, chiếm tỷ lệ: 30,01%.  Mục tiêu đề ra đến cuối năm 2012, giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 6 %, vùng dân tộc thiểu số là 18%, các thôn nghèo giảm từ 6-7%, xã nghèo giảm từ 3-5% . Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2012 như sau:

Về thực hiện Nghị quyết 30 a của Chính phủ:

- Đối với 16 thôn nghèo: tổng số hộ được hỗ trợ là 280 hộ, mỗi hộ 10 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện là: 2 tỷ 800 triệu đồng. Đã triển khai thực hiện và đến nay đã có 04/06 xã có thôn nghèo tiến hành nghiệm thu kết quả thực hiện gồm: Đạ Ròn, Tu Tra, Ka Đô, Ka Đơn. Còn các thôn nghèo thuộc xã Lạc Xuân và thị trấn D’ran đang hoàn thành thủ tục để tiến hành nghiệm thu. Các hộ dân được hỗ trợ, chủ yếu mua vật tư, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp, đầu tư cho chăn nuôi.

- Đối với xã nghèo Proh: theo Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND tỉnh v/v phân bổ chi tiết vốn hỗ trợ đầu tư năm 2012 cho 29 xã nghèo thực hiện chương trình giảm nghèo nhành và bền vững trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; tổng kinh phí đầu tư cho xã nghèo Proh là: 1 tỷ 570 triệu đồng với các lĩnh vực đầu tư: trồng rừng 420 triệu, phục hóa đất đai: 650 triệu, thâm canh chuyển đổi cây trồng: 500 triệu. Các ngành chức năng đã hướng dẫn xã Proh xây dựng kế hoạch đầu tư và triển khai thực hiện. Kết quả: đã thẩm định và lập thủ tục giải ngân hạng mục thâm canh chuyển đổi cây trồng 500 triệu với 50 hộ được hỗ trợ. Hiện nay đang xin chủ trương của UBND tỉnh cho chuyển đổi hạng mục phục hóa sang chuyển đổi giống cây trồng do không có đất để phục hóa; điều chỉnh kinh phí trồng rừng 420 triệu đồng sang hỗ trợ trồng rừng cho 17 hộ với kinh phí là 138,5 triệu, đầu tư hỗ trợ chuyển đổi giống cây trồng cho 95 hộ với kinh phí là 281,5 triệu.

Về thực hiện chương trình xóa nhà tạm: tổ chức rà soát tình hình nhà ở của các hộ nghèo có nhà ở tạm bợ, dột nát thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết định 67 và 167 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, toàn huyện có 348 căn nhà tạm cần được hỗ trợ làm nhà ở. UBND huyện đã tổng hợp danh sách các hộ gửi các ngành của tỉnh thẩm định, bố trí kinh phí thực hiện.

Ngoài ra UBND huyện đã thực hiện chi trả các chế độ khác như: cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ khó khăn cho hộ nghèo; thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, các chính sách an sinh xã hội. Qua đó, giúp các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện.

III/ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI XÃ VĂN HÓA.

Trong thời gian qua, các cấp các ngành đã tập trung đã tập trung triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với xã văn hóa theo tinh thần Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, trong 06 tháng năm 2012 đạt được các kết quả sau: trên địa bàn huyện có 08/08 xã đã được đưa vào chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 5/8 xã đạt 19 tiêu chí trước năm 2015. UBND huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020; ban hành kế hoạch chung tay xây dựng nông thôn mới. Tham mưu kiện toàn kiện toàn BCĐ xây dựng nông thôn mới của huyện; chỉ đạo UBND các xã thành lập Ban chỉ đạo, Ban giám sát, Ban vận động và Ban phát triển ở các thôn. Tổ chức lễ phát động thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới tại huyện và 05 xã giai đoạn 2010 - 2015 

Về công tác lập đề án: UBND huyện đã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới của 08/08 xã. Về công tác quy hoạch: 05 xã: Ka Đô, Quảng Lập, Lạc Xuân, Ka Đơn đã hoàn thanh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới. Các xã còn lại đã được phê duyệt nhiệm vụ dự toán quy hoạch. Về quy hoạch chi tiết khu trung tâm: xã Ka Đô đã hoàn thành, các xã Lạc Lâm, Lạc Xuân, Quảng Lập, Ka Đơn đã được phê duyệt nhiệm vụ dự toán, hiện đang lập đồ án.

Về sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước và huy động từ nhân dân trong thực hiện chương trình nông thôn mới:

- Nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước: vốn quy hoạch cho 5 xã giai đoạn 2011 – 2015 là 2 tỷ 013 triệu đồng các xã đã triển khai hoàn thành, chuyển trả xong cho đơn vị tư vấn. Vốn hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng: năm 2010, 2011 đã cấp cho các xã giai đoạn 2010 – 2015: 6 tỷ đồng, các xã đều tập trung làm đường giao thông nông thôn và xây dựng hội trường thôn. Năm 2012 ngân sách cấp 5 tỷ đồng, hiện các xã đang lựa chọn công trình để tổ chức thực hiện.

- Nguồn vốn huy động trong nhân dân: xã Lạc Lâm: nhân dân đã chủ động đóng góp đầu tư bê tông đường thôn xóm, đã hòan thành 5/10 thôn; xã Quảng lập nhân dân góp vốn trên 9 tỷ đồng xây dựng chợ; xã Ka Đô nhân dân góp vốn xây dựng chợ trên 7 tỷ đồng; tu sửa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nội đồng, nạo vét kênh mương trên 500 triệu đồng; xã Đạ Ròn: nhân dân đóng góp 150 triệu đồng để sửa chữa 2,5 km đường thôn, xóm; 30 triệu đồng để xây dựng hội trường thôn; xã Ka Đơn: nhân dân đã đóng góp trên 100 triệu đồng để sửa chữa đường giao thông nông thôn.

Cuối năm 2011, UBND huyện đã thành lập đoàn khảo sát trực tiếp làm việc với từng địa phương, đồng thời các địa phương đã chủ động tiến hành đánh giá từng tiêu chí và đề nghị huyện công nhận. UBND huyện đã tổ chức xét duyệt và công nhận kết quả như sau: Lạc Xuân: 9; Lạc Lâm: 11, Đạ Ròn: 2, Ka Đô: 11, Quảng Lập: 13, Próh: 3, Ka Đơn: 7, Tu Tra: 5.

Về xây dựng xã văn hóa: Đến nay, trên địa bàn huyện có 5 xã gồm Ka Đơn, Quảng lập, Ka Đô, Lạc Lâm, Lạc Xuân đã tổ chức phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa. Phong trào xây dựng xã văn hóa được đông đảo nhân dân trên địa bàn hưởng ứng và tích cực tham gia. Hiện nay có xã Quảng Lập đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn văn hóa năm 2011, đang chuẩn bị tổ chức lễ đón nhận vào thời gian tới; hướng dẫn UBND xã Ka Đơn, Lạc Lâm lập thủ tục để kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng xã văn hóa 6 tháng đầu năm. UBND huyện đã tổ chức điều tra, khảo sát thiết chế văn hóa 10 xã, thị trấn và cơ sở vật chất văn hóa theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới của 8 xã. Hướng dẫn UBND xã Ka Đô xây dựng mô hình điểm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại xã Quảng lập theo đề án của Sở Văn hóa – TTDL.

IV/ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ.

Trong thời gian qua, nền kinh tế của huyện duy trì ổn định và phát triển. Trong đó ngành thương mại, dịch vụ đã có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng GDP hàng năm, đáp ứng nhu cầu hàng hóa và tiêu dùng. Ngành thương mại - dịch vụ đã tranh thủ các nguồn vốn trong và ngoài huyện để đầu tư phát triển, nhất là mở rộng và nâng cấp các loại hình dịch vụ, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao. Cơ sở hạ tầng thương mại từng bước được phát triển. Hệ thống dịch vụ phân phối hàng hóa như chợ nông thôn, tín dụng, ngân hàng, giao thông vận tải được quan tâm đầu tư. Số cơ sở thương mại, dịch vụ và số hộ kinh doanh đã tăng lên đáng kể, cung cấp đầy đủ hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho phát triển kinh tế của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2012, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện đạt các kết quả sau:

Về thực hiện kế hoạch nâng cấp, xây dựng mới chợ nông thôn: đã thống nhất chủ trương cho xây dựng điểm họp chợ tạm tại Tổ dân phố Phú Thuận 1, Phú Thuận 3 – thị trấn D’ran; đối với chợ Tu Tra đã xác định vị trí, quy mô chợ nhưng chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư; chợ Đạ Ròn chưa thống nhất được vị trí đầu tư xây dựng. Đối với các chợ đã xây dựng xong, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định. Các ngành chức năng đã hướng dẫn cho các chợ xây dựng nội quy chợ trình UBND huyện phê duyệt. Ngoài ra UBND huyện cũng đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các chợ. Qua kiểm tra, đã chấn chỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm cũng như đề xuất, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quản lý và kinh doanh tại các chợ.

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp để kiềm chế lạm phát, thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, đảm bảo cho sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhân dân. UBND huyện đã tổ chức các đoàn kiểm tra của huyện và tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kiểm tra giống cây trồng vật nuôi... Qua kiểm tra đã kịp thời xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm.

V/ CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.      

Trên cơ sở chương trình kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy; UBND huyện đã ban hành chương trình cải cách hành chính huyện giai đoạn 2011 – 2015; ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2012; phê duyệt và triển khai kế hoạch cải cách thủ tục hành chính và kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012. Qua 06 tháng đầu năm 2012 đã thực hiện đạt được một số kết quả như sau:

Về cải cách thể chế: trong 6 tháng đầu năm 2012, UBND huyện đã ban hành 05 VBQPPL. Các văn bản ban hành đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Triển khai kế hoạch phòng chống tham nhũng; tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ thanh tra năm 2012. Củng cố, kiện toàn nhân sự Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, UBND các xã, thị trấn. Tổng số hồ sơ tiếp nhận theo cơ chế một cửa tại UBND huyện trong 6 tháng năm 2012 là: 3.986 hs, đã giải quyết đúng hạn 3.537 hs, giải quyết quá hạn: 44 hs, tồn trong hạn 364 hs, tồn quá hạn 10 hs, hồ sơ trả lại: 31 hs, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 98,6%. Tại UBND các xã, thị trấn tiếp nhận: 13.135 hs, đã giải quyết đúng hạn 13.135 hs, tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 100%.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Bộ Thủ tục hành chính cung cấp huyện, cấp xã do UBND tỉnh công bố. Chủ động tiến hành rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND cấp xã. Tính tới thời điểm hiện nay, tổng số thủ tục hành chính đang thực hiện tại UBND huyện là: 221 thủ tục, cấp xã: 114 thủ tục.

(Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định hủy bỏ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của UBND Tỉnh v/v công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản từ UBND xã, phường, thị trấn sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng. Do đó người dân sẽ được tự lựa chọn nơi chứng thực các hợp đồng, giao dịch của mình: chứng thực tại UBND cấp xã hoặc công chứng tại Phòng công chứng).

Hiện đang triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Về tổ chức bộ máy và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức: đã ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của 12 phòng ban chuyên môn trực thuộc, riêng Phòng Giáo dục – Đào tạo còn một số quy định chức năng, nhiệm vụ còn chưa rõ ràng nên phải chờ hướng dẫn của Sở Giáo dục – ĐT. Trên cơ sở quy hoạch phát triển nguồn nhân lực huyện Đơn Dương giai đoạn 2011 – 2020, UBND huyện đã thực hiện bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC đảm bảo theo yêu cầu nhiệm vụ. UBND huyện đã giao chỉ tiêu biên chế cho 13 phòng ban chuyên môn, giao bổ sung biên chế cho các đơn vị trường học. Tổng số CBCC hiện đang làm việc tại các phòng chuyên môn của huyện là: 110, biên chế: 68, hợp đồng: 32. Phân theo trình độ: đại học 78, cao đẳng: 13, trung cấp: 8, chưa qua đào tạo: 11. Đội ngũ cán bộ công chức tại UBND các xã, thị trấn: 203, trong đó công chức: 84, chuyên trách: 119.

Triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20-CT/HU ngày 09/4/2012 của Huyện ủy Đơn Dương v/v chấn chỉnh lề lối, tác phong; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Chấp hành thực hiện nghiêm quy định về thời gian làm việc trong ngày theo quy định của UBND tỉnh. Đồng thời UBND huyện cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo.

Về cải cách tài chính công: hiện nay trên địa bàn huyện có 22/22 đơn vị đã thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với tất cả các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và 52/52 đơn vị thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25.04.2006 của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Về hiện đại hóa nền hành chính: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính: bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. UBND huyện đã triển khai phần mềm văn phòng điện tử E-office tại 13 phòng ban chuyên môn, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm để triển khai thực hiện chính thức trong thời gian tới. Thực hiện gửi và nhận văn bản qua hệ thống thư điện tử công vụ. Đang xây dựng kế hoạch, đề xuất UBND tỉnh đầu tư mô hình một cửa hiện đại cho UBND huyện. Phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị trực tuyến do Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức. Duy trì việc quản lý, đăng tải các thông tin về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện trên cổng thông tin điện tử.

C/ ĐÁNH GIÁ CHUNG.

Trong 6 tháng đầu năm 2012 tuy gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế – xã hội của huyện vẫn tiếp tục ổn định và phát triển, các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội quan trọng đều đạt khá so với cùng kỳ năm trước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên do giá cả thị trường tăng, các chỉ tiêu như huy động vốn, thu hút đầu tư còn thấp; tiến độ xây dựng cơ bản chưa đạt theo yêu cầu; công nghiệp – TTCN phát triển chậm; công tác quản lý tài nguyên – môi trường chưa chặt chẽ. Các tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra, nhất là tệ nạn sử dụng ma túy; tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp. Công tác tham mưu, giải quyết công việc của các cấp các ngành còn chậm, chưa sâu sát, chưa cụ thể; chưa chủ động báo cáo, đề xuất UBND huyện giải quyết những khó khăn, tồn tại; thiếu sự kiểm tra, giám sát đối với các nhiệm vụ được giao thực hiện; tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác của một bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

D/ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN.    

UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012 theo Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012, Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 05/12/2011 của Huyện ủy Đơn Dương, Nghị quyết 05/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2012. Tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện 5 lĩnh vực nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012: tiếp tục thực hiện chương trình nông nghiệp công nghệ cao; tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với xã văn hóa; đẩy mạnh chương trình phát triển thương mại, dịch vụ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính; thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững. Tiếp tục thực hiện các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Tỉnh, Huyện ủy; UBND huyện đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm theo từng tháng, quý, 6 tháng. Trong đó tập trung chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2011 – 2012, phòng chống hạn hán, theo dõi sát về tình hình diễn biến các loại dịch bệnh ở người, cây trồng vật nuôi để có biện pháp phòng chống kịp thời; thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng và ngăn chặn việc khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép trong mùa khô năm 2011 - 2012. Chỉ đạo triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản mới và các công trình chuyển tiếp; triển khai xây dựng kế hoạch, báo cáo kinh tế – kỹ thuật thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án đã được giao, trong đó yêu cầu tất cả các chương trình mục tiêu phải hoàn thành trước 30/6/2012, tất cả các công trình xây dựng cơ bản phải khởi công trước 30/6/2012 và hoàn thành trong tháng 11/2012; chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh công tác thu ngân sách theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội như công tác giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; chỉ đạo triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để kiềm chế tai nạn giao thông. Đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, trộm cắp. Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính. Chấn chỉnh về lề lối, tác phong, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức; chỉ đạo chấn chỉnh về chế độ thông tin, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, UBND huyện đã ban hành 693 công văn, 546 quyết định, 54 thông báo, 53 báo cáo. Ban hành 05 văn bản QPPL trong đó có 04 Chỉ thị và 01 Quyết định.

PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI

6 THÁNG CUỐI NĂM 2012.

1) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung, chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của UBND huyện v/v giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012; Chương trình hành động số 296/CTr-UBND ngày 03/01/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

2) Chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng chương trình công tác và thực hiện các kế hoạch của UBND huyện về các lĩnh vực chương trình trọng tâm năm 2012. Tập trung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, chương trình nông nghiệp công nghệ cao, chương trình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch và các chương trình mục tiêu khác đạt kết quả tốt. Tất cả các chương trình mục tiêu phải hoàn thành trước ngày 30/6/2012.

3) Trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp: tập trung chăm sóc, thu hoạch lúa Đông - Xuân, chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ Hè – thu; tiếp tục duy trì phát triển đàn bò sữa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thu mua, chế biến sữa tại địa phương. Tiếp tục triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm.

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chống lấn chiếm đất rừng. Kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng.Tiếp tục triển khai kế hoạch trồng cây trồng rừng phân tán năm 2012.

Xây dựng phương án phòng chống lụt bão & tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện năm 2012. Chủ động rà soát, di dời các hộ dân có nhà ở trong vùng sạt lở, vùng có nguy cơ ngập lụt. Hoàn thành di dời các hộ dân có nhà ở sạt lở tại Đài tưởng niệm liệt thị trấn D’ran.

4) Trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường: tiếp tục thực hiện hoàn thành kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất ở nông thôn và đô thị, triển khai các nhiệm vụ về thu hồi, giao đất, cho thuê, đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy mạnh công tác bồi thường – GPMB thực hiện các dự án, tăng cường công tác quản lý về tài nguyên – môi trường.

Triển khai kế hoạch kiểm tra khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Chú trọng kiểm tra xử lý các trường hợp đào bạt Taluy, khai thác cát, đá trái phép, công tác vệ sinh môi trường khu vực đô thị, khu dân cư, vấn đề xử lý rác thải tại cụm công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp và xử lý rác thải y tế.

5) Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của huyện theo Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó chú trọng phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Đẩy mạnh phát triển thương mại – dịch vụ; khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng chợ nông thôn theo kế hoạch năm 2012.

6) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Thường xuyên kiểm tra về tiến độ thực hiện các dự án, về sử dụng đất, về công tác quản lý bảo vệ rừng, về năng lực, khả năng thực hiện dự án của các chủ đầu tư; kịp thời đề xuất UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thực hiện hoặc thực hiện không đúng tiến độ, vi phạm các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, về quản lý, bảo vệ rừng.

 Phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến, kêu gọi thu hút thêm các dự án đầu tư mới trên địa bàn huyện.

7) Tập trung đẩy nhanh tiến độ vụ thu – chi ngân sách nhà nước năm 2012. Tập trung thu thuế ngoài quốc doanh, thuế XDCB, thuế tài nguyên khoáng sản, vận doanh, thu từ các vựa rau và nguồn thu từ nhà, đất, chú ý nuôi dưỡng nguồn thu. Đẩy mạnh chi ngân sách, nhất là chi cho xây dựng cơ bản, chi thực hiện các chương trình mục tiêu, chi đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường công tác quản lý và điều hành ngân sách, thực hành tiết kiệm, kiên quyết không giải quyết các khoản chi phát sinh ngoài kế hoạch.

8) Tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, đặc biệt là các công trình xây dựng mới năm 2012, các công trình trọng điểm như nâng cấp mở rộng Trung tâm Y tế huyện, đường từ cầu Quảng Lập vào cụm công nghiệp Ka Đô, đường nội thị TT Thạnh Mỹ, đường Quốc lộ 27 – xã Tu Tra, đường từ trung tâm xã Tu Tra đi Kambutte…

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công các công trình xây dựng cơ bản. Tăng cường hoạt động kiểm tra về xây dựng dân dụng, giải tỏa các công trình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, che khuất tầm nhìn giao thông.

9) Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội: Ngành Giáo dục triển khai công tác tu bổ, xây dựng trường lớp, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2012-2013; tiếp tục thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ngành Y tế thực hiện tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, chú trọng công tác phòng chống dịch, không để dịch bệnh xảy ra; tiếp tục đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho toàn ngành, nhất là ở tuyến cơ sở. Tập trung thực hiện các tiêu chí quốc gia mới về y tế. Ngành Văn hóa – TT có kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước. Phát động phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Triển khai các chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30 a, chương trình xóa nhà tạm theo QĐ 167, chương trình 134, 135 và các chương trình, kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội khác trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm. Giải quyết đầy đủ chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách, đối tượng BTXH, hộ nghèo, các chính sách khác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

10) Chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; Tăng cường công tác quản lý và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về tôn giáo, dân tộc; triển khai các kế hoạch, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiềm chế tai nạn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông cả 3 mặt theo chủ trương của Chính phủ. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức thực hiện các kết luận của Hội đồng tiếp dân huyện, các quyết định hành chính đã có hiệu lực thi hành.

11) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các địa phương để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những khó khăn, hạn chế. Nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung chấn chỉnh công tác chỉ đạo điều hành nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành.

Trên đây là báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội huyện Đơn Dương 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

 

 Nơi nhận                                                              CHỦ TỊCH    

- TT. UBND tỉnh;                                                       (Đã ký)

- VP. UBND tỉnh;                                                                              

- TT. Huyện ủy, TT.HĐND huyện;                                            

- CT, các PCT UBND huyện;     

- Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể;             Đinh Ngọc Hùng                                               

- Các cơ quan, đơn vị;        

- UBND các xã, TT;                                       

- LĐVP;                                                                                                                                   

 Lưu: VPUB.                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Các tin khác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Cuộc thi
Bài viết cuộc thi tìm hiểu
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3847355; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng