Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng VHTT huyệnExpand Phòng VHTT huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasPhòng VHTT huyện > Báo cáo ngành VHTT năm 2013
Báo cáo ngành VHTT năm 2013 

   UBND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Số: 49/BC- VHTT                                                  Đơn Dương, ngày 04 tháng  12  năm  2013

 

BÁO CÁO

Hoạt động văn hóa thông tin năm 2013

và phương hướng năm 2014

 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Lĩnh vực văn hóa:

Tham mưu kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2013. Biên tập tài liệu tuyên truyền, tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền cho cán bộ Trạm truyền thanh, cán bộ văn hóa cơ sở và cán bộ thôn, tổ dân phố.

Điều tra, khảo sát thiết chế văn hóa 10 xã, thị trấn và cơ sở vật chất văn hóa tại tiêu chí 6 xây dựng nông thôn mới của 8 xã (Lạc Xuân, Lạc Lâm, Ka Đô, Quảng Lập, Ka Đơn, Tu Tra, Đạ Ròn, P’roh) ; phối hợp xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở. Thống kê hoạt động cưới, tang và lễ hội.ham mưu UBND huyện tiếp tục triển khai chỉ thị 27,  

Phối hợp tổ chức kiểm tra chuyên ngành và liên ngành đối với 209 dịch vụ  karaoke; internet, điện thoại di động. Qua kiểm tra đã tiến hành lập biên bản một trường hợp vi phạm hành chính và tham mưu UBND huyện ra quyết định xử phạt 02 triệu đồng về hành vi vi phạm bán sim điện thoại đã đăng ký thông tin thuê bao của người khác và tham mưu ra quyết định xử phạt 4,5 triệu đồng đối với 3 trường hợp kinh doanh internet quá giờ quy định. Qua kiểm tra, nhìn chung các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện đã chấp hành tương đối tốt các quy định trong lĩnh vực hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa.

* Tình hình triển khai Luật quảng cáo và quy hoạch quảng cáo ngoài trời:

Cùng với sự tăng trưởng về kinh tế thì các dịch vụ kinh doanh thương mại cũng phát triển về mọi mặt, do đó hình thức quảng cáo và lắp đặt biển hiệu quảng cáo cũng được các tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư với nhiều hình thức đa dạng, phong phú về nội dung, chủng loại như: cổng chào, biển, bảng, pa nô, hộp đèn, băng rôn, loa đài… tập trung tại các khu vực Thị trấn Thạnh mỹ, Thị trấn Dran và các xã dọc theo quốc lộ cụ thể: 3 cổng chào tại TT Dran, TT Thạnh mỹ, 53 biển, bảng, pa nô tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tại các xã, thị trấn trên địa bàn, 40 hộp đèn tại thị trấn Thạnh mỹ. 

Tham mưu cho UBND huyện xây dựng Đề án quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện giai đoạn 2010 – 2015; Kế hoạch về triển khai thực hiện Luật quảng cáo ngoài trời và  các văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt Pháp lệnh quảng cáo; Luật Quảng cáo.

Triển khai các văn bản chuyên ngành nhằm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác tuyên truyền và thực hiện hoạt động quảng cáo ngoài trời.

Phối hợp với các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra nhằm rà soát tình hình hoạt động quảng cáo kinh doanh của các tổ chức, cá nhân; thường xuyên phối hợp, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn làm tốt việc lắp đặt bảng tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, rà soát cho thấy đa số các tổ chức, cá nhân kinh doanh đều chấp hành tốt về việc lắp đặt bảng, biển tuyên truyền, quảng cáo và giấy phép hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, nội dung biểu diễn và quảng cáo theo đúng nội dung giấy phép

* Quản lý cấp, đổi giấy phép kinh doanh Karaoke:

Trong năm Phòng VHTT đã nhận hồ sơ, kiểm tra điều kiện và tham mưu cho UBND huyện cấp, đổi 31 giấy phép kinh doanh karaoke.

Việc kiểm tra điều kiện, tham mưu cấp giấy phép kinh doanh karaoke thực hiện theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quy trình thực hiện cấp, đổi giấy phép kinh doanh Karaoke theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Việc thu lệ phí cấp phép kinh doanh Karaoke thực hiện theo hướng dẫn của thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2012 quy đỊnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường.

2. Lĩnh vực gia đình:

a. Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Lạc Xuân:

05 Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Lạc Xuân đã đi vào hoạt động nề nếp, có hiệu quả được 3 năm. Ban chỉ đạo phòng, chống bạo lực  gia đình của xã và ban chủ nhiệm các CLB chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động theo kỳ lần sinh hoạt, thành viên ban chủ nhiệm và các hội viên tham gia câu lạc bộ tham gia ngày càng đông và đã nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Các câu lạc bộ duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt 02 tháng 1 lần.

Sau 3 năm triển khai mô hình phòng chống bạo lực gia đình, số gia đình có bạo lực gia đình và số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn xã Lạc Xuân đã giảm đáng kể cụ thể như sau: năm 2011: 19 gia đình có bạo lực gia đình với 26 vụ; năm 2012: 9 hộ gia đình có bạo lực gia đình với 16 vụ; năm 2013: 8 hộ gia đình có bạo lực gia đình với 6 vụ. Đa số nạn nhân của bạo lực gia đình là nữ, trong độ tuổi từ 16 đến 59 tuổi.

Đa số các vụ bạo lực gia đình được góp ý, phê bình trong cộng đồng, tỷ lệ bạo lực gia đình dẫn đến ly hôn, ly thân còn rất ít. Trong năm 2013, trên địa bàn xã có 8 vụ bạo lực gia được góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư; không có vụ nào áp dụng các biện pháp giáo dục và xử phạt hành chính.

b. Mô hình văn hóa nông thôn mới tại xã Ka Đô

Sau khi nhận được công văn của Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai xây dựng mô hình văn hóa nông thôn tại xã Ka Đô, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đơn Dương đã triển khai cho xã Ka Đô xây dựng kế hoạch triển khai mô hình; thành lập Ban chỉ đạo mô hình phát triển văn hóa nông thôn và ra quyết định công nhận 9/9 câu lạc bộ gia đình văn hóa.

Ngay từ đầu năm Ban chỉ đạo mô hình văn hóa nông thôn xã Ka Đô đã lên kế hoạch và chỉ đạo 9 CLB tổ chức sinh hoạt theo định kỳ 2 tháng 1 lần. Được sự quan tâm, hỗ trợ của Sở  VHTT&DL tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện, đặc biệt là sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy – HĐND – UBND và các ngành, đoàn thể của xã Ka Đô các thành viên trong Ban Chỉ Đạo, các thành viên trong câu lạc bộ ngày càng nhận thức tốt hơn về công tác xây dựng mô hình văn hóa nông thôn, tuyên truyền mọi người dân thực hiện xây dựng gia đình tiến bộ hạnh phúc, xã hội ngày càng tốt hơn.

c. Các hoạt động công tác gia đình:

Tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai chiến lược gia đình Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn huyện Đơn Dương; kế hoạch xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH và xây dựng kế hoạch công tác gia đình năm 2013.

Tham mưu Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 26/3/2013 triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của chính phủ trên địa bàn huyện Đơn Dương.

Xây dựng kế hoạch liên tịch giữa Phòng VHTT với Hội LHPN huyện về thực hiện “Năm gia đình Việt Nam 2013”.

Tổ chức liên hoan gia đình nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2013 và tổ chức tuyên dương 30 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn huyện. 

Tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác gia đình năm 2013 tại Sở VHTT-DL tỉnh Lâm Đồng; Phối hợp với UBND xã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho ban chủ nhiệm và các thành viên của 5 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Lạc Xuân, 9 câu lạc bộ gia đình văn hóa tại xã Ka Đô.

Triển khai điều tra chỉ số bạo lực gia đình 6 tháng, 1 năm, điều tra chỉ số cơ bản về gia đình năm 2013 trên địa bàn huyện.

3. Lĩnh vực CNTT:

Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai sử dụng hệ thống Email công vụ, văn phòng điện tử eOffice, cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử huyện; tham mưu quy chế sử dụng và hoạt động đối với hệ thống Email công vụ.

Báo cáo kết quả sử dụng hệ thống Email công vụ, văn phòng điện tử eOffice, cổng thông tin điện tử của huyện; báo cáo cơ sở hạ tầng thông tin và mức độ sẵn sáng ứng dụng CNTT.

Tham mưu UBND huyện ra quyết định kiện toàn tổ biên tập trang thông tin điện tử huyện; kế hoạch về lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất và xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật triển khai hệ thống mạng LAN cho khối Mặt trận và các đoàn thể của huyện.

Tiếp nhận và chuyển giao chứng thư số cho các cơ quan và UBND các xã, thị trấn. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị tạo hình ảnh, triển khai sử dụng chứng thư số.

Điều tra, đánh giá thực trạng và nguồn nhân lực, mức độ ứng dựng CNTT trong cơ quan nhà nước.

4. Lĩnh vực TDTT:

Xây dựng kế hoạch phát triển TDTT quần chúng trên địa bàn huyện Đơn Dương giai đoạn 2015 và định hướng 2020

Triển khai các văn bản theo quy định của Bộ VHTT-DL về các loại hình hoạt động TDTT cơ sở và thống kê các dịch vụ kinh doanh TDTT trên tồn địa bàn huyện.

 Tổ chức Đại hội TDTT huyện Đơn Dương lần thứ 5 và tham gia Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII.

Xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2012 – 2020.

5. Lĩnh vực Du lịch:

Xây dựng kế hoạch phát triển du lịch năm 2013.

Xây dựng kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2013. Phối hợp với Đài truyền hình VN, Đà nẵng, TP-HCM, Long An xây dựng các phóng sự chuyên đề giới thiệu tiềm năng phát triển KTXH, nét đẹp con người Đơn Dương. Xây dựng đĩa DVD giới thiệu quảng bá tiềm năng du lịch Đơn Dương.

Phối hợp Phòng Nghiệp vụ Du lịch tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho các dịch vụ an uống, giải trí, dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Đơn Dương.

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết 04/TW về phát triển Du lịch, dịch vụ giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn huyện Đơn Dương.

Điều tra, thống kê các nhà hàng, khách sạn, hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện đảm bảo các quy định của Nhà nước. khảo sát các đơn vị sự kiện tổ chức tiệc cưới hướng dẫn hoạt động đảm bảo quy định.

Xây dựng kế hoạch khảo sát các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc trên địa bàn huyện.

6. Phong trào “TDĐKXDĐSVH

a. Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa:

Xây dựng GĐVH là một trong các nội dung của phong trào “TDĐKXDĐSVH” nhận thức được tầm quan trong, phong trào xây dựng GĐVH trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, sự vào cuộc tích cực hưởng ướng của các tầng lớp nhân dân, qua đó phong trào đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2013 có 19.129/23.443 hộ đăng ký xây dựng GĐVH đạt 81,59%, qua bình xét có 18.174 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 77,52 % .

b. Phong trào xây dựng thôn , tổ dân phố văn hóa:

Được sự quan tâm lãnh đạo của huyện ủy, chỉ đạo cũa UBND huyện, phong trào xây dựng thôn, TDP văn hóa đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện gắn với việc thực hiện các tiêu chí mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện kế hoạch số 97/KH-BCĐ ngày 17-10-2013 của BCĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện V/v: phúc tra, thẩm định danh hiệu thôn, tổ dân phố năm 2013. Kết quả có 92 thôn, TDP đạt danh hiệu văn hóa năm 2013.

   c. Phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới:

Phong trào đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện rộng khắp; phong trào được đông đảo các tầng lớp nhân dân  tích cực hưởng ứng và tham gia đạt được những két quả khả quan góp phần tích cực làm thay dổi diện mạo đời sống kinh tế,ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn ở cơ sở.

Hiện nay, có 5/8 xã đã được UBND huyện phê duyệt quy ước xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (xã Ka Đơn, Quảng Lập, Ka Đô, Lạc Lâm, lạc Xuân) trong đó có 3 xã đã đạt danh hiệu văn hóa: Quảng Lập, Lạc Lâm, Ka Đơn.

Đối với 3 xã Tu Tra, Proh và Đạ ròn thời gian tới BCĐ huyện sẽ hướng dẫn nội dung, trình tự xây dựng xã văn hóa.

4. Phong trào xây dựng cơ quan, trường học văn hóa:

Cùng với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng cơ quan văn hóa có tác động sâu sắc góp phần xây dựng cơ quan, trường học trong sạch vững mạnh. Năm 2013 qua công tác tuyên truyền có 105/105 cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa, kết quả phúc tra, thẩm định có 88 cơ quan, trường học đạt danh hiệu văn hóa (Trong đó: có 48 trường học; 40 cơ quan).

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2014.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2014 phòng VHTT tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực như sau:

1. Lĩnh vực văn hóa:

Tập trung tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm, phối hợp các ban ngành, đoàn thể huyện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của huyện.

Hướng dẫn các đơn vị, các xã, thị trấn triển khai, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phát triển sự nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân thực hiện quy định, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước trong hoạt động VHTT và dịch vụ VHTT. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành đối với các hoạt động VHTT và dịch vụ VHTT, tạo môi trường văn hóa lành mạnh.

Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành cấp trên, chủ động tham mưu cho UBND huyện các văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực và thường xuyên phối hợp với các ngành, các địa phương triển khai, thực hiện các nhiệm vụ ngành cấp trên và huyện giao.

2. Lĩnh vực gia đình:

Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch nhiệm vụ của lĩnh vực gia đình đến năm 2015. Nâng cao chất lượng hoạt động những câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình hiện có ở xã Lạc Xuân và nhân rộng mô hình câu lạc bộ này ở một số xã, thị trấn trong huyện. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục triển khai, thực hiện kế hoạch liên tịch về thực hiện đề án giáo dục phẩm chất đạo dức con người Việt Nam. Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực gia đình, hoạt động nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2014)

 

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể nghiên cứu các mô hình để tập hợp các hộ gia đình tham gia xây dựng, tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần góp phần đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Triển khai điều tra chỉ số bạo lực gia đình 6 tháng đầu năm 2014, điều tra chỉ số bạo lực gia đình và chỉ số cơ bản về gia đình năm 2014.

3. Lĩnh vực CNTT:

Tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy và kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước của huyện Đơn Dương giai đoạn 2010 - 2015.

Tiếp tục tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện kế hoạch phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn huyện đến năm 2015 và phương hướng đến năm 2020.

Tiếp tục triển khai, đôn đốc sử dụng hệ thống phần mềm eoffice, Mail công vụ cho các cơ quan, toàn thể CBCC trên địa bàn huyện.

Đôn đốc các thành viên cung cấp tin bài cập nhật lên trang thông tin điện tử huyện. Vận hành cập nhật tin bài  lên trang thông tin điện tử của huyện.

Triển khai hệ thống mạng LAN, văn phòng điện tử cho khối mặt trận và đoàn thể.

Phối hợp với các đơn vị thông tin, truyền thông triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển CNTT và định hướng hoạt động lĩnh vực CNTT đảm bảo đúng pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn.

Nghiên cứu các văn bản của ngành, cấp trên về lĩnh vực công nghệ, thông tin, truyền thông tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ ngành cấp trên giao.

4. Lĩnh vực TDTT:

Tiếp tục triển khai, thực hiệnthực hiện đề án xã hội hóa các hoạt động TDTT.

 Tham mưu BCĐ “TDĐKXDĐSVH” huyện đưa nội dụng hoạt động thể dục thể thao vào kế hoạch của BCĐ để đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Tiếp tục tham mưu UBND huyện đề nghị ngành cấp trên quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng khu liên hợp TDTT cấp huyện, tiến tới xã hội hóa thu hút đầu tư các hạn mục trong khu liên hợp; phối hợp Trung tâm VHTT huyện tham mưu kế hoạch phát triển TDTT năm 2014 trên địa bàn huyện.

Có kế hoạch tập huấn và hướng dẫn chuyên môn cho các CLB-TDTT, các đội nhóm hoạt động TDTT trên địa bàn; phối hợp Trung tâm VHTT thành lập các CLB thể dục thể thao thành tích cao để đề xuất ngành cấp trên quan tâm đầu tư phát triển.

Theo dõi, hướng dẫn các câu lạc bộ TDTT cơ sở tổ chức hoạt động và tăng cường giao lưu để nâng cao chất lượng chuyên môn. Có kế hoạch đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phương pháp triển khai, theo dõi, đánh giá phong trào chính xác làm tiền đề phát triển cho năm sau.

5. Lĩnh vực Du Lịch:

Tham mưu UBND các chương trình, kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch, dịch vụ giai đoạn 2011-2015.

Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn khảo sát về tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch văn hóa để giới thiệu trên trang thông tin điện tử huyện và các phương tiện thông tin đại chúng  khác.

Tham mưu các ngành, các cấp hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ; tham mưu các phương án thu hút đầu tư phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các phương án để lập dự án phát triển du lịch văn hóa khu nam sông Đa nhim, đề xuất ngành cấp trên tạo điều kiện về môi trường, cơ sở hạ tầng cũng như nguồn nhân lực cho việc triển khai dự án.

6. Phong trào “TDĐKXDĐSVH”.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH” thông qua các hoạt động thiết thực như xây dựng nếp sống văn hóa tại cơ quan, đơn vị, trường học; xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa , xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong chương trình kế hoạch của BCĐ “TDĐKXDĐSVH”. Lồng ghép đẩy mạnh và thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hướng dẫn các xã, thị trấn tiếp tục triển khai, thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị theo yêu cầu, tiến độ.

Phối hợp với Trung tâm VHTT huyện củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt các nhà nhà văn hóa xã, thị trấn; thôn, tổ dân phố và Câu lạc bộ gia đình văn hóa ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Trên đây là báo cáo công tác văn hóa thông tin năm 2013 và chương trình công tác năm 2014 của phòng Văn hóa Thông tin huyện.

 

Nơi nhận:                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG

 - Sở VHTT-DL Lâm Đồng;              

- Sở TTTT Lâm Đồng;                                                                              (Đã ký)

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Chi cục thống kê huyện Đơn Dương;

- VP HĐND-UBND huyện;

- Lưu:VT.                                                                                               Đặng Huệ Chí

 

 

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng