TUYÊN TRUYỀN LUẬT BHYT – BHXH TỰ NGUYỆN 

Nhằm thiết thực tổ chức hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho bà con nhân dân. Ngày 23/10/2019, Huyện đoàn Di Linh phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, Đoàn xã Gia Hiệp tổ chức tuyên truyền một số điểm cơ bản của Luật Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 150 bà con nhân dân xã Gia Hiệp. Qua đây giúp bà con hiểu về quyền lợi khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, những quy trình khi khám BHYT.

     


Tại hội nghị bà con còn được giải đáp các thắc mắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, các trường hợp được Quỹ BHYT chi trả và không chi trả, những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Qua hội nghị đã có 250 người tham gia Bảo hiểm y tế, hai người trực tiếp tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Từ đầu năm đến nay Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với Huyện đoàn Di Linh tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền tại các xã Hòa Ninh, Gung Ré, Gia Hiệp, đồng thời thông qua vận động trực tiệp, vận động tại các buổi hội họp, sinh hoạt của từng ngành cũng như họp thôn đã góp phần nâng tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế toàn dân với 2.040 thẻ Bảo hiểm y tế phát sinh và 20 sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

                                                                                                 Huyện đoàn