Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng LĐTB&XH huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng LĐTB&XH huyện
Báo cáo công tác ngành LĐTB&XH 9 tháng năm 2013 

UBND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG  LAO ĐỘNG – TB & XH                          Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                          

        Số:       / BC – LĐTBXH                    Đơn Dương, ngày      tháng 9 năm 2013. 

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC LAO ĐỘNG – TB & XH 

 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG,NHIỆM VỤ

 03 THÁNG CUỐI NĂM 2013

 

 Thực hiện công văn số 481/UBND ngày 21 tháng 5 năm 2013 của UBND huyện Đơn Dương về việc Báo cáo tình hình thực  hiện nhiệm vụ KT – XH,  đảm  bảo ANQP 09 tháng đầu năm 2013.

                 Được sự lãnh đạo của Thường Trực Huyện Ủy – UBND huyện và sự chỉ đạo của Sở Lao Động – TB & XH tỉnh Lâm Đồng, phòng Lao Động – TB & XH  huyện Đơn Dương đã triển khai thực hiện công tác Lao Động – TB & XH 09 tháng đầu năm 2013, đạt một số kết  quả như sau :

                I/- KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.

                1/- Công tác Lao động – việc làm :

-Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao Động – TB & XH tỉnh, tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch và các thủ tục  triển khai Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động – PCCN trên địa bàn huyện đạt được một số kết quả. Phối hợp với các ngành chức năng của huyện kiểm tra việc thực hiện bộ luật  lao động, ATVSLĐ - PCCN của  một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, hầu hết các doanh nghiệp  thực hiện tốt bộ luật lao động như: Đăng ký lao động, thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động, về an toàn vệ sinh lao động -  PCCN . . . .  Đồng thời, đoàn kiểm tra hướng dẫn các doanh nghiệp khắc phục những tồn tại tại doanh nghiệp .

-Tham mưu  cho UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động, đồng thời tham mưu xây dụng kế hoạch tổ chức tư vấn, tuyên truyền xuất khẩu lao động đợt 1 và 2 tại các xã, thị trấn. Số lượt người tham gia tư vấn 413 lượt người. Số lao động  đăng ký tham gia xuất khẩu lao động 45 người. Số người đã đi xuất khẩu lao động là 32 người .

-Thực hiện Kế hoạch số 58/KH – HĐND ngày 11 tháng 03 năm 2013 của HĐND tỉnh Lâm Đồng khảo sát về tình hình dạy nghề trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tham mưu cho UBND huyện báo cáo tình hình triển khai công tác  dạy nghề  trên địa bàn huyện từ  ngày 01/01/ 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 phục vụ đoàn giám sát. Qua quá trình giám sát đoàn giám sát HĐND tỉnh đã đánh giá cao về công tác dạy nghề của huyện, song nêu lên  một số  tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới .

-Tiếp nhận hồ sơ và chi trả kịp thời, đúng đối tượng cho học sinh, sinh viên theo Nghị định 49/2010/NĐ – CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ. Đã tiếp nhận hồ sơ  và tổ   chức chi trả cho học sinh, sinh viên, kinh phí  thực hiện 7.446.410.900 đồng. Trong đó hỗ trợ chi phí học tập 15.222 học sinh, số tiền 5.327.700.000 đồng. Hỗ trợ học phí cho       sinh viên, kinh phí thực hiện 2.118.710.900 đồng .

- Tham mưu cho UBND huyện  xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đồng thời phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, UBND các xã thị trấn chuẩn bị các điều kiện mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, lựa chọn những ngành nghề phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế  - XH của địa phương, ưu tiên các nghề  phục vụ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ du lịch  . . .

-Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch điều tra cung, cầu lao động giai đoạn 2013 – 2015  và xây dựng kế hoạch cập nhật và khai thác  thông tin cung lao động  năm 2013. Phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn cập nhật và khai thác thông tin cung lao động năm 2013  cho các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố.

 -Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện điều tra lao động,  tiền lương  và nhu cầu sử dụng lao động  trong các loại hình doanh nghiệp  năm 2013.

Nhìn chung,công tác lao động, giải quyết việc làm , thường xuyên có sự hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Lao Động – TB & XH tỉnh kịp thời giúp đỡ đơn vị giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc và đạt một số kết quả .

2/- Công  tác chính sách Thương Binh  Liệt Sỹ và Người Có  Công .

-Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch thăm và chúc tết các cơ quan, đơn vị trong và ngoài huyện, các gia đình chính sách nhân dịp tết nguyên đán Quý Tỵ  Hỗ trợ tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng BTXH . . . . Kinh phí thực  hiện : 1.337.691.000 đồng .

Việc tổ chức thăm hỏi, tặng  quà được triển khai kịp thời, công bằng, minh bạch thể hiện sự quan tâm của  Đảng và Nhà Nước  đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng . . .

-Chi trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng chính sách đúng đối tượng, kịp thời gian, đã tổ chức chi trả cho 345 đối tượng chính sách, với tổng kinh phí 4.203.415.000 đồng. 

-Hướng dẫn lập 15 hồ sơ giải quyết mai táng phí và trợ cấp 3 tháng trợ cho các đối tượng chính sách khi qua đời, kinh phí thực hiện 203.882.000 đồng, hỗ trợ kinh phí cho 40 sinh viên con của thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, kinh phí thực hiện 106.984.000 đồng. Trợ cấp một lần cho 02 người là cán bộ tiền khởi nghĩa đã từ trần, tổng kinh phí thực hiện là 50 triệu đồng.

-Tiếp tục phối hợp triển khai kế hoạch giúp đỡ các hộ chính sách thuộc hộ nghèo  về mọi mặt, giúp họ vươn lên trong cuộc sống .

 -Tổ chức cho 49 đối tượng chính sách điều dưỡng tập trung tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lâm  đồng, với tổng kinh phí 73.500.000 đồng. Mua bảo hiểm sinh mạng cho 297 đối tượng chính sách, kinh phí thực hiện 36.210.000 đồng.

-Chuẩn bị các điều kiện tổ chức các đồng chí cựu chiến binh trong kháng chiến đã từng trực tiếp tham gia kháng chiến tại địa bàn huyện Đơn Dương về lại căn cứ cách mạng Ya Hoa – Ninh Sơn – Ninh Thuận và đi tham quan tại nhà tù Phú Quốc -  Tỉnh Kiên Giang và các tỉnh Miền Tây .

 -Thực hiện công văn số 56/SLĐTBXH – NCC ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Sở  Lao Động – TB & XH tỉnh Lâm Đồng về việc  Rà soát  xác định lại  hộ gia đình khó khăn  về nhà ở”, phối hợp với các  cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát và gởi kết quả về tỉnh 43 gia đình chính sách khó khăn về nhà ở. Trong đó có 21 gia đình chính sách đề nghị xây dựng mới và 22 gia đình chính sách đề nghị  sửa chữa. Trong năm 2013, tỉnh sẽ có kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho các gia đình chính sách khó khăn  cải  thiện nhà ở.

- Phối hợp với  các cơ quan, đơn vị liên quan tham  mưu cho UBND huyện tổ  chức hội nghị tập huấn hỗ trợ gia đình có người có công với cách mạng về nhà ở cho các xã,  thị trấn và triển khai kế hoạch xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng .

-Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2013, kết quả đã vận động được 112 triệu đồng. Hỗ trợ sửa chữa nhà cho 01 gia đình chính sách ở Quảng lập sửa chữa nhà ở, kinh phí thực hiện 20 triệu đồng.

-Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tiến tới kỷ niệm 66 năm ngày TBLS (27/07/1947 – 27/07/2013) với nhiều hoạt động thiết thực, giáo dục được truyền thống cách mạng  cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ngoài các nhiệm vụ trên, công tác chính sách TBLS & NCC là việc làm thường xuyên xét lập hồ sơ cho đối tượng  hoạt  động kháng chiến giải phóng dân tộc, thờ cúng liệt sỹ . . .  các đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp ưu đãi theo quy định, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo .

3/- Các vấn đề xã hội

3.1/ Công tác  giảm nghèo.

3.1.1/-  Triển khai các chương trình phục vụ người nghèo .

                 -Triển khai cho các xã, thị trấn lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người nghèo, cận nghèo, người dân tộc và BTXH trên địa bàn huyện. Tổng số thẻ khám chữa bệnh đã cấp là 31.395  thẻ.Trong đó :

+ Người nghèo và đồng bào dân tộc: 25.314 thẻ.

+ Người thuộc hộ cận nghèo : 3.492 thẻ.

+ Đối tượng BTXH : 2.254 thẻ.

+ Trẻ em dưới 6 tuổi :  345 thẻ.

-Tham mưu cho UBND huyện văn bản về kiểm tra rà soát việc cấp thẻ khám chữa bệnh cho các đối tượng theo quy  định

                - Hỗ trợ tiền điện thắp sáng cho 1.297 hộ nghèo, mỗi hộ 30.000 đồng/ tháng , với tổng kinh phí 350.190.000 đồng. Hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp tết nguyên đán Quý Tỵ,  kinh phí thực hiện  448.850.000 đồng .

                - Đối với các hộ nghèo thuộc diện chính sách.

                 +Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch giúp đỡ 06 hộ gia đình chính sách và phân công các ngành liên quan  giúp đỡ các hộ nghèo . Kết quả :

                 +Có 4 đối tượng chính sách ( Phạm  Thị Tuyết, TB 21% ở Thị Trấn Thạnh Mỹ , Trần Thị Hường, mẹ liệt sỹ ở Thị Trấn Dran, bà Nguyễn Thị Lục, CCCM ở xã  Đạ Ròn, bà Ma Phiêng, vợ liệt sỹ ở xã Ka Đơn) thuộc diện nghèo, già yếu, mất sức lao động được các trường học đóng trên địa bàn huyện nhận phụng dưỡng 500.000 đồng/ tháng và đã trợ cấp tháng 1,2,3 ,4,5,6,7,8,9

                 +Có 01 đối tượng chính sách( ông Lâm Văn Sỹ, TB 31% ở thị trấn Dran) khó khăn về nhà ở, đất ở, phối hợp triển khai lập thủ tục giảm tiền sử dụng đất theo quy định và tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa.

                +06 hộ chính sách thuộc diện nghèo được quan tâm hỗ trợ trong khám chữa bệnh, hỗ trợ  học phí và được hỗ trợ cho vay vốn đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi, tăng gia sản xuất .

                 Các đối tượng chính sách thuộc diện nghèo được các cơ quan, đơn vị quan tâm giúp đỡ về vật chất và tinh thần, bước đầu đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện và nâng lên rõ rệt, đủ điều kiện thoát nghèo vào cuối năm 2013.

                3.1.2/-Triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo theo Nghị Quyết 30a/2008/NQ – CP của  Chính phủ

                3.1.2.1/- Công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện .

                -Tham mưu UBND huyện kiện toàn ban chỉ đạo giảm nghèo nhanh và bền  vững huyện Đơn Dương.

-Tham mưu cho UBND huyện văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững  trên địa bàn huyện. Phối  hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai xây dựng kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền  vững  đối với 16 thôn nghèo và    nghèo .

-Chương trình giảm nghèo đã được cụ thể hóa thành chương trình, mục tiêu trong Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị Quyết của HĐND và đã thành lập chỉ tiêu kế hoạch KT – XH  của huyện, xã, thị trấn .

-Đối với các tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể, các hội, công tác giảm nghèo cũng được quan tâm đúng mức và trở thành Nghị quyết của chi bộ Đảng, chương trình hành động của các đoàn thể  làm cơ sở quan trọng  cho hoạt động giảm nghèo .

 3.1.2.2/- Kết quả thực hiện.

3.1.2.2.1/- Đối với 16 thôn nghèo.

 -Tổng số hộ được hỗ trợ 280 hộ, mỗi hộ 10.000.000 đồng. Tổng kinh phí  thực hiện  : 2.800.000.000 đồng .

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn hoàn thành việc xây dựng kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 16 thôn nghèo, đến nay 16/16 thôn  nghèo đã triển khai và đã tiến hành nghiệm thu và giải ngân cho các hộ nghèo mua vật tư, phân  bón phục vụ nông nghiệp, chăn  nuôi (có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo)

3.1.2.2.2/- Đối với xã nghèo ( Pró).

  Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND  Pró xây dựng kế hoạch, triển khai cho 100 hộ nghèo, mỗi hộ 10.000.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện 1 tỷ đồng, đầu tư vào mua dụng cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, phân  bón . . .  đến nay đã nghiệm thu giải ngân cho các hộ nghèo tăng gia sản xuất  ( Có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo)

 3.1.2.2.3/- Công tác kiểm tra, giám sát : Ngày 20 tháng 8 năm 2013, tham mưu cho UBND huyện Đơn Dương ban hành quyết định số  810/QĐ – UBND về việc Thành lập đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững  theo Nghị quyết 30a/2008/NQ – CP của  Chính phủ  đối với 16 thôn nghèo và xã nghèo Pró. Kế hoạch số 888/KH – UBND kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững  theo Nghị quyết 30a/2008/NQ – CP của  Chính phủ  đối với 16 thôn nghèo và xã nghèo Pró năm 2013.

 Các ngành chức năng liên quan đã tiến hành kiểm tra từng hộ nghèo được đầu tư đã chấn chỉnh được những hạn chế trong triển khai thực hiện, kế luận, đánh giá những mặt làm được, những vấn đề còn hạn chế. Nhìn chung, việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư bước đầu  đạt được kết quả tốt .

Nhìn chung, qua triển khai thực hiện công tác giúp đỡ các hộ nghèo thuộc diện chính sách bước đầu được các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn hưởng ứng và triển khai thực hiện đạt kết quả tốt . Các hộ nghèo thuộc diện chính sách được quan tâm, giúp đỡ, đời sống của họ được cải thiện và nâng lên một bước .

                3.2/- Công tác Bảo trợ xã hội :

                 -Trợ cấp hàng tháng cho đối tượng BTXH kịp thời gian, đúng quy định, đã chi trả cho  các đối tượng BTXH, với tổng kinh phí  5.450.640.000 đồng.

-Phối  hợp với UBND các xã, thị trấn điều tra đối  tượng BTXH theo Nghị Định số 67/2007/NĐ–CP, định số 13/2010/NĐ-CP và Hướng Dẫn số 24/2010/TT – BLĐTBXH của  Bộ Lao Động – TB & XH .

- Trợ cấp cho các hộ bị hỏa  hoạn tại  Thị Trấn Dran và các hộ bị ốm đau, qua đời

 Với tổng kinh phí 48.000.000 đồng. Hỗ trợ kinh phí mai táng phí cho 93 đối tượng BTXH,  kinh phí thực hiện 279.000.000 đồng.

                -Mua bảo hiểm sinh mạng cho 2.086 đối tượng BTXH, với tổng kinh phí 338.780.000 đồng .

                Các đối tượng xã hội, đối tượng nghèo, những đối tượng bị rủi ro, hoạn nạn, nhất là các đối tượng bị bệnh hiểm nghèo được Đảng và Nhà Nước quan tâm đúng mức, giải quyết một phần khó khăn, tạo điều kiện về vốn và các chính sách nhằm tạo điều kiện cho họ vượt qua những lúc khó khăn, giải quyết tốt mọi chế độ, chính sách kịp thời, đúng quy định.

3.3/- Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em :

-Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch  thực hiện chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em huyện Đơn Dương  năm 2013 .

-Tham mưu cho xây dựng  kế hoạch  liên tịch  phòng chống tai nạn  thương tích – tai nạn đuối nước  trẻ em huyện  Đơn Dương  giai đoạn 2013 – 2015.

- Phối hợp với  Huyện Đoàn, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn  tổ chức tháng hành động vì trẻ em,  ngày Quốc tế  thiếu nhi 1/6  tại Thị Trấn Dran. Tặng 310 phần quà cho 310  trẻ em có hoàn  cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tổng kinh phí thực hiện 46.500.000 đồng .

-Tiếp tục triển khai kế hoạch triển khai thực hiện 03 đề án :“Truyền thông vận động và nâng cao năng lực  quản lý “,  Ngăn ngừa và trợ giúp  trẻ em lang thang kiếm sống” và ngăn ngừa và giải quyết tình trạng  trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện  độc hại và nguy hiểm theo quyết định 19/2004/QĐ – TTg ngày 12 tháng 02 năm 2004 của Thủ  Tướng Chính Phủ .

-Triển khai  kế hoạch vận động quỹ  bảo trợ trẻ em năm 2013. Kết quả, đã vận động  được  102.000.000  đồng .

- Phối hợp với các    quan, đơn vị UBND các xã, thị trấn triển khai kế hoạch tổ chức  Tết Trung thu. Tặng 365  suất quà cho 365 trẻ em  có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 74.000 đồng, tổng kinh phí thực hiện 27.010.000 đồng.

3.4/-Công tác Phòng Chống TNXH

                 -Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng như : Công An, Văn Hóa và các ngành khác có liên quan đã tham mưu cho UBND Huyện chỉ đạo các ngành, xã, thị trấn triển khai hoạt động Phòng Chống TNXH bằng việc tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận  thức của nhân dân về các TNXH như: Mại dâm, ma túy, phòng  chống HIV, phong trào bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, bài trừ các TNXH,

          -Tham mưu cho UBND huyện báo cáo tổng kết 05 (2008 – 2013) thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn huyện Đơn Dương

                -Phối hợp với Chi Cục Phòng Chống TNXH tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác phòng, chống TNXH năm 2013.

-Tham mưu quyết định kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 178 của huyện.

-Thực hiện kế hoạch kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành 178 đội đã tiến hành kiểm tra 04 tụ điểm kinh doanh Karaoke và 02 nhà nghỉ . . . trên  địa bàn huyện.

- Phối hợp với Công an huyện tổ chức họp Hội đồng tư vấn đưa 14 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy vào chữa bệnh bắt buộc tại Trung tâm 0506 tỉnh.

                4/-Đánh giá chung.

                Được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện và sự giúp đỡ về nghiệp vụ chuyên môn của Sở Lao Động – TB & XH tỉnh công tác Lao Động – TB & XH  triển khai đạt được  nhiều  kết quả tốt .

                4.1/- Về công  tác chính sách TBLS và NCC .

                 -Công tác chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách  được chi trả đúng đối tượng, kịp thời gian đã tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách  ổn định cuộc sống .

                 -Công tác nâng cao mức sống cho các đối tượng chính sách được đặc biệt quan tâm nhất là các gia đình chính sách thuộc hộ nghèo, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, từng bước ổn định cuộc sống vươn lên  thoát  nghèo .

                -Công tác điều tra, xác minh tình hình nhà ở của các gia đình chính sách đã phối hợp các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn tiến hành điều tra rà soát đúng đối tượng, kịp thời gian, tạo cơ sở cho tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây mới nhà ở  cho các đối tượng chính sách.

                4.2/- Công tác giảm nghèo.

                 -Công tác giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện nói chung và công tác giảm nghèo nhanh và bền vững đối với xã nghèo và thôn nghèo được quan tâm triển khai đạt được nhiều kết quả tốt, bước đầu đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo trang thiết bị phục  vụ sản xuất nông nghiệp, tăng gia sản  xuất .

                 -Công tác triển khai giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các thôn nghèo và xã nghèo  được  Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo cho nên việc triển khai thực hiện đạt kết quả tốt kịp thời gian tạo điều kiện cho các hộ nghèo tăng gia sản xuất kịp mùa vụ.

                -Việc triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các thôn nghèo, xã nghèo có sự phối hợp chặt chẽ từ huyện đến cơ sở đã hướng dẫn cho các hộ nghèo xây dựng kế hoạch đầu tư đúng mục đích phù hợp với điều kiện gia đình, thị  trường và tình hình phát triển  KT – XH của địa phương.

                Bên cạnh đó còn một số tồn tại cần khắc phục : Việc cấp thẻ khám chữa bệnh cho các đối tượng theo quy định còn trùng, sai sót nhiều. Triển khai kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững ở một số thôn nghèo còn chậm so với thời gian quy định, danh sách hộ nghèo đề nghị đầu tư  còn sai sót, trùng, nội dung đầu tư một số hộ nghèo chưa phù hợp  với điều kiện phát triển của gia đình . . .

                  Nhìn chung công tác giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện Đơn Dương nói chung và việc triển khai giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các thôn nghèo và xã nghèo đạt  được nhiều kết quả tốt tạo điều kiện cho các hộ nghèo tăng gia sản xuất  thoát nghèo vào cuối năm 2013 .

                4.3/- Công tác BTXH, Bảo vệ và chăm sóc trẻ em .

                -Công tác bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em được quan tâm kịp thời, đã tạo điều kiện giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng già yếu neo đơn không nơi nương tựa.

                II/- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 03  CUỐI NĂM  NĂM 2013.

                1/- Công tác Lao  Động Việc Làm :

                 -Tiếp tục triển khai dự án 120 quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, tăng cường công tác  kiểm tra, kiểm  soát về sử dụng vốn, thu vốn đã đến hạn, tránh thất thoát vốn .

                -Tiếp tục triển khai công tác  ATVSLĐ – PCCN. Phối hợp với Sở Lao Động – TB & XH tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tập huấn Bộ Luật lao động năm 2012. Tiếp tục nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp  vừa và nhỏ trên toàn huyện.

                -Phối hợp các  cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các công ty XKLĐ tiếp tục triển khai công tác tư vấn XKLĐ đợt 3 và 4 năm 2013 và tuyển dụng lao động ở các xã, thị trấn .

-Tiếp tục phối hợp với các trung tâm dạy nghề, phòng Nông nghiệp & PTNT rà soát nhu cầu học nghề và mở các lớp dạy nghề cho con em gia đình chính sách, hộ nghèo, dân tộc  thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn . .

- Tổng hợp  kết quả điều tra cung lao động  và báo cáo kết quả về Sở  Lao Động – TB & XH tỉnh Lâm Đồng.

-Tiếp nhận hồ sơ và chi trả kịp thời, đúng đối tượng  cho học sinh, sinh viên theo Nghị định 49/2010/NĐ – CP ngày 14/05/2010 của    Nghị định số 74/2013/NĐ – CP ngày 15/ 07 /2013 của  Chính phủ.

2/-Công tác chính sách TBLS và NCC .

-Tiếp tục triển khai Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị Định số 31/2013/NĐ – CP  ngày 09 tháng 04 năm 2013 về Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành  một số điều  của  Pháp lệnh  ưu đãi người có công  với cách mạng.

-Đẩy mạnh các phong trào vận động xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn  đáp. nghĩa. Đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình nâng cao mức sống cho đối tượng chính sách (100% đối tượng chính sách có mức sống trung bình trở lên ).

-Tiếp tục  triển khai kế hoạch vận động quỹ  đền ơn đáp nghĩa .

-Tiếp tục khảo sát, tìm kiếm mộ liệt sỹ ở các xã, thị trấn và vùng căn cứ cách mạng.

- Tiếp tục triển khai công tác xây dựng nhà tình nghĩa, sửa  chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách theo quyết định 1142/QĐ – UBND ngày 14 tháng 06 năm 2013 của UBND tỉnh  Lâm Đồng. Hoàn thành việc xây dựng mới và sửa chu7a44 nhà ở cho các gia đình có người có công với cách mạng vào ngày 31/12/2013.

-Tổ chức cho các đồng chí nam tham gia kháng chiến tại chiến trường Đơn Dương và hiện đang sinh sống tại địa bàn huyện Đơn Dương đi tham quan nhà tù Phú Quốc  và các khu dinh tích lịch sử tại các tỉnh Miền Tây Nam bộ.

3/ -Thực hiện các chính sách xã hội :

a/-Thực hiện chương trình  giảm nghèo.

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2013 và triển khai công tác Lao động TBXH quy 4 năm 2013.

- Tham mưu văn bản cho UBND huyện triển khai cho các xã, thị trấn lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2014.

- Báo cáo kết quả việc kiểm tra thực tế kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ đối với 16 thôn nghèo và 1 xã nghèo.

- Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan đôn đốc các xã, thị trấn hoàn tất thủ tục thanh quyết toán về  đầu tư cho 16 thôn nghèo và  xã nghèo (Pró).

- Tiếp tục triển khai các chương trình phục vụ người nghèo: Cấp thẻ khám  chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ tiền điện thắp sáng, triển khai dạy nghề cho người nghèo . . .

b/-Công tác bảo trợ xã hội :

- Xây dựng kế hoạch triển khai cho các xã, thị trấn điều tra, rà soát đối tượng bảo trợ xã hội cuối năm 2013.

- Đảm  bảo việc chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội đúng thời gian quy định và tăng cường  công tác kiểm tra, giám sát.

- Trợ cấp đột xuất cho các  đối tượng xã hội bị ốm đau,  hoạn nạn, qua đời .

- Thường xuyên kiểm tra cấp, sửa thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

c/- Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em :

- Xây dựng kế hoạch tập huấn chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em năm 2013.

-Báo cáo kết quả tổ chức Tết Trung thu trên địa bàn huyện và kết quả tổ chức  điểm Tết trung thu tại xã Đạ Ròn.

- Thường xuyên  tổng hợp thẻ khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi.

d/-Công tác Phòng Chống TNXH .

- Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, phòng ngừa đấu tranh phòng chống  các tệ nạn xã hội. Tiến hành lập danh sách các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm . . . phấn đấu đạt địa bàn trong sạch không có TNXH.

- Phối hợp với Công an huyện tổ chức họp Hội đồng tư vấn để đưa những đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy vào chữa bệnh bắt buộc tại Trung tâm 0506 tỉnh Lâm Đồng.

-Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện theo định kỳ của Đội kiểm tra liên ngành 178.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác Lao Động – TB & XH  09 tháng đầu năm 2013 và  phương hướng nhiệm vụ 03 tháng  cuối năm 2013 của phòng Lao Động – TB & XH huyện Đơn Dương .

 

Nơi nhận:                                                                              TRƯỞNG PHÒNG

- UBND huyện;                                                                               (Đã ký)

- Lưu.

 

 

 

                                                                                                Nguyễn Văn Thanh

                                                                                

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng