Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 

 Thư viện download

Folder: Phần mềmPhần mềm
Phần mềmUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/12/2009 4:32 SATran Duc Anh
Folder: Tài liệuTài liệu
Tài liệuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/12/2009 4:32 SATran Duc Anh
nghi dinh 103 cua chinh phu.DOC             CHÍNH PHỦ
nghi dinh 103 cua chinh phuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/03/2012 11:49 CHAdmin Don Duong123 KB
quyet dinh so 37 cua UBND tinh ve quan ly internet.docỦY BAN NHÂN DÂN
quyet dinh so 37 cua UBND tinh ve quan ly internetUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/03/2012 11:49 CHAdmin Don Duong73 KB
bieu mau thuyet minh de tai nghien cuu khoa hoc va phat trien cong nghe.docB1-2-TMKHCN
bieu mau thuyet minh de tai nghien cuu khoa hoc va phat trien cong ngheUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17/04/2012 12:39 SAAdmin Don Duong431 KB
bieu mau thuyet minh du an nong thon mien nui.doc                                                                                                           B1-TMDANTMN
bieu mau thuyet minh du an nong thon mien nuiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17/04/2012 12:39 SAAdmin Don Duong201 KB
bieu mau thuyet minh du an san xuat thu nghiem.docB1-2-TMDA
bieu mau thuyet minh du an san xuat thu nghiemUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17/04/2012 12:39 SAAdmin Don Duong536 KB
danh sách địa chỉ Email công vụ của các phòng, CBCC thuộc UBND huyện Đơn Dương.xls
danh sách địa chỉ Email công vụ của các phòng, CBCC thuộc UBND huyện Đơn DươngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/05/2012 1:28 SAAdmin Don Duong46 KB
Cac mau bieu QHCB_2012_M1,3,4,5,8.xls
Cac mau bieu QHCB_2012_M1,3,4,5,8Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/08/2012 1:09 SAAdmin Don Duong80 KB
Mau Bien ban Kiem phieu_M2.docTÊN ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ
Mau Bien ban Kiem phieu_M2Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/08/2012 1:10 SAAdmin Don Duong53 KB
Mau danh gia can bo quy hoach_M7.docTỈNH ỦY LÂM ĐỒNG
Mau danh gia can bo quy hoach_M7Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/08/2012 1:11 SAAdmin Don Duong38 KB
Mau to trinh de nghi QHCB_M6.doc
Mau to trinh de nghi QHCB_M6Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/08/2012 1:11 SAAdmin Don Duong37 KB
Quyết định 47-2012_phương pháp xác định giá đất.pdf
Quyết định 47-2012_phương pháp xác định giá đấtUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/12/2012 7:51 CHAdmin Don Duong21364 KB
huong dan cham diem CQVH 2012.docTỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
huong dan cham diem CQVH 2012Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/12/2012 6:30 CHAdmin Don Duong67 KB
ban cham diem co qjuan van hoa nam 2012.doc…………………………………………
ban cham diem co qjuan van hoa nam 2012Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/12/2012 6:32 CHAdmin Don Duong62 KB
Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).pdf
Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/03/2013 10:23 CHAdmin Don Duong589 KB
Cac bieu mau de an vi tri viec lam.xls
Cac bieu mau de an vi tri viec lamUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/03/2013 5:57 CHAdmin Don Duong80 KB
Cong van xay dung de an vi trí viec lam trong cac don vi su nghiep cong lap.docUBND TỈNH LÂM ĐỒNG
Cong van xay dung de an vi trí viec lam trong cac don vi su nghiep cong lapUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
01/04/2013 12:51 SAAdmin Don Duong90 KB
Ke hoach phat dong tham gia hoi thi sang tao ky thuat tinh Lam Dong lan thu VI.pdf
Ke hoach phat dong tham gia hoi thi sang tao ky thuat tinh Lam Dong lan thu VIUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/04/2013 6:04 CHAdmin Don Duong1484 KB
he thong van ban quan ly nganh van hoa va thong tin.rar
he thong van ban quan ly nganh van hoa va thong tinUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/04/2014 6:39 CHAdmin Don Duong4991 KB
quyet dinh ve viec xet duyet quy hoach su dung dat den nam 2020 tren dia ban huyen don duong.pdf
quyet dinh ve viec xet duyet quy hoach su dung dat den nam 2020 tren dia ban huyen don duongUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/07/2014 1:55 SAAdmin Don Duong3718 KB
Bản đồ Quy hoạch dat den nam 2020.doc
Bản đồ Quy hoạch dat den nam 2020Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/07/2014 1:59 SAAdmin Don Duong1416 KB
TB_Tuyen_dung_hop_dong.pdf
TB_Tuyen_dung_hop_dongUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/08/2014 5:44 CHAdmin Don Duong3674 KB
Bieu mau ke hoach su dung dat 2015 huyen don duong.xls
Bieu mau ke hoach su dung dat 2015 huyen don duongUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/11/2014 11:11 CHAdmin Don Duong760 KB
Ke hoach su dung dat huyen Don Duong 2015.docDÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
Ke hoach su dung dat huyen Don Duong 2015Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/11/2014 11:12 CHAdmin Don Duong869 KB
kehoachdonduong_2015_001.jpg
kehoachdonduong_2015_001Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/11/2014 11:13 CHAdmin Don Duong11673 KB
Thể lệ cuộc thi sáng tác bài hát về thành phố Đà Lạt.pdf
Thể lệ cuộc thi sáng tác bài hát về thành phố Đà LạtUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/09/2015 7:47 CHAdmin Don Duong993 KB
Danh mục tài liệu chuyên ngành.rar
Danh mục tài liệu chuyên ngànhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/11/2016 1:21 SAAdmin Don Duong114 KB
Ngân hàng câu hỏi chuyên ngành phục vụ thi trắc nghiệm.rar
Ngân hàng câu hỏi chuyên ngành phục vụ thi trắc nghiệmUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/11/2016 1:21 SAAdmin Don Duong284 KB
Tài liệu môn kiến thức chung.rar
Tài liệu môn kiến thức chungUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/11/2016 1:22 SAAdmin Don Duong10323 KB
Tài liệu Môn Tiếng Anh.rar
Tài liệu Môn Tiếng AnhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/11/2016 1:22 SAAdmin Don Duong15070 KB
Tài liệu Môn Tin học.rar
Tài liệu Môn Tin họcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/11/2016 1:22 SAAdmin Don Duong9121 KB
Still0514_005.jpg
Still0514_005Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/06/2019 7:19 CHAdmin Don Duong34 KB
Still0709_00000.jpg
Still0709_00000Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/07/2019 6:19 CHAdmin Don Duong42 KB
Still0709_00001.jpg
Still0709_00001Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/07/2019 6:20 CHAdmin Don Duong45 KB
Still0709_00002.jpg
Still0709_00002Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/07/2019 6:21 CHAdmin Don Duong52 KB
Still0709_00003.jpg
Still0709_00003Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/07/2019 6:22 CHAdmin Don Duong46 KB
Still0709_00010.jpg
Still0709_00010Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/07/2019 12:20 SAAdmin Don Duong26 KB
Still0709_00011.jpg
Still0709_00011Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/07/2019 12:21 SAAdmin Don Duong41 KB
Still0827_00000.jpg
Still0827_00000Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/08/2019 12:40 SAAdmin Don Duong45 KB
Still0913_00003.jpg
Still0913_00003Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/09/2019 11:21 CHAdmin Don Duong39 KB
Still0913_00005.jpg
Still0913_00005Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/09/2019 11:22 CHAdmin Don Duong60 KB
Still0923_00000.jpg
Still0923_00000Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/09/2019 7:59 CHAdmin Don Duong60 KB
Still0923_00001.jpg
Still0923_00001Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/09/2019 7:59 CHAdmin Don Duong66 KB
Still0930_00000.jpg
Still0930_00000Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/10/2019 8:09 CHAdmin Don Duong36 KB
Still0930_00001.jpg
Still0930_00001Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/10/2019 8:10 CHAdmin Don Duong42 KB
Still0930_00002.jpg
Still0930_00002Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/10/2019 8:11 CHAdmin Don Duong33 KB
Still0113_00002.jpg
Still0113_00002Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/01/2020 12:55 SAAdmin Don Duong29 KB
Still0113_00003.jpg
Still0113_00003Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/01/2020 12:56 SAAdmin Don Duong25 KB
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng