Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Tin tức - Sự kiện
Văn bản QPPL
Quy hoạch phát triển
Liên hệ
Sơ đồ website
Truyền thanh Truyền hình
Thủ tục Hành chính
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Video giới thiệu
Video thời sự của huyện
Hướng dẫn kỹ thuật
Công khai ngân sách

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thủ tục hành chính
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasHuyện Đơn Dương > Hoạt động của huyện
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2012 

<><><>

  ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Số: 27/BC-UBND

 Đơn Dương, ngày 0 3   tháng 4  năm 2012

 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2012

HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

 

 

Kế thừa những thành quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, trong năm 2012 với chủ đề hành động là nâng cao tinh thần trách nhiệm của bộ máy chính quyền và đội ngũ CBCC từ huyện đến cơ sở; tranh thủ và phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2012”; UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2012 trên địa bàn huyện, bước đầu trong quý I đã đạt kết quả quan trọng như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÍ I /2012:

1) Sản xuất nông – lâm nghiệp:

Lúa Đông xuân 2011-2012 gieo sạ được 928 ha/912 ha, đạt 102% kế hoạch năm, hiện nay lúa đang trông giai đoạn làm đồng. Nguồn giống lúa trợ giá vụ Đông Xuân 32,06 tấn, người dân chủ yếu mua giống lúa Khang dân 18, lúa OM để phục vụ cho việc gieo sạ, giá bán cho dân từ 9.600đ/kg đến 11.310đ/kg. Hiện nay lúa đang sinh trưởng, phát triển bình thường; sâu bệnh không đáng kể, mật độ rầy nâu thấp.

Diện tích gieo trồng rau thương phẩm 7.050ha/21.050 ha, đạt 33,5% KH năm. Trong đó diện tích rau hoa theo hướng công nghệ cao hiện nay là 4.142 ha, sản xuất rau hoa trong nhà lưới nhà kính vườn ươm, tưới tự động là 466 ha;

Chăn nuôi: Tổng đàn trâu có 2.830 con, đàn bò 20.150 con, trong đó đàn bò sữa 3.620, đàn heo 12.350 con, đàn gia cầm 250.000 con.  Đàn gia súc, gia cầm vẫn phát triển bình thường và ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện. Ngành chuyên môn và các xã, thị trấn đã tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng đợt I/2012 cho 10/10 xã, thị trấn; đang triển khai tiêm phòng vắc xin định kỳ đợt 1 năm 2012 cho đàn gia súc trên địa bàn huyện. Công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ, vận chuyển thịt, sản phẩm gia súc gia cầm được quan tâm, chỉ đạo thực hiện; đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh thịt gia súc, gia cầm tại các chợ Ka Đô, Quảng Lập, Lạc Lâm, Thạnh Mỹ, Đạ Ròn trong dịp Tết Nguyên Đán. Lò giết mỗ gia súc, gia cầm tập trung của huyện duy trì hoạt động ổn định, tuy nhiên còn một số hộ kinh doanh vẫn chưa nghiêm túc chấp hành việc đưa gia súc gia cầm về giết mỗ tại Lò giết mỗ theo nội dung đã cam kết nhất là các hộ kinh doanh tại chợ Ka Đô.  

Thủy lợi: Nguồn nước ở các công trình thủy lợi đảm bảo điều tiết cung cấp tưới cho diện tích sản xuất, không để xảy ra khô hạn. Từng công trình có thủy nông viên quản lý và điều tiết nước theo kế hoạch và lịch phân phối nước. Toàn huyện đã huy động 1.762 công và 10 ca máy múc thực hiện nạo vét kênh mương thủy lợi. Theo dự kiến khả năng nguồn nước từ các công trình thủy lợi cung cấp tưới cho cây lúa là 1.070 ha và 859 ha rau màu, trong đó Trạm Quản lý & KTTL huyện ký hợp đồng dùng nước cho 1.423 ha, Trung tâm QLKT Công trình công cộng ký hợp đồng dùng nước 506 ha; hiện tại mực nước tại các hồ chứa, lưu lượng nguồn nước từ các khe suối, đập dâng đang giảm hơn so với cùng kỳ năm trước do mùa mưa năm 2011 chấm dứt sớm và thời tiết tháng 3/2012 nắng nhiều, khí hậu khô hanh. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn triển khai các kế hoạch, giải pháp để quản lý, điều tiết, sử dụng nguồn nước tưới hợp lý kết hợp khuyến cáo người dân về kỹ thuật canh tác, chuyển đổi cây trồng, không mở rộng diện tích sản xuất để đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất.          

Về kinh tế hợp tác: toàn huyện duy trì có 07 HTX và 6 tổ hợp tác hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài HTX Thạnh Nghĩa, các HTX, THT đều mới thành lập nên đang trong giai đoạn ổn định tổ chức và mới bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Về xây dựng nông thôn mới: đã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới của 8/8 xã; 5 xã đã hoàn thành công tác quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, còn 3 xã Proh, Tu Tra, Đạ Ròn đang lập nhiệm vụ dự toán quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới. Về kết quả xét duyệt thực trạng 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới: xã Lạc Lâm đạt 11 tiêu chí, xã Ka Đô đạt 11 tiêu chí, xã Quảng Lập đạt 13 tiêu chí, xã Ka Đơn đạt 7 tiêu chí, xã Lạc Xuân đạt 9 tiêu chí, xã Tu Tra đạt 5 tiêu chí, xã Đạ Ròn đạt 2 tiêu chí, xã Proh đạt 3 tiêu chí. Năm 2012, UBND tỉnh đã cấp 5 tỷ đồng cho 5 xã Lạc Lâm, Ka Đô, Quảng Lập, Ka Đơn, Lạc Xuân để đầu tư cho chương trình nông thôn mới, hiện các xã đang lựa chọn công trình để đầu tư.

Về thực hiện các chương trình dự án trong lĩnh vực nông nghiệp: UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng khuyến nông cơ sở năm 2012 với tổng kinh phí là 700 triệu đồng; chương trình vốn sự nghiệp huyện với kinh phí là 850.000.000đ hiện Trung tâm Nông nghiệp huyện đang xây dựng kế hoạch để đầu tư.

Lâm nghiệp: trong quý I năm 2012, thời tiết trên địa bàn huyện khô hanh, nguy cơ cháy rừng cao, do đó UBND huyện đã tập trung chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng, UBND các xã, thị trấn, các cá nhân, tổ chức được giao, thuê khoán QLBVR tăng cường công tác tuần tra, trực cháy; kiểm tra các điều kiện về phương tiện, lực lượng để sẵn sàng chữa cháy theo phương án đã phê duyệt khi có cháy rừng xảy ra. Tuy có xảy ra một số điểm cháy nhỏ nhưng đã phát hiện và tổ chức dập tắt kịp thời, không ảnh hưởng đến tài nguyên rừng. Công tác giao khoán bảo vệ rừng: tổng diện tích đã giao khoán 25.299,09 ha/926 hợp đồng. Trong đó: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương diện tích giao khoán là 13.175,69 ha/494 hợp đồng. Ban Quản lý rừng phòng hộ D’ran diện tích giao khoán là 12.123,4 ha/431 hợp đồng.

Từ đầu năm đến nay các ngành chức năng đã tổ chức các đợt tuần tra, truy quét phát hiện 30 vụ vi phạm quy định quản lý bảo vệ rừng, tăng 14 vụ so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó phá rừng trái phép 4 vụ, vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản khác 7 vụ, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép 18 vụ, vi phạm khác 01 vụ. Đã xử lý vi phạm hành chính 21 vụ, số tồn chưa xử lý 9 vụ. Tang vật phương tiện tịch thu gồm 5 xe gắn máy, 3 cưa máy. Lâm sản tịch thu gồm 10,82 m3 gỗ tròn, 4,06 m3 gỗ xẻ (gỗ quý hiếm 1,06 m3). Tiền thu qua xử phạt vi phạm hành chính là 90.046.000 đồng. Trong quý I/2012, UBND huyện đã tổ chức đoàn đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng và PCCCR năm 2012 của các đơn vị chủ rừng và thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý về rừng và đất lâm nghiệp của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Công tác quản lý tài nguyên – môi trường: Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị 10 giấy/0,0909 ha, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn và đất sản xuất nông nghiệp 20 giấy/6,8353 ha đạt 13,67% kế hoạch. Về thuê đất, thu hồi đất, giao đất: đã tiến hành cắm mốc, giao đất cho 28 hộ dân tộc thiểu số thiếu đất tại xã Đạ Ròn (đất thu hồi của Nông trường bò sữa xã Tu Tra), lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 18 hộ dân tại khu vực xí nghiệm Dâu tằm tơ (thị trấn Thạnh Mỹ); đang trình UBND tỉnh phê duyệt đơn giá giao đất tại khu vực cư xá Đa Nhim. Về bồi thường – GPMB: đã hoàn thành việc đền bù – GPMB gói thầu số 5 – đường nội thị thị trấn Thạnh Mỹ; đang tiến hành lập thủ tục bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Quốc lộ 27 – trung tâm xã Tu Tra, dự án mở rộng nghĩa địa Lạc Thiện, xây dựng nghĩa địa Liên xã Ka Đô – Proh – Quảng Lập ; một số dự án khác đang xin kinh phí để tổ chức thực hiện theo phương án Bồi thường – GPMB đã được phê duyệt.  Về quản lý môi trường: phối hợp kiểm tra, giải quyết việc vận chuyển đá của Công ty TNHH Hưng Nguyên và DNTN Thạch Thảo tại khu vực thôn M’răng – xã Lạc Lâm gây phát tán bụi; khảo sát vị trí đất quy hoạch làm bãi rác thải chung của xã Lạc Xuân, thị trấn D’ran; ban hành kế hoạch thực hiện công tác môi trường năm 2012 và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; thực hiện thẩm định, phê duyệt các hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường, dự án cải tạo phục vụ môi trường theo đúng quy định.

2) Công nghiệp – TTCN, Thương mại – dịch vụ, giao thông vận tải:

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – TTCN trong quý I/2012 ước thực hiện 33  tỷ 310 triệu đồng đạt 18,7 % kế hoạch năm, đạt 110,3 % so với cùng kỳ. Duy trì phát triển các mặt hàng ở địa phương như cát, đá, gạch ngói phục vụ nhu cầu sản xuất xây dựng. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ đã cung cấp hàng hóa đầy đủ phong phú, đa dạng để phục vụ tốt kế hoạch sản xuất và Tết Nguyên đán đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động giao thông vận tải đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. Đồng thời huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp để kiềm chế lạm phát, thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, đảm bảo sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhân dân.

 Về xây dựng chợ: đã thống nhất chủ trương cho xây dựng điểm họp chợ tạm tại thôn Phú Thuận 3 – thị trấn D’ran với diện tích 430 m2, thống nhất vị trí để xây dựng điểm họp chợ tạm tại thôn Phú Thuận 1; đối với chợ Tu Tra đã xác định vị trí, quy mô chợ nhưng chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư; chợ Đạ Ròn chưa thống nhất được vị trí đầu tư xây dựng. Đối với các chợ đã xây dựng xong, các ngành chức năng đã hướng dẫn cho các chợ xây dựng nội quy chợ trình UBND huyện phê duyệt. Ngoài ra UBND huyện cũng đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các chợ, nội dung kiểm tra chủ yếu: kiểm tra quản lý sử dụng đất, vệ sinh môi trường, PCCC, an ninh trật tự, kiểm tra việc xây dựng theo dự án, giấy phép xây dựng được cấp; việc tổ chức sắp xếp, quản lý theo khu vực kinh doanh, về cảnh quan, mỹ quan khu vực chợ, về thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết và về việc thu phí, lệ phí chợ. Qua kiểm tra chấn chỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm cũng như đề xuất, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quản lý và kinh doanh tại các chợ.

3) Xây dựng cơ bản:

Toàn huyện 59 công trình, hạng mục công trình, trong đó công trình chuyển tiếp là 19 công trình, tổng mức đầu tư là 198 tỷ 689 triệu đồng, tổng dự toán được duyệt 198 tỷ 877 triệu đồng; giá trị khối lượng thực hiện 102 tỷ 280 triệu đồng, vốn cấp đến 20/3/2012 là 88 tỷ 599 triệu đồng, vốn đã giải ngân từ khởi công đến 20/3/2012 là 67 tỷ 049 triệu đồng, vốn đã thanh toán 47 tỷ 970 triệu đồng. (Riêng Vốn cấp từ đầu năm 2012 đến nay 23 tỷ 410 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện 8 tỷ 328 triệu đồng, giải ngân 9 tỷ 765 triệu đồng, vốn đã thanh toán 7 tỷ 734 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân so với vốn cấp trong năm là 41,7 %). Hiện 11 công trình đang thi công, 8 công trình hoàn thành sử dụng.

Công trình xây dựng mới năm 2012 là 40 công trình, tổng mức đầu tư của các công trình là 33 tỷ 738 triệu đồng, tổng dự toán được duyệt là 33 tỷ 738 triệu đồng. Vốn cấp từ đầu năm đến nay 30 tỷ 038 triệu đồng. Hiện nay các công trình đang hoàn thành hồ sơ thủ tục xây dựng cơ bản trình phê duyệt để triển khai thực hiện.

Nhìn chung trong quý I/2012 kết quả triển khai thi công các hạng mục công trình đạt còn thấp, tiến độ chậm. Do đó, UBND huyện đã tổ chức họp các đơn vị chủ đầu tư, các nhà thầu thi công để chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát, thi công công trình; yêu cầu phải thực hiện đảm bảo tiến độ từng hạng mục công trình và thực hiện giải ngân, thanh quyết toán công trình theo đúng quy định.

4) Ngân sách:

Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong quý I/2012 thực hiện 22 tỷ 093 triệu đồng đạt 34% KH, bằng 133% so cùng kỳ, trong đó thu thuế phí 17 tỷ 633 triệu đồng đạt 40 % KH, bằng 137% so cùng kỳ. Thu từ cấp đất - nhà là 795 triệu đạt 17% KH, bằng   93 % so với cùng kỳ. Thu khác ngân sách thực hiện 227  triệu đồng đạt 14 % KH, bằng 133 % so với cùng kỳ. Thu biện pháp tài chính (thu quản lý qua ngân sách) 2 tỷ 539 triệu đạt 20% KH, bằng 128 % so với cùng kỳ. Thu không cân đối qua ngân sách (thu ATGT) 899 triệu đồng đạt 32% KH, bằng 147 % so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện: 85 tỷ 869 triệu đồng đạt 38 % KH, bằng 114% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương: 41 tỷ 965 triệu đồng đạt 18% KH, bằng 88 % so với cùng kỳ, trong đó chi XDCB là 1 tỷ 899 triệu đồng đạt 18 % KH, chi thường xuyên là 37 tỷ 643 triệu đồng đạt 19% KH, bằng 119 % so với cùng kỳ, chi QL qua ngân sách là 1 tỷ 917 triệu đồng đạt 15% KH, bằng 115% so với cùng kỳ, chi không cân đối ngân sách là: 506 triệu đồng đạt 18% KH, bằng 92 % so với cùng kỳ.

Ngay từ đầu năm, huyện đã giao chỉ tiêu thu ngân sách cho các xã, thị trấn; triển khai kế hoạch quyết toán và lập bộ thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp và tiền thuê đất năm 2012.

5) Lĩnh vực văn hóa – xã hội:

Ngành giáo dục tổ chức sơ kết học kỳ 1, triển khai các nội dung trọng tâm trong học kỳ 2 năm học 2011-2012; tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn ngành, triển khai các chương trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục, thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số học sinh, nhất là học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai thi công các hạng mục công trình trường học, nhà công vụ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và tăng vẻ mỹ quan của nhà trường; rà soát, lập quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện đến năm 2020; thực hiện chuyển đổi các loại hình trường mầm non bán công sang công lập theo Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 09/6/2011 của Tỉnh ủy Lâm Đồng. Đầu năm học 2011 - 2012, tổng số học sinh các cấp học trên địa bàn huyện là: mầm non 5.071 hs, tiểu học: 9.082 hs, THCS là: 5.813 hs. Kết quả duy trì số: mầm non, tiểu học đạt tỷ lệ 100%, bậc THCS bỏ học 93 HS tăng 0,42 % so với cùng kỳ năm trước; tiếp tục duy trì phổ cập THCS 10/10 xã, thị trấn; công nhận phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi cho 1/10 xã, thị trấn (thị trấn D’ran); trường chuẩn trên địa bàn huyện là: 17 trường, trong đó mầm non: 3 trường, tiểu học: 13, THCS: 01.

Ngành Y tế: triển khai tốt các hoạt động, kế hoạch của ngành trong năm 2012 như: chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng chống sốt rét, tiêm chủng vắc xin định kỳ, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống dịch hạch, cúm A H1N1, H5N1, tiêu chảy cấp, bệnh tay – chân – miệng... Không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, tổng số lượt khám chữa bệnh trong quý I/2012 là: 51.900 lượt người. Chú trọng tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện, đặc biệt là trong dịp Festival Hoa Đà Lạt và tết Tết Nguyên đán năm 2012, tổng số cơ sở đã được kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quý I/2012 là 620 cơ sở, số cơ sở đạt tiêu chuẩn là 582, số cơ sở vi phạm là 38, đã nhắc nhở 36 cơ sở, xử lý vi phạm 02 cơ sở, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào; tăng cường kiểm tra hoạt động hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện; triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án về Dân số - KHHGĐ năm 2012.

Ngành Văn hóa – TT tổ chức các hoạt động mừng Fesitval hoa Đà Lạt, mừng Đảng mừng Xuân,  kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyên truyền chào mừng nhân các ngày lễ của địa phương, đất nước. Triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện năm 2012; UBND huyện đã tổ chức hội thảo về tiêu chí công nhận danh hiệu văn hóa trong phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để làm cơ sở thực hiện cũng như đánh giá trong thời gian tới;   

Trong dịp Tết Nguyên đán, UBND huyện đã đi thăm, chúc tết các đối tượng chính sách, các đối tượng xã hội, hộ nghèo với tổng số tiền 3 tỷ 284 triệu đồng (Ba tỷ hai trăm tám mươi tư triệu đồng).  Việc thăm hỏi, tặng quà được tổ chức chu đáo vừa đảm bảo tính công bằng, hợp lý, vừa tăng thêm ý nghĩa của việc thăm hỏi các đối tượng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo… Ngoài ra, UBND các xã, thị trấn đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện để động viên bà con đón Tết.

Triển khai công tác xuất khẩu lao động đợt 1 năm 2012 cho 12 lao động, tổ chức 03 lớp dạy nghề với 80 học viên tham gia; cấp thẻ BHYT miễn phí cho người nghèo, người dân tộc thiểu số không thuộc hộ nghèo, đối tượng BTXH, trẻ em dưới 6 tuổi là 29.290 thẻ.

Kết quả rà soát hộ nghèo: toàn huyện có 1.884 hộ nghèo, chiếm 8,89% tổng số hộ toàn huyện, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có 1.269 hộ chiếm 22,99% tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn huyện.

Về thực hiện Nghị quyết 30 a của Chính phủ: UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch và kinh phí đầu tư giảm nghèo năm 2012 cho 16/16 thôn nghèo trên địa bàn huyện với tổng số hộ nghèo được hỗ trợ là 280 hộ, tổng kinh phí đầu tư là 2 tỷ 800 triệu đồng. Chỉ đạo, hướng dẫn xã Proh (xã nghèo) xây dựng kế hoạch đầu tư giảm nghèo gồm 3 lĩnh vực: trồng rừng, phục hóa, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi với tổng kinh phí đầu tư là 1 tỷ 570 triệu đồng.

Về thực hiện chương trình 135 giai đoạn II: vốn xây dựng cơ sở hạ tầng 5 tỷ 400 triệu đồng và kinh phí hỗ trợ sản xuất 1 tỷ 500 triệu đồng đã giao cho các xã làm chủ đầu tư thực hiện, vốn đào tạo cán bộ 330 triệu đồng đã giao cho Phòng Dân tộc thực hiện; vốn duy tu bảo dưỡng chương trình 135 là 302 triệu đồng đã giao cho Trung tâm QL&KTCTCC thực hiện, nguồn vốn bổ sung mục tiêu thuộc chương trình 135 là 1 tỷ đồng đã giao cho Trường mầm non Proh thực hiện; hỗ trợ học sinh hộ nghèo thuộc chương trình 135 là 808 triệu đồng đã giao cho Phòng Giáo dục & ĐT thực hiện. Về thực hiện chương trình 134: đã giao cho Trung tâm Quản lý & KTCTCC thực hiện khoang giếng với tổng kinh phí là 4 tỷ đồng. Đồng thời đang triển khai các chương trình hỗ trợ trực tiếp khác cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn.

6) Công tác nội chính:

Trong Quý I/2012, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các cấp, các ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền và chủ động ngăn ngừa phòng chống tội phạm nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong quý I/2012, trên địa bàn huyện có 27 người nước ngoài và 25 việt kiều   đến địa phương đăng ký tạm trú. Qua công tác nắm tình hình chưa phát hiện vấn đề gì, hiện còn lưu trú 20 người nước ngoài và 18 Việt kiều. Về phạm pháp hình sự: trong kỳ  xảy ra 10 vụ phạm pháp hình sự với 36 đối tượng, số vụ kỳ trước chuyển sang là 8, tổng số vụ phải xử lý là 18 vụ; qua điều tra, xử lý đã khởi tố mới 13 vụ, kết luận điều tra 07 vụ, chuyển Công an tỉnh thụ lý 01 vụ; bắt và vận động đầu thú 04 đối tượng bị truy nã, triệt phá 01 nhóm 3 đối tượng trộm cắp xe máy, lập hồ sơ đưa đi các cơ sở giáo dưỡng, trường giáo dưỡng cho 02 đối tượng; lập hồ sơ giáo dục tại xã, thị trấn 13 đối tượng. Về tội phạm ma túy: lập hồ sơ xử phạt 14 trường hợp sử dụng chất ma túy trái phép với tổng số tiền phạt là 9.375.000đ; hoàn tất hồ sơ đưa 08 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Phát hiện 08 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực thương mại, xử phạt hành chính 06 đối tượng với tổng số tiền là 10,5 triệu đồng, tịch thu hàng hóa và chuyển cơ quan thuế truy thu thuế và xử phạt 02 đối tượng là 2,2 triệu đồng.

Các ngành chức năng của huyện đã phối hợp kiểm tra việc kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn huyện. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông. Qua tuần tra kiểm soát đã phát hiện và lập biên bản 1.614 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.367 giấy tờ xe, tước giấy phép lái xe có thời hạn là 128 trường hợp, tạm giữ 247 phương tiện, ra quyết định xử phạt 1.461 trường hợp, phạt tiền nộp vào ngân sách nhà nước 755.310.000 đồng. Về tai nạn giao thông: trên địa bàn huyện xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông làm chết 02 người, 04 người bị thương, tài sản thiệt hại trên 10 triệu đồng; Về PCCC: cháy nhà xảy ra 01 vụ, nguyên nhân do bất cẩn khi sử dụng bếp, tài sản thiệt hại trị giá 45 triệu đồng.

 Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư: trong quý I, đã triển khai 03 cuộc thanh tra, kết thúc 03 cuộc thanh tra; Hội đồng tiếp dân của huyện đã tiếp 12 lượt công dân (trong đó có 04 kỳ tiếp dân lưu động), kết quả đã tiếp được 02 lượt công dân đến trình bày khiếu nại. Tổng số thông báo kết luận của Hội đồng tiếp dân phải thực hiện là 16 (trong quý I/2012 là 6), đã thực hiện xong là 12, còn lại 04 văn bản đang thực hiện. Quý I/2012, UBND huyện tiếp nhận được 91 đơn khiếu nại, không có đơn tố cáo, qua xử lý có 49 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Đơn tồn của kỳ trước chuyển qua 11 đơn, nâng tổng số đơn phải giải quyết là 60 đơn (tranh chấp 39 đơn, khiếu nại 21 đơn), thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện là 24 đơn, thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã, thị trấn 36 đơn. Kết quả: đã giải quyết được 40/60 đơn đạt tỷ lệ 66,6%. Trong đó thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND huyện đã giải quyết 22/24 đơn, đạt tỷ lệ 91,6%, thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND các xã thị trấn giải quyết  18/36 đơn, đạt tỷ lệ 50%. Toàn huyện còn 20 đơn đang tiếp tục giải quyết.

UBND huyện đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012, phân công nhiệm vụ, kết quả thực hiện và thời gian hoàn thành cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chậm triển khai thực hiện, không chấp hành chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. Một số thủ tục hành chính trên lĩnh vực tài nguyên – môi trường vẫn còn lượng hồ sơ trễ hạn và tốn nhiều. Về ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý hành chính: hiện đang triển khai chạy thử nghiệm phần mềm quản lý văn bản hành chính điện tử (e – office), triển khai đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện; quản lý, vận hành trang thông tin điện tử của huyện; phục vụ tốt các cuộc họp truyền hình trực tuyến do các ngành của tỉnh tổ chức.

7. Đánh giá chung:

Trong quý I/2012 tuy vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế – xã hội của Huyện vẫn tiếp tục ổn định và phát triển, các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội quan trọng đều đạt khá so với cùng kỳ năm trước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên do giá cả thị trường tăng, các chỉ tiêu như huy động vốn, thu hút đầu tư còn thấp; tiến độ xây dựng cơ bản chưa đạt theo yêu cầu; công nghiệp – TTCN phát triển chậm; công tác quản lý tài nguyên – môi trường chưa chặt chẽ. Các tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra, nhất là tệ nạn sử dụng ma túy; tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp. Công tác tham mưu, giải quyết công việc của các cấp các ngành còn chậm, chưa sâu sát, chưa cụ thể; chưa chủ động báo cáo, đề xuất UBND huyện giải quyết những khó khăn, tồn tại; thiếu sự kiểm tra, giám sát đối với các nhiệm vụ được giao thực hiện; tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác của một số đội ngũ CBCC còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

II/. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN:

UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012 theo Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh v/v giao chỉ tiêu KH KTXH năm 2012, Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 05/12/2011 của Huyện ủy Đơn Dương, Nghị quyết 05/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2012. Tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện 5 lĩnh vực nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012: tiếp tục thực hiện chương trình nông nghiệp công nghệ cao; tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với xã văn hóa; đẩy mạnh chương trình phát triển thương mại, dịch vụ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính; thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững. Tiếp tục thực hiện các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Tỉnh, Huyện ủy; UBND huyện đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm quý I/2012. Trong đó tập trung chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2011 – 2012, phòng chống hạn hán, theo dõi sát về tình hình diễn biến các loại dịch bệnh ở người, cây trồng vật nuôi để có biện pháp phòng chống kịp thời; thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng và ngăn chặn việc khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép trong mùa khô năm 2011 - 2012. Chỉ đạo triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản mới và các công trình chuyển tiếp; triển khai xây dựng kế hoạch, báo cáo kinh tế – kỹ thuật thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án đã được giao, trong đó chú trọng đẩy mạnh các dự án, chương trình mục tiêu trong lĩnh vực nông nghiệp; chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh công tác thu ngân sách theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội như công tác giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong quý I/2012, UBND huyện đã ban hành 393 công văn, 322 quyết định, 32 thông báo, 21 báo cáo. Ban hành 05 văn bản QPPL trong đó có 04 Chỉ thị và 01 Quyết định.

III/. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÍ II/2012:

1) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung, chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của UBND huyện v/v giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012; Chương trình hành động số 296/CTr-UBND ngày 03/01/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

2) Chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng chương trình công tác và thực hiện các kế hoạch của UBND huyện về các lĩnh vực chương trình trọng tâm năm 2012.

3) Trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp: tập trung chăm sóc, thu hoạch lúa Đông - Xuân, chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ Hè – thu; thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Triển khai thực hiện kế hoạch trồng cây trồng rừng phân tán năm 2012. Chủ động phòng chống hạn, phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2012. Đẩy nhanh kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử đất sản xuất nông nghiệp, đất ở nông thôn và đô thị, triển khai các nhiệm vụ về thu hồi, giao đất, cho thuê, đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy mạnh công tác bồi thường – GPMB thực hiện các dự án, tăng cường công tác quản lý về tài nguyên – môi trường.

4) Tập trung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, chương trình nông nghiệp công nghệ cao, chương trình phát triển thương mại dịch vụ du lịch và các chương trình mục tiêu khác đạt kết quả tốt.

5) Chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh tiến độ thu ngân sách nhà nước năm 2012, tập trung thu thuế ngoài quốc doanh, thuế XDCB, thuế tài nguyên khoáng sản, vận doanh thu từ các vựa rau và nguồn thu từ nhà, đất; chú ý nuôi dưỡng nguồn thu. Đồng thời tiết kiệm chi 10%, đảm bảo chi cho giảm nghèo nhanh và bền vững, an sinh xã hội. Tăng cường công tác quản lý và điều hành ngân sách, thực hành tiết kiệm, kiên quyết không giải quyết các khoản chi phát sinh ngoài kế hoạch.

6) Tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, đặc biệt là các công trình xây dựng mới năm 2012, các công trình trọng điểm như nâng cấp mở rộng Trung tâm Y tế huyện, đường từ cầu Quảng Lập vào cụm công nghiệp Ka Đô, đường nội thị TT Thạnh Mỹ, đường Quốc lộ 27 – xã Tu Tra, đường từ trung tâm xã Tu Tra đi Kambutte…

7) Chỉ đạo các ngành văn hóa – xã hội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Ngành Giáo dục thực hiện Chương trình kế hoạch giảng dạy, học tập, ôn thi, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi học kỳ II và kỳ thi tốt nghiệp năm học 2011 – 2012. Ngành Y tế củng cố hoạt động của các Trạm y tế xã, tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Ngành Văn hóa – TT có kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước. Phát động phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Triển khai các chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a, chương trình xóa nhà tạm theo QĐ 167, chương trình 134, 135 và các chương trình, kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội khác trên địa bàn huyện. Phối hợp tổ chức tốt Lễ hội Cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng năm 2012 tổ chức tại huyện Đơn Dương.

8) Chỉ đạo các ngành, địa phương đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả phòng chống và ngăn chặn tội phạm, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiềm chế tai nạn giao thông. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời, dứt điểm khiếu nại, tố cáo của công dân.

9) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các địa phương để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những khó khăn, hạn chế. Nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung chấn chỉnh công tác chỉ đạo điều hành nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành;

 

 Nơi nhận:                                                                                      KT.CHỦ TỊCH                        

- VP. UBND Tỉnh                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH          

- TT. Huyện ủy, TT.HĐND huyện;                                              

- CT, các PCT;    

- UBMTTQ, các đoàn thể                                                              (đã ký)

- UBND các xã, TT;

- Các cơ quan, đơn vị;                                                                        

- LĐVP;                                                                                           Lê Hữu Túc

- Lưu: VPUB.                                                                                                                                                                          

 

Các tin khác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Cuộc thi
Bài viết cuộc thi tìm hiểu
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3847355; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng