Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Hệ thống chính trị
Văn bản quy phạm
Truyền hình
Thông tin đầu tư
Xây dựng Nông thôn mới
Tuyên truyền
Góp ý
Skip navigation links
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Tài nguyên Thiên Nhiên
Lịch sử phát triển
Quy hoạch tổng thể
Hệ thống chính trị
Đảng bộ huyệnExpand Đảng bộ huyện
Hội Đồng Nhân DânExpand Hội Đồng Nhân Dân
UBND huyện Di LinhExpand UBND huyện Di Linh
MTTQ và các đoàn thểExpand MTTQ và các đoàn thể
Văn bản quy phạm
Văn bản QPPL của tỉnh
Văn bản của huyện
Tin tức sự kiện
Hoạt động huyện ủy
Hoạt động UBND
Hoạt động chung
Xây dựng Nông thôn mới
Tin Hoạt động
Văn bản chỉ đạo
Tư liệu video
Giá nông sản
Tài liệu canh tác
Chăn nuôi
Sổ tay khoa học kỹ thuật
Trồng trọt
Công khai ngân sách
Thủ tục hành chính
Cổng DVC Quốc gia
Một cửa điện tử
TTHC Cấp huyện
TTHC Cấp xã
Danh mục TTHC công ích
TTHC khong qua BCCI
Danh mục TTHC Cấp xã
Danh mục TTHC Cấp huyện
Khen thưởng, kỷ luật
VP Điện tử - Eoffice
Phần mềm cài đặt eOffice
Hướng dẫn cài đặt eOffice
Hướng dẫn sử dụng eOffice
Quy chế quản lý và sử dụng eOffice
Thông tin Cần biết
Bầu cử
Tin tức bầu cử
Văn bản chỉ đạo, điều hành bầu cử
Tuyên truyền
LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN
HỌC TẬP VÀ  LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM
Danh bạ thư điện tử huyện
noimg Số lượt truy cập
Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện 
Hội liên hiệp Phụ nữ 

1/ Thông tin cơ quan:

            Tên cơ quan: Hội LHPN huyện Di Linh

Địa chỉ: TT Di Linh -Tỉnh Lâm Đồng

            Email: hpndilinh@lamdong.gov.vn

2/ Công chức lãnh đạo cơ quan:

 

Stt

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

01

Trần Thị Tâm

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện 

Điện thoại: 3.766.608

Email: tamnt@lamdong.gov.vn

 

- Phụ trách chung.

 

 

02

Lê Thị Vân

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN

Điện thoại: 0633.870904

Email: vanlt@lamdong.gov.vn

- Phụ trách công tác tuyên truyền, theo dõi tham mưu công tác thi đua khen thưởng, công tác kiểm tra. Thực hiện nhiệm vụ khi được ủy quyền của đồng chí Chủ tịch         

 

3/ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

a/ Chức năng:

- Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động , tổ chức, hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

b/ Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ giữ gìn phát huy phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

- Đoàn kết, tập hợp các tầng lớp phụ nữ, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước.

- Vận động hội viên phụ nữ xây dựng và phát triển quỹ Hội bền vững.

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
Bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021
BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Hộp thư công vụ
Tiếp nhận ý kiến công dân và doanh nghiệp
BÁO ĐẢNG CSVN
Gương điễn hình
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
gopydoanhnghiepchinhphu
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DI LINH - TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn Phòng Huyện Di Linh
Địa chỉ:  Thị trấn Di Linh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3871742 - Fax: 0263.3871742 - Email: bbtdilinh@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn dilinh.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này