Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện
Báo cáo công tác ngành tài chính 9 tháng 

UBND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng Tài chính – Kế hoạch                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  

 

       Số:    /BC-TCKH                                              Đơn Dương, ngày 13 tháng 9  năm 2013

 

 

BÁO CÁO

THỰC HIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

9 THÁNG NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

 

         

I. Kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2013.

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tổng hợp 9 tháng đầu năm 2013.

- Tổng giá trị gia tăng (theo giá cố định 1994) trên địa bàn toàn huyện 9 tháng thực hiện 1099 tỷ đồng, đạt 74,4% kế hoạch, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2012; trong đó ngành nông, lâm, thủy sản thực hiện 559 tỷ đồng, đạt 74,2 % kế hoạch, tăng 8,5% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp – xây dựng 151 tỷ đồng, đạt 75,1% kế hoạch, tăng 21,5% so với cùng kỳ; ngành thương mại - dịch vụ - du lịch 389 tỷ đồng, đạt 74,4% kế hoạch, tăng 24,1% so với cùng kỳ.

- Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện 9 tháng năm 2013 là 75 tỷ 417 triệu đồng, đạt 88% so với kế hoạch, bằng 122% so cùng kỳ (trong đó: thu thuế, phí thực hiện  41 tỷ  610 triệu đồng, đạt 70% kế hoạch, bằng 102% so với cùng kỳ; thu từ cấp đất - nhà thực hiện  13 tỷ 597 triệu đồng, đạt 340% kế hoạch, bằng 273% so với cùng kỳ; thu khác ngân sách thực hiện  1 tỷ  217 triệu đồng đạt 58% kế hoạch, bằng 62% so cùng kỳ; thu biện pháp tài chính – thu quản lý qua ngân sách 16 tỷ 982 triệu đồng đạt 107% kế hoạch, bằng 157% so cùng kỳ; thu không cân đối qua ngân sách – thu ATGT 2 tỷ  011 triệu đồng đạt 47% kế hoạch, bằng  61% so cùng kỳ).

- Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện  266 tỷ  334 triệu đồng đạt 83% kế hoạch, bằng 107% so cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách địa phương trong 9 tháng thực hiện  253 tỷ 032 triệu đồng đạt 70% kế hoạch, bằng 114% so cùng kỳ, trong đó chi XDCB  48 tỷ 068 triệu đồng đạt 94% kế hoạch, bằng 112% so cùng kỳ; chi thường xuyên  187 tỷ  731 triệu đồng đạt 71% kế hoạch, bằng 111% so cùng kỳ; chi quản lý qua ngân sách  15 tỷ  222 triệu đồng đạt 96% kế hoạch, bằng 219% so cùng kỳ; chi không cân đối ngân sách 2 tỷ  011 triệu đồng đạt 47% kế hoạch, bằng 76% so cùng kỳ.

2. Đánh giá chung: Trong 9 tháng đầu năm 2013, kinh tế của huyện Đơn Dương vẫn tiếp tục ổn định và phát triển, các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội quan trọng đều bám sát kế hoạch đã đề ra.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: Chăn nuôi và trồng trọt phát triển ổn định. Các chỉ tiêu về sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp đều đạt so với kế hoạch.

Trong lĩnh vực công nghiệp – TTCN - XDCB, các ngành công nghiệp Điện, công nghiệp chế biến sữa, công nghiệp chế biến thực phẩm và khai thác khoáng sản vẫn duy trì sự tăng trưởng ổn định trong các tháng từ đầu năm đến nay; các ngành tiểu thủ công nghiệp phát triển bình thường theo kế hoạch.

- Tổng mức đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện 969 tỷ đồng đạt 77% KH, tăng 19,2% so cùng kỳ.

Trong lĩnh vực thương mại – Dịch vụ, Du lịch: tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng thực hiện 5,8 triệu USD, đạt trên 64,4% kế hoạch, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2012.

- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trên địa bàn đạt 1.562 tỷ đồng đạt 74,8% KH, tăng 20,1% so cùng kỳ. Lĩnh vực vận tải, bưu chính viễn thông, ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2013 dự báo có mức tăng trưởng khá; đáp ứng tốt việc vận chuyển hành khách, hàng hóa, thông tin liên lạc. Các thành phần kinh tế vẫn được tiếp cận vốn với lãi suất thấp tạo động lực cho ngành thương mại – Dịch vụ, Du lịch tăng trưởng ổn định trong 9 tháng đầu năm 2013.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm đạt được kết quả tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu chưa đạt so với kế hoạch của huyện đề ra. Lý do: Do nguồn thu ngân sách tỉnh đạt thấp theo kế hoạch, tiến độ phân bổ trợ cấp cho ngân sách huyện là rất hạn chế, nên tồn quỹ ngân sách huyện không đáp ứng thanh toán khối lượng các công trình hoàn thành, tiến độ thực hiện của một số công trình, dự án vẫn còn chậm đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giải ngân vốn.

II. Kế hoạch vốn XDCB năm 2013.

Toàn huyện hiện đang triển khai thực hiện 65 công trình, hạng mục công trình, trong đó:

- Công trình chuyển tiếp là 20 công trình, tổng mức đầu tư là 272 tỷ 691 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện được 168 tỷ 887 triệu đồng, giải ngân đến 30/9/2013 là 155 tỷ 529 triệu đồng/183 tỷ 308 triệu đồng (riêng vốn cấp năm 2013 là 70 tỷ 900 triệu đồng, giải ngân 44 tỷ 875 triệu đồng, đạt 63 % KH vốn). Hiện còn 04 công trình đang thi công, 15 công trình đã hoàn thành sử dụng và 01 công trình đường GTNT Pro1 Kinh tế - Hamanhai – Đông Hồ chưa có vốn (tổng mức đầu tư 16 tỷ 853 triệu đồng) triển khai thực hiện.

- Công trình xây dựng mới năm 2013 là 45 công trình, trong đó: công trình mục tiêu có 24 công trình, tổng mức đầu tư 76 tỷ 120 triệu đồng, vốn cấp từ đầu năm cho đến nay 32 tỷ 015 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện 26 tỷ 118 triệu đồng, giải ngân đến ngày 30/9/2013 là 23 tỷ 816 triệu đồng đạt 85% vốn cấp; Vốn phân cấp cho ngân sách huyện là 21 công trình, tổng mức đầu tư 14 tỷ 464 triệu đồng, vốn cấp từ đầu năm cho đến nay 12 tỷ 464 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện 11 tỷ 571 triệu đồng, giải ngân đến ngày 30/9/2013 là 10 tỷ 278 triệu đồng đạt 82% vốn cấp.

Nhìn chung các công trình triển khai theo đúng tiến độ nhưng vốn giải ngân không đạt kế hoạch do nguồn thu trợ cấp từ ngân sách tỉnh rất hạn hẹp.

III. Công tác kinh tế tập thể, Giải phóng mặt bằng và 30a.

1. Công tác kinh tế tập thể: Các HTX và tổ hợp tác trên địa bàn huyện hoạt động tốt, kinh doanh ngành nghề chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ nông nghiệp, thu nhập ở mức khá của các xã viên thường xuyên được ổn định trong 9 tháng qua (4 triệu đồng/tháng/lao động). Các HTX, THT thành lập mới trong năm 2013 được nhận khoản hỗ trợ về kinh phí 10 triệu đồng /HTX và 05 triệu đồng /THT với tổng kinh phí hỗ trợ là 35 triệu đồng.

2. Công tác GPMB: Trong tháng 9 đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm liên hợp thể thao huyện và đang giải quyết các trường hợp còn vướng mắc của gói thầu số 4, 5 Dự án đường nội thị thị trấn Thạnh Mỹ.

3. Chương trình 30a: Các xã đã hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán.

IV. Công tác giải quyết khiếu nại.

Hoàn tất việc tính toán giá trị thiệt hại sau khi điều chỉnh quy hoạch đối với thửa đất số 826 tờ bản đồ 50 thị trấn Dran; hồ sơ giải quyết mức hỗ trợ về tài sản của các hộ dân hiện đang canh tác trên đất được giao cho công ty TNHH Hiếu Hóa, trình UBND huyện đang xem xét. Đến nay các đơn khiếu nại không còn tồn đọng.

V. Những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/2013.

1. Trong lĩnh vực nông nghiệp. Chỉ đạo công tác sản xuất nông nghiệp vụ đông - xuân theo kế hoạch, tăng cường phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Chủ động triển khai phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013.

2. Trong lĩnh vực công nghiệp – TTCN – TM - DV. Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

3. Trong lĩnh vực tài chính. Tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với các ngành thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu đến hết ngày 31/10/2013 thu đạt trên 90% dự toán thu, trong đó thuế, phí thu đạt 85% dự toán.

Tăng cường công tác quản lý và điều hành ngân sách, thực hành tiết kiệm, kiên quyết không giải quyết các khoản chi phát sinh ngoài kế hoạch.

4. Trong lĩnh vực XDCB. Đôn đốc các chủ đầu tư kịp thời thanh toán khối lượng và giải ngân các công trình đã được cấp vốn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thường trực UBND huyện.

5. Trong lĩnh vực GPMB. Khi có chủ trương của UBND tỉnh, tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Sao Mai. Giải quyết dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc của gói thầu số 4, 5 dự án đường nội thị trấn Thạnh Mỹ.

6. Công tác khác. Tiếp tục hoàn thiện công tác tham mưu UBND huyện đề xuất UBND tỉnh cho phép thực hiện một số cơ chế đặc thù xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.       

Trên đây là báo cáo tình hình ước thực hiện kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn huyện Đơn Dương./.

                                                                                            

Nơi nhận:                                                  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                                                                                                           

- UBND huyện;

- Lãnh đạo phòng;                                                     (Đã ký)

- Lưu.

               

                           

 

 

                                                                                  Lê Văn Thọ

 

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng