KẾT QUẢ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA BHYT-BHXH TỰ NGUYỆN 

Nhằm cụ thể hoá các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, hướng tới việc thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, đặc biệt đối tượng yếu thế. Những năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Di Linh đã tích cực tham gia vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế toàn dân và Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ năm 2018 đến nay, thực hiện hợp đồng ký kết Đai lý với Bảo hiểm xã hội huyện Di Linh, tổ chức Đoàn đã tham gia tuyên truyền trực tiếp tại xã, thôn và hộ gia đình qua đó góp phần nâng tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại huyện, trong đó có vai trò tích cực của một số cơ sở Đoàn như Chi đoàn bảo hiểm xã hội huyện, Đoàn xã Hoà Ninh, Đoàn xã Gung Ré, Đoàn xã Đinh Trang Hoà, Đoàn xã Gia Hiệp,....

Ghi nhận sự đóng góp của tổ chức Đoàn trong công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2018-2019, Bảo hiểm xã hội huyện Di Linh đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng bằng khen cho tập thể Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Di Linh. Xác định việc tăng số người tham gia bảo hiểm y tế cũng có nghĩa là sẽ giảm số người có nguy cơ gặp khó khăn nếu ốm đau, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để về già sẽ có khoản lương hưu hằng tháng và thẻ bảo hiểm y tế chăm sóc khi ốm đau, thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Di Linh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia nhằm đảm bảo lợi ích cho cả cá nhân và cộng đồng.                                                                                                   BBT