Công tác Tuyên giáo: Tư liệu - Văn kiện

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 244 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
46-CV/BTG 16/11/2016 Công văn về việc yêu cầu xây dựng Báo cáo Ban Chỉ đạo 94
33-BC/BTG 25/10/2016 Báo cáo công tác Tuyên giáo tháng 10 năm 2016
45-CV/BTG 05/10/2016 Công văn về việc tổng hợp số lượng cán bộ, đảng viên, hội viên tham gia quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch số 39-KH/HU
44-CV/BTG 21/09/2016 Công văn về việc phối hợp xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW về an toàn thực phẩm
10-HD/BTG 20/09/2016 Hướng dẫn Tuyên truyền Kỷ niêm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)
11-HD/BTG 20/09/2016 Hướng dẫn Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình”
42-CV/BTG 20/09/2016 Công văn về việc sao gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày sinh quyền chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng
43-CV/BTG 20/09/2016 Công văn về việc tổng hợp tình hình Cán bộ công chức và rà soát hệ thống gửi, nhận văn bản
32-BC/BTG 20/09/2016 Báo cáo công tác Tuyên giáo quý III năm 2016
41-CV/BTG 16/09/2016 Công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 11-KH/HU về chào cờ thôn, Tổ dân phố
40-CV/BTG 05/09/2016 Công văn về việc thống nhất góp ý dự thảo Quy chế phối hợp
31-BC/BTG 23/08/2016 Báo cáo kết quả học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
30-BC/BTG 22/08/2016 Báo cáo công tác Tuyên giáo tháng 8-2016
38b-CV/BTG 11/08/2016 Công văn về việc phối hợp xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW
39-CV/BTG 11/08/2016 Công văn về việc tham gia hưởng ứng cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình
38a-CV/BTG 03/08/2016 Công văn về việc gửi tài liệu tuyên truyền
37-CV/BTG 02/08/2016 Công văn về việc tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng
36-CV/BTG 01/08/2016 Công văn về việc phổ biên quán triệt Kế hoạch 08-KH/TU và Kế hoạch 32-HU
35-CV/BTG 29/07/2016 Công văn về việc Thông báo lịch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
34-CV/BTG 27/07/2016 Công văn về việc phổ biến những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 3 khóa XII
29-BC/BTG 25/07/2016 Báo cáo công tác Tuyên giáo tháng 7 năm 2016
33-CV/BTG 18/07/2016 Công văn về việc đề nghị các trường THPT đăng ký mở lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội XII
31-CV/BTG 30/06/2016 Công văn về việc sao gửi đề cương tuyên truyền kết quả bầu cử
28-BC/BTG 24/06/2016 Báo cáo công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2016
27-BC/BTG 21/06/2016 Báo cáo công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2016

Previous Page 1-25 Next Page