Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasChuyên môn, nghiệp vụ > Mẫu Bản kiểm điểm cuối năm 2016
Mẫu Bản kiểm điểm cuối năm 2016 

ĐẢNG BỘ……………………..

Chi bộ…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

……, ngày… tháng … năm ….

 

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Kèm theo Hướng dẫn số  27 - HD/BTCTW, ngày 25 tháng 9  năm 2014 của Ban Tổ chức Trung ương)

Họ và tên: ………………………………Ngày sinh:.............................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:.............................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

4. Về tổ chức kỷ luật

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

 

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

.................................................................................................................................

- Chi bộ phân loại chất lượng:.................................................................................

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:.........................................................

(Lãnh đạo cấp có thẩm quyền ký, ghi rõ họ, tên và thời điểm)Tải văn bản


Các tin khác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng