Chi đoàn Trung tâm y tế phối hợp chi đoàn CSGT Công an huyện Di Linh phát khẩu trang miễn phí và tờ rơi tuyên truyền về An toàn giao thông, các thông tin phòng chống dịch bệnh COVID 19. 

Ngày 19/2/2020, chi đoàn Trung tâm y tế huyện Di Linh phối hợp cùng chi đoàn Cảnh sát CSGT đường bộ, chi đoàn CSGT Công an huyện Di Linh phát 500 khẩu trang miễn phí và 1500 tờ rơi tuyên truyền về An toàn giao thông, các thông tin phòng chống dịch bệnh COVID 19, đề can dán trên xe nội dung “Đã uống rượu bia - không lái xe” tại ngã tư đèn tín hiệu giao thông Quốc lộ 20 – Thị trấn Di Linh.Đây là hoạt động có ý nghĩa tuyên truyền mạnh với nhân dân về cách phòng chống dịch bệnh và tham gia giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự ủng hộ đồng tình của nhân dân địa phương./.

                                                             BBT