DI LINH THÀNH LẬP CHỐT KIỂM SOÁT, PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

Thực hiện Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Di Linh do đồng chí Lâm Thị Phước Linh- Phó Chủ tịch UBND huyện- Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 chủ trì đã khẩn trương họp bàn cùng lãnh đạo các ngành có liên quan như Công an, Y tế, Huyện đoàn, lãnh đạo UBND xã Gia Bắc trực tiếp đi khảo sát vị trí và chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết thành lập chốt kiểm soát tại xã Gia Bắc.

 

Chiều ngày 8/4/2020, chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 bắt đầu hoạt động với các nhiệm vụ kiểm soát việc chấp hành các quy định của Thủ tướng chính phủ, kiểm tra, giám sát việc hạn chế ra vào tỉnh đối với người và phương tiện; thực hiện việc kiểm dịch y tế đối với người ngoài tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người ra, vào địa bàn tỉnh. Đội hình hoạt động nhiệm vụ 24/24 nên được phân chia thành các ca trực nhằm đảm bảo sức khoẻ và chất lượng cho hoạt động.


Ngày 9/4/2020 đồng chí Lâm Thị Phước Linh trực tiếp vào kiểm tra, chỉ đạo và hướng dẫn thêm các hoạt động đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, đồng thời động viên tinh thần và nhắc nhở các biện pháp bảo vệ sức khoẻ cho từng cá nhân, nắm bắt nhu cầu của lực lượng công tác để có hỗ trợ kịp thời.


                                                                                                     BBT