LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐỘI NĂM HỌC 2019-2020 

Nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác và hoạt động Đội tại địa phương; tạo mối quan hệ đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau giữa các đơn vị trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Trong hai ngày 13-14/11/2019, Hội đồng Đội- Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Di Linh đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho 53 thầy cô giáo viên tổng phụ trách Đội trong toàn huyện.

Trong nội dung chương trình các học viên đã được tập huấn với các nội dung về kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội, xây dựng văn hoá ứng xử học đường, các trò chơi phòng chống rác thải nhựa trong học đường...                                                   Huyện đoàn