KIỂM TRA CÁC CÔNG TRÌNH DÂN VẬN TẠI XÃ GIA BẮC 

Được sự quan tâm của Ban chỉ đạo 502 tỉnh Lâm Đồng, Ban chỉ đạo 503 huyện Di Linh trong năm 2020 đã đầu tư triển khai nhiều công trình hỗ trợ cho Nhân dân xã Gia Bắc như hỗ trợ xây dựng nhà ở, làm sân bê tông và cổng rào, hỗ trợ đào giếng phục nước sinh hoạt, đường điện thắp sáng, sửa chữa Nhà vệ sinh trường học, sửa chữa các tuyến đường liên thôn,lắp đặt sân chơi thiếu nhi...

Các công trình đã được triển khai từ đầu năm 2020, một số công trình đã hoàn thành và đang trong giai đoạn hoàn thành. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt chỉ đạo việc triển khai xây dựng thực hiện trong giai đoạn dịch covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ngày 16/4/2020 đồng chí Lâm Thị Phước Linh- Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Vũ Thành Công- Bí thư Huyện đoàn- thành viên Ban chỉ đạo 503 huyện và đồng chí K’ Vững- Chủ tịch UBND xã Gia Bắc đã trực tiếp kiểm tra tiến độ các công trình tại xã Gia Bắc đồng thời định hướng các giải pháp cần tiến hành thời gian tới, động viên các gia đình tự chủ động trong các công trình cá nhân của gia đình, đảm bảo an toàn trong phòng dịch.                                                      BBT