LÃNH ĐẠO HUYỆN ĐI KIỂM TRA TẠI XÃ GIA BẮC 

Nhằm đảm bảo các công trình dân vận nằm trong chương trình của Ban chỉ đạo 502 tỉnh Lâm Đồng và Ban chỉ đạo 503 huyện Di Linh sẽ hoàn thành đúng tiến độ và đáp ứng đúng nguyện vọng của bà con xã Gia Bắc. Ngày 20/4/2020, đồng chí K'Broi - Phó Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Bính- Uỷ viên BTV, Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện trực tiếp kiểm tra tiến độ các công trình dân vận tại xã Gia Bắc bao gồm các công trình hỗ trợ nhà ở, đường giao thông, đào giếng, thắp sáng và các công trình hỗ trợ trường học, đôn đốc tiến độ các công trình và yêu cầu lãnh đạo xã Gia Bắc phải có kế hoạch giám sát nhằm đảm bảo chất lượng ở tất cả các hạng mục.

 

 Thông qua chương trình đi cơ sở, các đồng chí lãnh đạo còn nắm bắt tâm tư, nhu cầu, nguyện vọng và phản ánh của bà con Gia Bắc, thăm nắm những ảnh hưởng từ dịch covid-19 đến đời sống của bà con nhân dân, từ đó có những chỉ đạo với cấp uỷ, chính quyền địa phương, đồng thời ghi nhận để báo cáo với Ban thường vụ Huyện uỷ Di Linh.


                          BBT