Mô hình nâng cao vai trò của Hội đồng Đội và hoạt động của thiếu nhi tại cấp xã, thị trấn 

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2019 đồng thời đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng tổ chức của Đội và hoạt động của thiếu nhi tại địa bàn xã, thị trấn. Trong thời gian qua tại Hội đồng Đội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh việc thực hiện mô hình tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi tại địa phương thông qua các lớp năng khiếu, các lớp kĩ năng sống, các trại hè, lớp bơi phòng chống đuối nước, các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử quê hương, đất nước.....

                  

Thông qua các hoạt động đã thu hút được hàng ngàn lượt thiếu nhi tham gia sinh hoạt với tổ chức Đội tại địa phương giúp các em tránh xa các tệ nạn, tai nạn thương tích..


BBT