Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Tin tức - Sự kiện
Văn bản QPPL
Quy hoạch phát triển
Liên hệ
Sơ đồ website
Truyền thanh Truyền hình
Thủ tục Hành chính
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Các phòng-ban
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Video giới thiệu
Video thời sự của huyện
Hướng dẫn kỹ thuật
Công khai ngân sách

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thủ tục hành chính
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
Tổng kết công tác PCLB-TKCN năm 2011 và kế hoạch 2012 

UBND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BCH PCLB &TKCN HUYỆN                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

   Số: 04 /BC-PCLB                                        Đơn Dương, ngày 08 tháng 6 năm 2012.

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PCLB & TKCN NĂM 2011

KẾ HOẠCH PCLB & TKCN NĂM 2012.

 

 

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PCLB  & TKCN NĂM 2011:

I. Tình hình thiên tai năm 2011:

Tình hình thời tiết khí hậu năm 2011 trên địa bàn huyện Đơn Dương có những thay đổi so với năm 2010. Mưa đầu mùa xuất hiện sớm có kèm theo gió, lốc cục bộ tiểu khu vực; lượng mưa năm được phân ra đều trong các tháng từ tháng 4 đến tháng 9 và chấm dứt mùa mưa sớm hơn so với các năm trước. Thông thường lượng mưa và lũ lụt trong năm  tập trung vào Qúy IV nhưng năm 2011 các tháng trong Qúy IV không có mưa lũ xảy ra; năm 2011 hồ thủy điện ĐaNhim tích nước không đầy hồ và không có xả lũ xuống hạ du.

Tuy vậy, trong năm 2011 cũng đã xảy ra những đợt gió, lốc, những đợt mưa lũ gây hư hại cây trồng, cầu cống giao thông, kênh mương thủy lợi.

II. Kết quả thực hiện công tác PCLB & TKCN năm 2011:

1. Tình hình triển khai thực hiện công tác PCLB & TKCN năm 2011:

Ngày 24//5//2011, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị để đánh giá công tác PCLB & TKCN năm 2010 và xây dựng, triển khai phương án kế hoạch của huyện năm 2011; củng cố BCH PCLB & TKCN của huyện; phân công trách nhiệm từng thành viên BCH PCLB&TKCN của huyện đồng thời giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị, các địa phương thực hiện công tác PCLB&TKCN năm 2011.

Thường trực BCH PCLB của huyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tham mưu đề xuất kịp thời, phát đi nhiều thông báo, cảnh báo; tổ chức và phân công thường trực ghi chép nhận, chuyển thông tin; theo dõi, đôn đốc tổng hợp, báo cáo. Phối hợp với nhà máy thủy điện Đa Nhim để kiểm tra hạ lưu dọc sông Đa Nhim 2 lần vào 07/7/2011 và  09/11/2011; ký kết Quy chế phối hợp giữa BCH PCLB&TKCN huyện Đơn Dương và Công ty Thủy điện ĐaNhim – Hàm Thuận – Đa mi trong công tác PCLB cho công trình và vùng hạ du Hồ Đơn Dương. Phối hợp với BCH PCLB tỉnh để triển khai kế hoạch thực hiện Đề án” Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”; chỉ đạo phòng chống trong thời gian có thiên tai, lụt bão xảy ra; kịp thời thông tin báo cáo tình hình thiệt hại, đề xuất biện pháp và hỗ trợ nguồn kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai gây ra trong năm 2010.

Quản lý, bảo dưỡng các dụng cụ, trang thiết bị hiện có để phục vụ PCLB & TKCN, từng bước mua sắm thêm trang bị dụng cụ thiết yếu cho các xã, thị trấn.

Sau Hội nghị ở huyện, các xã thị trấn đã tổ chức tổng kết công tác PCLB & TKCN đồng thời xây dựng phương án PCLB&TKCN năm 2011, kiện toàn BCH PCLB&TKCN từng địa phương để phòng chống thiên tai tại cơ sở, bảo đảm được an ninh trật tự tại địa phương khi có thiên tai xảy ra. Các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ đã xây dựng phương án PCLB&TKCN của đơn vị mình.

BCH PCLB & TKCN huyện phối hợp cùng Nhà máy Thủy điện ĐaNhim, BCH PCLB tỉnh và các ngành tổ chức cuộc diễn tập về công tác Phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn tình huống hồ Đơn Dương xả lũ ngày 16//9//2011.

Triển khai di dời 16 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở tại thị trấn Đran..

Triển khai kế hoạch thực hiện đề án” Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” theo hướng dẫn và chỉ đạo của BCH PCLB&TKCN của tỉnh.

2. Tình hình thiệt hại do thiên tai và các công tác khắc phục hậu quả:

a. Tình hình thiệt hại do thiên tai:

Thiệt hại về người: Năm 2011 không có xảy ra.

Thiệt hại do gió mạnh, lốc xảy ra trong tháng 8/2011 ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây hư hại 21,45m2 trần lafông tại trụ sở nhà làm việc PRóh.

Thiệt hại do nắng hạn: Trong năm 2011 không có thiệt hại do nắng hạn xảy ra.

Thiệt hại do mưa lũ:

+ Công trình giao thông: hư hại cống ở đường nội đồng Ka Đơn (cống Suối Ngang) ảnh hưởng đến ổn định cầu máng kênh N5 thuộc hệ thống thủy lợi Próh và bờ kè tường rào tại Trường Tiểu học Lâm Sơn đã được đầu tư khắc phục cuối năm 2011 bằng nguồn vốn ngân sách huyện ; Trên tuyến đường 412 có khoảng 3km bị hư hỏng; đường giao thông nông thôn có 8,5km thuộc các tuyến đường Lâm Tuyền – Phú Thuận, Hòa Bình, Quảng Lập, Tân Hiên – Diom A, Lạc Xuân 2, Lạc Lâm Làng – Lạc Thạnh … đã được khắc phục sửa chữa bằng nguồn kinh phí khắc phục hậu quả lụt bão của năm 2010 tỉnh hỗ trợ để thực hiện . Hiện nay còn một số danh mục công trình bị lũ lụt gây hư hại như: đoạn đường liên thôn Hamasing- Phú Thuận -  Hầm2 chiều dài trên 300m sát bờ suối bị sạt lở mạnh; phía sau cống QL27 đang sạt lở ảnh hưởng chợ Lạc Xuân … là những danh mục cấp bách cần phải sớm được thực hiện.

+ Công trình thủy lợi: sự cố sập bờ kè và mố cầu máng trên kênh N12 thủy lợi Próh, mương thoát nước chống úng Lạc Quảng – Lạc Thiện đã được khắc phục sửa chữa trong năm 2011 bằng nguồn kinh phí khắc phục hậu quả lụt bão của tỉnh. Một số sự cố hư hại khác đã được đầu tư thực hiện trong năm 2011 như: cụm van phân phối nước và đoạn kênh tưới N1 thủy lợi suối ông Tùy, đập số 1 Pơlieng PRóh. Trong 6 tháng đầu năm 2012 nguồn kinh phí khắc phục hậu quả lụt bão đã đầu tư để triển khai tu sửa một số hạng mục công trình thủy lợi như: cầu máng qua suối Ka Zam, hạ lưu cống dâng Nghĩa Bình, ống máng qua suối Ka Đê và đang tiến hành tu sửa Tràn xả lũ hồ Suối Đỉa, đập trên suối Pơlieng. Hiện nay còn một số sự cố hư hỏng ở các công trình thủy lợi như: sạt lở đoạn kênh dẫn nước tưới của đập Kambute 1,2; một đập dâng trên suối Pơlieng Proh (Suối Đá); tràn và cống xả nước hồ Công Đoàn; kênh thoát nước sau tràn xả lũ hồ Tân Hiên; sạt lở kênh tưới ở 2 đập thủy lợi Diom A1 và 2; mương thoát nước chống úng nội đồng Càn Rang – Quảng Lạc, mương thoát nước chống úng nội đồng ở Quảng Lập, Thạnh Mỹ… là những công trình đã đưa vào kế hoạch đề xuất hỗ trợ đầu tư bằng các nguồn vốn để kịp thời được khắc phục sửa chữa, tuy nhiên nguồn vốn để đáp ứng cho việc tu sửa các công trình hiện nay còn gặp khó khăn .

b. Công tác thực hiện khắc phục hậu quả:

Thực hiện nguồn kinh phí được tỉnh hỗ trợ để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2010; căn cứ Quyết định 3009/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của tỉnh, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 để phân bổ và giao trách nhiệm cho các đơn vị thực hiện như sau:

Sửa chữa 3km đường 412, kinh phí 500 triệu đồng, giao Trung tâm QLKTCT công cộng thực hiện trong năm 2011.

Sửa chữa đường liên thôn Lâm Tuyền – Phú Thuận 03 km và đường thôn Hòa Bình 02 km, kinh phí 500 triệu đồng, giao UBND thị trấn Dran thực hiện trong năm 2011.

Sửa chữa đường Quảng Thuận xã Quảng Lập 01 km, kinh phí 100 triệu đồng, giao UBND xã Quảng Lập thực hiện trong năm 2011.

Sửa chữa đường Tân Hiên – Diom A 0,5km và đường Lạc Xuân 01km, kinh phí 150 triệu đồng, giao UBND xã Lạc Xuân thực hiện trong năm 2011.

Sửa chữa đường Lạc Lâm Làng – Lạc Thạnh 03km, kinh phí 300 triệu đồng, giao Trung tâm QLKT công trình công cộng thực hiện trong năm 2011.

Làm mương tiêu thoát nước chống úng Lạc Quảng- Lạc Thiện, kinh phí 250 triệu, năm 2011 UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp & PTNT thực hiện trong năm 2011.

Kinh phí tỉnh hỗ trợ diện tích lúa bị thiệt hại do thiên tai trong năm 2010 để khắc phục sản xuất là 403,75 triệu đồng.

Đã sử dụng nguồn kinh phí từ Ban cứu trợ (quỹ PCLB, hỗ trợ thiên tai) của UBMTTQVN huyện Đơn Dương hỗ trợ cho các hộ có diện tích cây trồng bị ngập úng do lũ lụt trong năm 2010, tổng kinh phí được hỗ trợ là 656 triệu đồng; đã được UBND huyện phân bổ cho các xã, thị trấn theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 05/01/2011.

Sử dụng nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng chống thiên tai, lụt bão thuộc ngân sách huyện giao trong năm 2011 để chi cho việc hỗ trợ sửa chữa trường học, sửa chữa cầu Ông Thiều và điện chiếu sáng 02 đầu cầu, mua trang thiết bị cho BCH PCLB huyện và các xã, thị trấn; sửa chữa, bảo dưỡng vận hành phương tiện cứu hộ; thông tin liên lạc; chế độ trực PCLB ngoài giờ hành chính quy định cho BCH PCLB huyện và BCH PCLB các xã, thị trấn.

3.Một số tồn tại trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai năm 2011:

Trong công tác chủ động để phòng chống thiên tai năm 2011 còn những tồn tại cần rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh đó là:

Công tác tuyên truyền, vận động, thông tin, truyền thanh cảnh báo phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão chưa được quan tâm đúng mức; hình thức và nội dung tuyên truyền chưa đa dạng để cộng đồng chủ động trong phòng chống, quản lý rủi ro thiên tai ở địa phương.

Mặc dù đã có sự chấn chỉnh và tiến bộ hơn các năm trước nhưng cũng còn một số cơ quan đơn vị, xã, thị trấn chưa chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, còn chờ sự đôn đốc nhắc nhở nhiều lần của huyện; kế hoạch, phương án để đối phó với các sự cố do thiên tai xảy ra thiếu cụ thể hóa để phù hợp với từng đơn vị, địa phương, từng loại hình thiên tai.

Trong trường hợp khi có thiên tai xảy ra, các thành viên BCH PCLB huyện chưa bám sát địa bàn phân công; chưa kịp thời nắm tình hình ở địa bàn được phân công để phối hợp chỉ đạo, đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra và báo cáo kịp thời về thường trực BCH PCLB huyện.

Công tác báo cáo tình hình thiên tai, chủ động phòng chống, thống kê báo cáo thiệt hại và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra còn thiếu kịp thời, thiếu chính xác.

Những thiệt hại do thiên tai gây ra trong những năm qua như gió giật, lốc gây tốc mái trường học, cơ sở công cộng, nhà nhân dân… Và những sự cố hư hại công trình, sạt lở đất đá, cây cối, đường dây, trụ điện ngả đổ, ngập úng … đều có nguyên nhân chủ quan là: thiếu sự kiểm tra để có kế hoạch, phương án, biện pháp chủ động phòng chống ngay trước khi có thiên tai xảy ra.

B. KẾ HOẠCH CHUNG CỦA HUYỆN VỀ PCLB & TKCN NĂM 2012:

I. Mục đích, yêu cầu:

Các ngành, địa phương chủ động công tác PCLB&TKCN, giảm thiểu tối đa và khắc phục nhanh chóng thiệt hại do thiên tai gây ra, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân trong và sau khi xảy ra thiên tai.

II. Nội dung, giải pháp thực hiện:

1. Công tác tuyên truyền:

Các thành viên BCH PCLB&TKCN huyện và các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị, các tổ chức mặt trận và đoàn thể, các tổ chức xã hội cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ý thức chủ động phòng chống thiên tai và kịp thời khắc phục hậu quả.

Nâng cao nhận thức ở các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị và trong nhân dân về công tác phòng chống thiên tai, tránh tư tưởng chủ quan xem nhẹ, thiếu cảnh giác, chủ động thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai.

Phát huy tốt phương tiện thông tin, truyền thanh hiện có ở các xã, thị trấn để tăng cường các nội dung chủ đề cảnh báo, dự báo, thông báo tình hình các diễn biến lụt bão trong mùa mưa bão.

Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án” Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”. Thực hiện theo kế hoạch số 307/KH – UBND ngày 14/3/2012 của UBND huyện.

2. Công tác tổ chức triển khai:

Các địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức đánh giá công tác PCLB&TKCN năm 2011 lập kế hoạch năm 2012, xây dựng phương án cụ thể ở từng địa phương, đơn vị. Thực hiện kế hoạch số 307/KH-UBND ngày 14/3/2012 của UBND huyện về Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

 Kiểm kê đánh giá lại các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ, nhân lực, các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ PCLB&TKCN.

Thực hiện ngay việc củng cố, kiện toàn BCH PCLB của đơn vị, phân công chức năng, trách nhiệm cho từng thành viên BCH, khi diễn biến thời tiết có khả năng xảy ra thiên tai ở địa phương phải bố trí phân công thường trực 24/24h tại trụ sở để sẵn sàng tiếp nhận thông tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó. Lập sổ trực ghi chép theo dõi công tác PCLB.

Rà soát lại lực lượng hiện có, thành lập các tổ, đội lực lượng xung kích cơ động sẵn sàng làm nhiệm vụ PCLB, cứu hộ, cứu nạn tại các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị. Kiểm tra, thống kê phương tiện xe, máy, thiết bị, dụng cụ, vật tư,… để quản lý, chủ động huy động, điều động làm nhiệm vụ PCLB, cứu hộ cứu nạn khi cần thiết.

Kiểm tra các khu vực dân cư cần sơ tán, lập phương án để chủ động di dời sơ tán nhanh dân cư khi có thiên tai xảy ra.

3. Công tác thông tin báo cáo:

- Việc thông tin báo cáo tình hình thiên tai, thiệt hại là hết sức quan trọng giúp cho BCH PCLB tỉnh, huyện đưa ra những quyết định kịp thời đối phó với thiên tai, giải quyết khó khăn, khắc phục hậu quả. Do vậy yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị thực hiện việc báo cáo bảo đảm tính khẩn trương, kịp thời chính xác về cho thường trực BCH PCLB huyện (Phòng Nông nghiệp & PTNT).

- Nghiêm túc thực hiện công tác thống kê, báo cáo tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra.

4. Một số biện pháp phương án phòng chống giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra năm 2012:

4.1. Khi hồ Đa Nhim xả lũ:

Việc xả lũ của hồ Đơn Dương là quy luật diễn ra hàng năm. Mức xả lũ lớn hay nhỏ tùy thuộc vào tình hình mưa lũ đầu nguồn. Căn cứ vào hệ thống mốc cảnh báo ngập lụt do xả lũ các xã, thị trấn xác định vùng, mức độ, phạm vi ngập để xây dựng phương án di dời dân cư khi có báo động xả lũ.

Các thành viên BCH PCLB huyện, xã, thị trấn trực tiếp chỉ huy theo chức năng trách nhiệm và địa bàn được phân công.

Đài truyền thanh các xã, thị trấn thường xuyên phát thông báo về tình hình lũ, dự báo lũ và mức xả lũ.

Thường trực BCH PCLB huyện giữ liên lạc thường xuyên với BCH PCLB Công ty Thủy điện Đa Nhim, BCH PCLB tỉnh, BCH PCLB các địa phương để nắm bắt, xử lý thông tin về lụt bão, thiên tai và đề xuất trợ giúp khi cần thiết.

Yêu cầu nhà máy Thủy điện Đa Nhim thông báo cho thường trực BCH PCLB huyện về tình hình mưa, lũ về hồ, mức xả lũ tại thời điểm và dự báo khả năng mức xả lũ theo quy trình. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp phòng chống lụt bảo đối với công trình và phòng chống lũ vùng hạ du hồ Đơn Dương đã được ký kết giữa BCH PCLB&TKCN huyện Đơn Dương và Công ty thủy điện ĐaNhim – Hàm Thuận – Đa mi ngày 08/9/2011.

Các xã, thị trấn báo cáo nhanh tình hình về Thường trực BCH PCLB huyện (Phòng Nông nghiệp & PTNT qua số máy điện thoại thường trực là 3847 359 – 3847 432).

Trung tâm viễn thông khu cực Đức Trọng – Đơn Dương, Điện lực Đơn Dương bảo đảm khắc phục nhanh các sự cố (nếu có) để duy trì thông tin và điện phụ vụ công tác PCLB.

 4.2. Xử lý ách tắc giao thông khi có mưa lũ lớn:

Đối với hai tuyến đường đèo Song Pha và đèo Dran đề nghị BCH PCLB tỉnh có ý kiến chỉ đạo đề ra phương án phối hợp xử lý khi có sự cố ách tắc giao thông. UBND huyện và BCH PCLB huyện giao phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện (lực lượng cảnh sát giao thông) tham gia phối hợp đơn vị quản lý đường bộ để xử lý.

Đối với các tuyến giao thông huyện lộ, giao thông liên xã, các cầu, đò qua sông Đa Nhim (cầu Nông Trường, cầu Ông Thiều, cầu 14 Quảng Lập, cầu 13 Ka Đô, cầu Châu Sơn, cầu Dran) giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì cùng với Trung tâm Quản lý KT công trình công cộng huyện và các xã, thị trấn thiết lập phương án bảo vệ, xử lý các sự cố khi có lụt bão xảy ra.

Đối với các tuyến giao thông nông thôn giao Trung tâm Quản lý công trình công cộng huyện cùng các xã, thị trấn lập phương án duy tu bảo dưỡng, xử lý sự cố khi có lũ, bão xảy ra.

 4.3. Đề phòng sạt lở đất đá:

Các xã, thị trấn lập phương án đề phòng và di dời dân cư ở một số khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá, trọng điểm là khu vực Dran và Lạc Xuân.

 Khu vực Dran gồm có các điểm ở Phú Thuận, Hòa Bình, Kankill, Đường Mới, Lâm Tuyền, đèo Dran, khu vực chùa Giác Hoàng, xóm Tân Sơn, khu vực Đài tưởng niệm, khu vực Lạc Thiện, Lạc Quảng. Thực hiện dứt điểm việc di dời 16 hộ dân ở khu vực Đài tưởng niệm thuộc thị trấn Đran.

Khu vực Lạc Xuân gồm các điểm thuộc thôn Châu Sơn trên đường 412, Lạc Xuân 1, khu vực cây số 3 sát quốc lộ 27.

 4.4. Khắc phục hậu quả ở các địa phương:

Các địa phương chủ động trong công tác PCLB&TKCN, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Sau khi thiên tai xảy ra chủ động khắc phục hậu quả để nhanh chóng ổn định sản xuất đời sống của nhân dân đồng thời phải báo cáo nhanh với BCH PCLB cấp trên.

5. Tổ chức thực hiện:

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan như sau:

5.1 Phòng Nông nghiệp & PTNT: là cơ quan được giao thường trực BCH PCLB&TKCN huyện

Đề xuất, tham mưu kịp thời để lãnh đạo huyện, trưởng ban BCH PCLB&TKCN huyện chỉ đạo, chỉ huy điều hành công tác PCLB&TKCN và khắc phục hậu quả.

Phân công bố trí CB-CC cơ quan làm nhiệm vụ trực theo dõi để nắm bắt thông tin kịp thời tình hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn huyện.

Tham mưu đề xuất sử dụng nguồn kinh phí được giao để làm nhiệm vụ PCLB và khắc phục hậu quả thiên tai

Quản lý các thiết bị của BCH PCLB huyện.

5.2. Phòng Tài nguyên – Môi trường:

-  Có trách nhiệm kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản có ảnh hưởng đến môi trường và nguy cơ gây thiệt hại khi có thiên tai xảy ra. Kiểm tra và đề xuất, phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc đào đất đá, khai thác vật liệu, đào đất xây dựng nhà, công trình ở các khu vực có nguy cơ sạt lở.

- Khẩn trương và thường xuyên phối hợp với chính quyền xã, thị trấn xử lý việc đào đất cát đắp chặn lấn chiếm sông suối, mương cống tiêu thoát nước gây xói lở, cản trở năng lực tiêu thoát lũ gây ngập úng.

- Kiểm tra chặt chẽ việc cấp quyền sử dụng đất ở những vị trí gần sông suối, gần các trục tiêu thoát nước, gần các công trình công cộng.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý môi trường sau khi lụt bão xảy ra.

5.3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

- Lập kế hoạch và chỉ đạo để bảo vệ các công trình giao thông, cầu cống, đò phà, các công trình cơ sở hạ tầng. Phối hợp xử lý kịp thời các sự cố ách tắc giao thông, thông tin, điện,… khi có lũ bão xảy ra.

- Hướng dẫn chỉ đạo và tổ chức lực lượng để bảo vệ các cầu qua sông Đa Nhim, cầu cống trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện khi có lũ lụt xảy ra.

-  Có phương án kế hoạch để đảm bảo hàng hóa, nhu cầu cần thiết cho nhân dân khi gặp khó khăn do thiên tai lụt bão xảy ra.

5.4. Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện:

- Có kế hoạch chỉ đạo việc thi công xây dựng các công trình không để xảy ra hư hại, giảm chất lượng trong mùa mưa bão.

- Kiểm tra, báo cáo tình hình và xây dựng kế hoạch phòng chống đối với các công trình công cộng, công trình thủy lợi và cấp nước sinh hoạt được giao quản lý.

5.5. Trạm khai thác quản lý thủy lợi huyện Đơn Dương:

Thường xuyên kiểm tra theo dõi ở các công trình hồ đập thủy lợi, phối hợp với các xã, thị trấn để bảo vệ công trình, lập kế hoạch phương án xử lý sự cố công trình trọng điểm như hồ Proh, hồ R’lơm, hồ Ma Đanh, hồ Đạ Ròn, hồ Bockabang theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng cứu kịp thời khi xảy ra thiên tai. Xây dựng và trình duyệt Quy chế phối hợp trong công tác QLKT và Bảo vệ công trình thủy lợi.

5.6. Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện:

- Có kế hoạch phối hợp cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu bệnh nhân khi thiên tai xảy ra; tổ chức các đội xung kích để cấp cứu lưu động, chuẩn bị thuốc trang thiết bị dự phòng phục vụ khi có tình huống cấp thiết.

-  Lập phương án và phối hợp thực hiện xử lý môi trường, dịch bệnh trong vùng sau khi lụt bão xảy ra.

5.7. Phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường học:

Phối hợp các xã, thị trấn, hội phụ huynh học sinh để củng cố và bảo vệ trường lớp. Kiểm tra để kịp thời sửa chữa những hư hỏng không an toàn khi có mưa bão. Bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, phương tiện dụng cụ, thiết bị dạy và học trong dịp hè nhằm tránh thiệt hại do mưa, bão, lũ xảy ra. Tham gia tích cực trong công tác giáo dục thực hiện Đề ánNâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”.

5.8. Phòng Văn hóa thông tin, Đài truyền thanh - truyền hình huyện và Trung tâm Văn hóa thể thao:

Lập kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền chủ đề phòng chống lụt bão trong mùa mưa lũ. Sử dụng và phát huy tốt hệ thống truyền thanh hiện có ở các xã, thị trấn, kịp thời thông tin, dự báo, cảnh báo, thông báo về phòng chống lụt bão. Sử dụng xe loa lưu động thực hiện nhiệm vụ khi có diễn biến lụt bão xảy ra: đưa tin, phản ánh chính xác kịp thời tình hình lũ bão, khắc phục hậu quả thiên tai ở địa phương. Làm nòng cốt trong việc thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”.

5.9. Phòng Lao động – Xã Hội:

Nắm bắt tình hình khó khăn của nhân dân vùng bị thiên tai để kịp thời tham mưu đề xuất chính sách trợ giúp các đối tượng thiệt hại khó khăn do thiên tai gây ra. Tham gia thực hiện công tác Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

5.10. Phòng Tài chính – Kế hoạch:

-  Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng nguồn quỹ PCLB ở các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị. Kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết kinh phí cho công tác phòng chống thiên tai.

- Có kế hoạch để dự phòng kinh phí phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, kịp thời đề xuất, tranh thủ sự trợ giúp quỹ PCLB của cấp trên.

5.11. Trung tâm viễn thông khu vực Đức Trọng-Đơn Dương và Điện lực Đơn Dương:

- Chủ động lập kế hoạch, phương án và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn hệ thống điện chiếu sáng, điện phục vụ công tác PCLB ở những nơi trọng điểm, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời trong mùa mưa, bão, lũ.

- Xây dựng lực lượng cơ động ứng cứu để khắc phục sửa chữa kịp thời sự cố điện, thông tin liên lạc khi có lụt bão xảy ra.

- Sử dụng các phương tiện, dụng cụ, thiết bị của ngành để làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu của BCH PCLB huyện.

5.12. BCH Quân sự và Công an huyện:

Là hai lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện. Phối hợp với địa phương kiểm tra các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCLB và cứu hộ, cứu nạn. Tổ chức và quản lý chặt chẽ lực lượng làm nhiệm vụ khi có tình huống thiên tai, lụt bão xảy ra. Các tình huống đặt ra đều phải có phương án hết sức cụ thể theo phương châm 4 tại chỗ kết hợp trợ giúp khi cần thiết.

5.13. Các ban, ngành, các tổ chức Chính trị - Xã hội: Theo chức năng nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động về phòng chống thiên tai bão lũ và khắc phục hậu quả thiên tai. Triển khai công tác tuyên truyền vận động nhân dân để nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống thiên tai tham gia thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào Cộng đồng”. 

Trên đây là báo cáo đánh giá công tác PCLB&TKCN của năm 2011 và kế hoạch, phương án, nhiệm vụ công tác PCLB&TKCN năm 2012 của huyện. Trên cơ sở kế hoạch chung của huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong huyện lập kế hoạch, phương án cụ thể phù hợp với tình hình địa phương cơ sở, cơ quan đơn vị mình gửi về cho thường trực BCH PCLB&TKCN huyện để có sự phối hợp đồng bộ hiệu quả, thực hiện tốt công tác PCLB&TKCN năm 2012 nhằm làm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra./.

 

                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Nơi nhận:                                                 KIÊM TRƯỞNG BCH PCLB&TKCN

- BCH PCLB&TKCN tỉnh LĐ;

- Huyện ủy, HĐND huyện;                                                  Đã Ký)

- Tất cả các cơ quan đơn vị,                                                                           

các tổ chức Đoàn thể xã hội trên địa bàn huyện;

- Các xã, thị trấn trong huyện;

- Các thành viên BCH PCLB huyện;

- Lưu VP PCLB huyện.                                                    

 

                                                                                          Dương Đức Đại

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Cuộc thi
Bài viết cuộc thi tìm hiểu
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3847355; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng