Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng Giáo dục và Đào tạo
Báo cáo công tác ngành Giáo dục 9 tháng năm 2013 

UBND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 57 /BC-PGDĐT                                                     Đơn Dương, ngày 13 tháng 9 năm 2013.

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆU VỤ 9 THÁNG NĂM 2013

VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV

NĂM 2013

 

Thực hiện văn bản số 146/UBND, ngày 22/02/2013 của UBND huyện Đơn Dương về việc “chấn chỉnh việc thực hiện quy chế làm việc, chế độ hội họp, thông tin báo cáo. Căn cứ kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 và công tác đầu năm học 2013-2014 . Phòng GD&ĐT Đơn Dương báo cáo kết quả thực hiện đạt được như sau:

                I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐÃ THỰC HIỆN

1) Công tác Chính trị – Tư tưởng :               

- Các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, phong trào văn nghệ… nhằm kỷ niệm các ngày lễ trong từng tháng.

- Trong tháng 3 đã tuyển chọn tiết mục, thành lập đoàn tham gia Hội thi Giai điệu tuổi hồng ngành Giáo dục tỉnh Lâm đồng năm 2013. Kết quả đoàn Đơn Dương đạt giải Nhất, trong đó đạt giải nhất đơn ca, giải nhất tốp ca và giải khuyến khích múa.

- Chỉ đạo các đơn vị đánh giá việc tổ chức phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” năm 2012-2013.

- Phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy, Đảng ủy các xã – thị trấn, tổ chức cho đội ngũ toàn ngành học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW khóa XI vào 2 ngày 16 và 17/3/2013 với 10 lớp/10 xã - TT. Tổ chức cho đội ngũ toàn ngành Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp vào các ngày thứ 7 và chủ nhật đầu tháng 4/2013.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện “Kỷ cương – nề nếp – vệ sinh trường học– môi trường cảnh quan”.

- Chất chỉnh công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa tại các đơn vị trường học.

- Trong tháng 8 Phòng đã tổ chức tổng kết năm học 2012-2013, tổng kết các chương trình phối hợp năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014 đúng kế hoạch.

- Các trường đã tổ chức thực hiện tốt ngày tựu trường 19/8, ngày khai giảng 5/9/2013 đúng theo kế hoạch, chương trình buổi lễ được thực hiện nghiêm trang, phần hội được tổ chức nhiều tiết mục vui nhộn thu hút học sinh tham gia. Các điều kiện phục vụ công tác dạy và học được tập chung kiện toàn đảm bảo yêu cầu.

- Chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng trường học đạt chuẩn về CSVC trong hè tại các trường THCS Đinh Tiên Hoàng, tiểu học Kambutte..., ngày 5/9/2013 trường tiểu học Thạnh Mỹ đón nhận bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ II và trường tiểu học Lạc Viên nhận bằng chuẩn mức độ I.

2) Tham mưu UBND huyện chỉ đạo

                + Giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ - giáo viên - công nhân viên trong Ngành. 

+ Đầu tư qui hoạch mạng lưới chi tiết trong trường học trên địa bàn huyện Đơn Dương đến năm 2020. Từ đó tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện trường chuẩn Quốc gia giai đoạn I và II đến năm 2020.

                + Đầu tư xây dựng CSVC Phòng học, Bàn ghế, theo nhu cầu đề xuất của ngành được đáp ứng đủ cho nhu cầu cần thiết của Ngành. Giải quyết các hồ sơ xây dựng của ngành theo thẩm quyền kịp thời không để tồn đọng.

                + Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác Phổ cập giáo dục từ Huyện đến các địa phương. Có các chủ trương, Nghị quyết, kế hoạch thực hiện công tác này một cách cụ thể đề ra các giải pháp nhằm thực hiện đạt được các chỉ tiêu đã đề ra…

                + Chỉ đạo các ban ngành tại địa phương phối hợp với nhà trường nhằm thực hiện tốt công tác huy động, duy trì học sinh ra lớp. Công tác Phổ cập giáo dục tại địa phương.

                + Đầu tư xây dựng CSVC trong nhà trường. Tuyên truyền trong nhân dân thực hiện tốt công tác huy động học sinh ra lớp …

                + Tham mưu xây dựng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế của Phòng GD&ĐT theo Nghị định 115 và thông tư 47.

                + Tham mưu công tác quy hoạch CBQL 2015-2020, bổ nhiệm mới CBQL các trường học theo qui định.

                + Tham mưu UBND huyện thành lập ban chỉ đạo các kỳ thi năm học 2012-2013 và Ban chỉ đạo huyện đã ban hành văn bản số 61/KH-BCĐ&KT, ngày 22/4/2013 về việc triển khai các kỳ thi năm 2013. Đến nay đã hoàn thành các kỳ thi lớp 5 và lớp 9.

                + Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch hoạt động hè, hướng dẫn các trường trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong hè 2013, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2013-2014.

3) Công tác chuyên môn đã thực hiện

- Chỉ đạo, kiểm tra nề nếp dạy học trước và sau tết Nguyên đán. Nhìn chung các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc qui định về dạy và học trước và sau tết, thời gian nghỉ tết đúng qui định, Không để xảy ra tình trạng mất an ninh trong nhà trường.

- Tổ chức thi làm đồ dùng dạy học tại các đơn vị đạt hiệu quả.

- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm học kỳ I và triển khai văn bản số 08/KH-PGDĐT, ngày 15/01/2013 về việc triển khai những nhiệu vụ trọng tâm học kỳ II đến các đơn vị trường học trực thuộc.

- Tập trung kiểm tra xây dựng các trường cận chuẩn Quốc gia hoàn thành các tiêu chí để đề nghị Tỉnh về công nhận trong quý 3/2013.

- Chỉ đạo các đơn vị mầm non thực hiện đánh giá trong về công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó các đơn vị phổ thông tiếp tục thực hiện công tác này đảm bảo đúng kế hoạch trong lộ trình thực hiện.

- Tham mưu UBND huyện và chỉ đạo bậc học mầm non thực hiện hoàn thành công tác phổ cập trẻ 5 tuổi trên địa bàn toàn huyện.

- Tập trung thực hiện công tác thanh tra toàn diện trường học và giáo viên theo kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2013-2014 duyệt tại Sở GD&ĐT ngày 29/3/2013.

- Xây dựng kế hoạch giao biên chế đội ngũ năm học 2013-2014 các trường.

*Kết quả hoạt động theo từng lĩnh vực công tác như sau:

                3.1. Bậc Mầm non :

                - Chỉ đạo các đơn vị hoàn thành hồ sơ phổ cập trẻ 5 tuổi, chuẩn bị tốt các điều kiện cho đoàn kiêm tra của Tỉnh kiểm tra công nhận huyện Đơn Dương đạt chuẩn theo qui định. Ngày 24/1/2013 đoàn kiểm tra của Tỉnh kiểm tra và kết luận hồ sơ PC trẻ 5 tuổi huyện Đơn Dương đã đạt chuẩn theo yêu cầu.

                - Trường MN Ka Đô được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Đến nay toàn huyện đã có 6 trường đạt chuẩn quốc gia gồm: MN Dran, MG Vành Khuyên, MN Sơn Ca, MN Hoàng Oanh, MN Ka Đơn và MN Ka Đô.

- Triển khai kiểm tra kiểm định chất lượng tại các trường. Qua kiểm tra các đơn vị đã tiến hành viết phiếu đánh giá và tự xác định kết quả đạt được của đơn vị mình. Tổng hợp kết quả: Hoàn thành 10 xuất sắc 8 khá 2 trung bình.

                - Thanh tra toàn diện tại 3 trường  và 30 giáo viên.

- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học 2012-2013.

                - Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014. Tập hợp thống kê số liệu đầu năm học 2013-2014.

                3.2. Bậc tiểu học : 

                - Tổ chức thi Olympic Tiếng Anh qua mạng cấp Tỉnh.

                - Chỉ đạo các đơn vị tổ chức ngày hội vệ sinh môi trường. Đến nay đã có 15/22 trường tiểu học thực hiện.

- Kiểm tra công nhận trường chuẩn Quốc gia tại 3 trường, mức độ 1 (TH Lạc Viên và Kambutte) mức độ 2 trường tiểu học Thạnh mỹ.

                - Thanh tra toàn diện và thanh tra chuyên đề tại đơn vị đúng kế hoạch.

                - Thực hiện chuyên đề Môn Toán: Đổi mới phương pháp dạy học Toán theo mô hinh VNEN.

- Tổ chức thi ViOlympic giải toán qua mạng cấp huyện, có 232 học sinh tham gia.

                - Tổ chức cho học sinh thi viết chữ đẹp cấp tỉnh. Kết quả đạt 1 giải nhì và 3 giải khuyến khích. Đạt 1 giải nhì và 3 giải khuyến khích.

- Tổ chức cho học sinh lớp 5 thi IOE cấp tỉnh kết quả có 2 em được vào vòng thi cấp quốc gia. Kết quả có 1 em đạt giải khuyến khích vòng Quốc gia.

- Hướng dẫn: kiểm tra học kì 2, thực hiện thống kê và báo cáo tổng kết năm học.

- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học 2012-2013.

                - Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014. Tập hợp thống kê số liệu đầu năm học 2013-2014.

                3.3.Bậc THCS :

- Tăng cường công tác chỉ đạo việc duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng của các đơn vị.

- Triển khai công tác khảo sát chất lượng học kỳ II.

- Hoàn thành hội thi HS giỏi  tiếng anh trên mạng Internet cấp tỉnh, kết quả có 4 HS lớp 9 (3 em trường THCS Thạnh Mỹ, 1 em trường Lạc Lâm) được chọn vào đội tuyển thi IOE cấp quốc gia. Kết quả có 3 em đạt giải Quốc gia gồm 2 giải 3 và 1 giải khuyến khích.

- Tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, kết quả: đạt 37giải/284 giải toàn tỉnh chiếm tỉ lệ 13.1 %. Trong đó có 02 học sinh đạt giải nhất môn Toán và Sinh học ( Toàn tỉnh 07 giải nhất ) thuộc học sinh trường THCS Thạnh Mỹ. Kết quả học sinh giỏi lớp 9 của huyện so với toàn tỉnh như sau:

+ Giải nhất:           2/7                          - Tỉ lệ 28,6 %.

+ Giải nhì:             6/67                        - Tỉ lệ 09 %.

+ Giải Ba:              12/87                     - Tỉ lệ 13,8 %

+ Giải KK:             17/123   - Tỉ lệ 13,8 %.

- Tổ chức tham gia kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên mạng Internet cấp huyện, (chưa có kết quả).

- Tham gian Hội thi Hùng biện tiếng anh cấp tỉnh, kết quả đạt giải khuyến khích toàn đoàn.

- Thanh tra toàn diện và thanh tra chuyên đề tại đơn vị đúng kế hoạch.

- Tổ chức thi lớp 9 và xét tốt nghiệp lớp 9 đúng kế hoạch.

- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học 2012-2013.

                - Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014. Tập hợp thống kê số liệu đầu năm học 2013-2014.

4. Công tác tổ chức

- Tập hợp hồ sơ ban hành Quyết định Hội đồng trường nhiệm kỳ 2013-2017 tại các trường học theo điều lệ trường.

- Thanh tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng yêu cầu trong công tác quản lý trường học, quản lý và cập nhật hồ sơ viên chức theo định kỳ.

                - Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2013-2014.

                - Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tại các trường công lập trực thuộc trong năm 2013.Đến nay các đoàn kiểm tra đang tiến hàng kiểm tra tại các đơn vị trường học.

                - Lập hồ sơ đề nghị UBND huyện bổ nhiệm bổ sung CBQL cho trường tiểu học Lâm Sơn, mầm non Tu Tra, mẫu giáo Vành Khuyên, mầm non Ka Đô.

                - Tập hợp báo cáo tình hình đội ngũ CBQL bậc học mầm non và đăng ký cho CBQL mầm non tham gia lớp nghiệp vụ quản lý về Sở giáo dục.

                - Triển khai, tập hợp báo cáo về công tác tuyển dụng đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ công chức – viên chức từ năm 2010 đến 2012 toàn ngành.

- Tham mưu UBND huyện sáp nhập trường tiểu học Nam Hiệp và tiểu học Nghĩa Hiệp thành trường tiểu học Ka Đô.

5. Công tác Tài chính – Xây dựng CSVC trường học

- Kiểm tra tiến độ thi công các công trình, các hạng mục tu sửa đang triển khai tại các đơn vị.

- Tiến hành thực hiện các công trình phòng học, hàng rào, sân trường...đã được thông báo vốn năm 2013.

- Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện tốt vệ sinh trường lớp – quy hoạch trồng cây xanh – cây bóng mát, xây dựng môi trường thân thiện.

- Nghiệm thu công trình phòng học trường MG Măng non, TH Tu Tra và THCS Ka Đô bàn giao đưa vào sử dụng. Triển khai thực hiện thi công gói 2 trường THCS Ka Đô.

- Tham mưu và chuyển đổi CSVC trường tiểu học Nam Hiệp cho trường THCS Ka Đô theo kế hoạch nhằm xây dựng trường THCS Ka Đô đạt chuẩn Quốc gia .

6. Công tác Thư viện Thiết bị

- Kiện toàn hồ sơ quản lý TVTB tại các đơn vị phổ thông trực thuộc.

- Tổ chức họp đội ngũ nhân viên TVTB.

- Kiểm tra Thư viện tại các trường theo kế hoạch.

- Giải quyết cấp lại bằng tốt nghiệp THCS, nhận phôi bằng năm học 2011-2012.

7. Công tác Tổng hợp hành chánh, văn thư

- Thực hiện tốt các văn bản triển khai của Ngành. Tổng hợp thông tin 2 chiều kịp thời.

Số liệu cơ bản thực hiện trong năm học 2012-2013.

*Toàn huyện có 10/10 xã – thị trấn đạt chuẩn về Phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập THCS và Phổ cập trẻ 5 tuổi.

*Bậc học mầm non: 14 trường gồm 13 Quốc lập, 1 Tư thục và 68 nhóm lớp Tư thục.

+ Số trẻ 5 tuổi ra lớp là 1850 đạt tỷ lệ 100%.

+Tổng số phòng học là 184 phòng.

+Trường chuẩn quốc gia: 6 trường, gồm: MN Dran, MG Vành Khuyên, MN Sơn Ca, MN Hoàng Oanh, MN Ka Đơn và MN Ka Đô.

*Bậc Tiểu học có 21 trường công lập.

                +Số lớp học 2 buổi/ngày là 260 lớp/7543 học sinh.

+Tổng số phòng học: 304 phòng.

+Trường chuẩn quốc gia: 16 trường.

+Không có học sinh bỏ học.

*Bậc THCS có 12 trường công lập:

+Tổng số phòng học: 148 phòng.

+Trường chuẩn quốc gia: 1 trường.

+Số học sinh bỏ học trong thời gian qua: 15 em, trong đó THCS Lạc nghiệp 6, THCS Lạc Lâm 3, THCS Pró 3, THCS Thạnh mỹ 2 và THCS Châu Sơn 1.

                * Bậc THPT có 5 trường công lập

+Tổng số phòng học: 108 phòng.

+Trường chuẩn quốc gia: 0 trường.

*Phòng GD&ĐT: Đội ngũ có 12 người trong đó có 3 hợp đồng là nhân viên. Phòng đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra. Công tác đột xuất và sự vụ cũng được giải quyết kịp thời đúng yêu cầu.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, TỒN TẠI

- Đội ngũ chuyên viên của Phòng chỉ có 7 đồng chí, ngoài phụ trách công tác chính còn phải kiêm theo nhiều hoạt động phối hợp khác dẫn đến có những nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện chưa đạt hiệu quả cao, còn chậm so với yêu cầu.

- CSVC trường học còn thiếu đồng bộ, thiếu phòng học để tổ chức dạy 2 buổi/ngày, nhiều trường chưa có phòng bộ môn, phòng thí nghiệm thực hành; trang thiết bị dạy học còn hạn chế về số lượng, chất lượng và hiệu quả sử dụng còn thấp, thư viện ở một số trường còn nghèo nàn, chưa làm tốt công tác bạn đọc.

III) KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2013

Triển khai thực hiện nghiêm túc phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 của Phòng GD&ĐT Đơn Dương tai văn bản số 48/BC-PGDĐT, ngày 6/8/2013.

-Tham mưu giao chỉ tiêu biên chế về đội ngũ cho các trường trực thuộc.

- Toàn ngành hoàn thành công tác thống kê số liệu đầu năm trước 25/9/2013

-Chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ giáo viên và người lao động năm học 2013-2014 hoàn thành trước 15/10/2013.

-Chỉ đạo thực hiện hoàn thành đúng tiến độ xây dựng các trường chuẩn Quốc gia.

-Tổ chức đánh giá kết quả bổi dưỡng thường xuyên tại các trường na8m ho5c 2012-2013.

-Tập trung triển khai đề án xây dựng nông thôn mới của UBND huyện Đơn Dương.

-Thực hiện và đề nghị các cấp công nhận kết quả thực hiện công tác Phổ cập tại các bậc học năm 2013.

-Xây dựng kế hoạch giao ngân sách năm 2014 cho các trường trực thuộc. 

-Chỉ đạo kiểm kê tài sản năm 2013 trong toàn ngành.

Trên đây là báo cáo 9 tháng năm 2013 và kế hoạch Quý IV năm 2013 của Phòng GD&ĐT Đơn Dương.

 

               

                                                                                TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

-Sở GD-ĐT; (B/C)                                                                                                                (Đã Ký)

-UBND huyện;                                                           (Đã ký)

-Ban Tuyên Giáo;                                                                                                              

-Lưu VP.

 

                                                                               

                                                                                                 Trần Văn Thảo

 

 

 

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng