Điện thoại nội bộ 
New Page 1

DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC  CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Di động

I

Huyện ủy

 

 

 

1

Văn thư văn phòng

02633 880 347

 

2

Tôn Thiện Đồng

Bí Thư

02633 949 959

0902 802 777

3

Nguyễn Mạnh Việt

Phó BT thường trực

02633 880 380 

0918 506 423

4

Trần Hùng Cường

Chánh Văn Phòng

0915 224 228

5

 

Phó Văn Phòng

 

 

Các ban xây dựng Đảng

6

Ban Tổ chức Huyện Uỷ

 

02633 880 381

 

7

Ban Tuyên giáo

 

02633 880 208

 

8

Ban Dân Vận

 

02633 880 514

 

9

Ủy ban kiểm tra

 

02633 880 387

 

10

TT Bồi dưỡng Chính trị

 

02633 880 547

 

 

II

HĐND, UBND huyện

 

 

 

11

Văn thư văn phòng

02633 880 348

 

12

Bùi Văn Hùng

Chủ tịch

02633 881 333

0918.093.948

13

Lê Mậu Tuấn

Phó chủ tịch

02633 880 476

0919 100 070

14

Tống Giang Nam

Phó chủ tịch

02633 880 352

0917 545 345

15

Phạm Thị Thu Hường

PCT HĐND huyện

02633 880 433

02633 709 838

16

Trần Văn Ký

PCT HĐND huyện

02633 949 004

17

Chánh Văn phòng

02633 880 568

18

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Phó Chánh VP

02633 949 008

0948 607 941

19

Phạm Thị Kim Nguyên

Phó Chánh VP

02633 949 007

Các phòng ban chuyên môn

 

 

 

Phòng Tài nguyên - Môi trường

2215 967

 

20

Nguyễn Duy Thái

Trưởng phòng

02633 883 426

0919 626 737 

21

Nguyễn Thị Hoa Tài

 Phó Trưởng phòng

0944 524 183

Phòng Lao động TBXH

02633 880 454

0945 726 427

22

Đinh Viết Bảo

Trưởng phòng

02633 880 454

0919 005 828

23

Trịnh Thị Thủy

Phó Trưởng phòng

02633 880 454

02633 709 813

Phòng Nội Vụ

 

02633 880 410

 

24

Nguyễn Văn Sáng

Trưởng phòng

02633 881 542

0918 804 369

25

Trần Thị Cần

Phó Trưởng phòng

02633 881 542

Phòng Y tế

 

02633 883 009

 

26

Trưởng phòng

02633 883 009

Phòng Kinh tế Hạ tầng

 

2215 999

 

27

Lê Bá Phụng Anh

Trưởng Phòng

2215 999

02633 604 515

Phòng VHTT

 

02633 880 132

 

28

Trần Viết Danh

Trưởng phòng

0947 838 803

Phòng Nông nghiệp

 

02633 880 246

 

29

Phạm Xuân Tiện

Trưởng Phòng

02633 880 394

0986 976 889

30

Nguyễn Trường Sơn

Phó Trưởng Phòng

0399 847 536

Phòng Tư Pháp

 

02633 880 390

 

34

Nhữ Thị Thanh Hương

Trưởng phòng

02633 880 390

0907 058 083

32

Đỗ Bằng An

Phó Trưởng Phòng

0913 065 009

Phòng Tài chính - KH

 

02633 880 342

 

33

Nguyễn Hoàng Minh

Trưởng Phòng

2215 999

0918 714 966

34

Nguyễn Thành Trung

Phó Trưởng Phòng

02633 881 063

 

Phòng Dân Tộc

 

02633 880 330

 

35

Lại Phước Thắng

Trưởng Phòng

02633 880 330

0949 069 479

Phòng GD-ĐT

 

02633 880344

 

36

Phan Thị Thủy

Trưởng Phòng

02633 880 083

37

Lê Kim Cường

Phó Trưởng Phòng

02633 880 344

Thanh Tra

 

02633 880 385

 

38

Nguyễn Đức Dũng

Chánh Thanh tra

02633 880 176

0949 009 789

39

Nguyễn Thị Quế

Phó Chánh TT

02633 880 385

0918 370 022

VP đăng ký QSDĐ

 

02633 949 090

 

40

Nguyễn Minh Phụng

Giám đốc

02633 949 090

0918 711 818

41

Châu Viết Thái

Phó Giám đốc

02633 949 090

0919 005 858

Trung tâm Nông nghiệp

 

02633 949 090

 

42

Lê Thanh Hải

Giám đốc

02633 949 090

0792 407 456

43

Phạm Xuân Hồng

Phó Giám đốc

02633 949 090

Trung Tâm VH,TT-TT

 

02633 880 340

 

44

Lê Quang Thiện

Giám đốc

02633 880 340

0948 375 277

45

Quách Ngọc Hiếu

Phó giám đốc

02633 880 340

0918 910 501

46

Trịnh Thế Vang

Phó giám đốc

02633 880 340

0919 086 835

47

Phạm Công Tám

Phó giám đốc

02633 880 340

0919 052 520

Trung tâm QLKTTCTCC

 

02633 883 090

 

48

Nguyễn Văn Hiếu

Giám đốc

02633 883 090

0918 810 243

 

 

 

 

 

III

Mặt trận Tổ quốc huyện

49

Văn thư văn phòng

 

02633 880 366

 

 Các đoàn thể

50

Hội Chữ thập đỏ huyện

 

02633 880 200

 

51

Hội CCB huyện

 

02633 880 249

 

52

Hội Người cao tuổi

 

02633 881 150

 

53

Hội nông dân huyện

 

02633 880 248

 

54

Hội Phụ nữ huyện

 

02633 880 250

 

55

Huyện đoàn

 

02633 880 247

 

IV

Các CQ, ĐV đóng trên địa bàn huyện

 

 

56

Ban Quản lý chợ

 

02633 880 374

 

57

Ban Chỉ huy quân sự

 

02633 880 310

 

58

Bảo Hiểm xã hội

 

02633 880 399

 

59

Chi Cục thuế

 

02633 880 338

 

60

Chùa khánh Vân

 

02633 880 124

 

61

Công An huyện

 

02633 880 369

 

62

Chi Nhánh điện Đạ Tẻh

 

0632 215 882

 

63

Hạt kiểm lâm huyện

 

02633 880 332

 

64

Kho Bạc nhà nước huyện

 

02633 880 327

 

65

Lâm trường huyện

 

02633 880 378

 

66

Ngân hàng Nông nghiệp

 

02633 880 367

 

67

Nhà thờ Đạ Tẻh

 

02633 880 123

 

68

Đội Thi Hành án

 

02633 880 345

 

69

Toà án Đạ Tẻh

 

02633 880 346

 

70

Viện kiểm sát nhân dân

 

02633 880 364

 

71

Trung Tâm Y tế

 

02633 880 313

 

 

V

Các xã, thị trấn

UBND Thị Trấn

 

02633 880 368

 

72

Nguyễn Ngọc Thư

Chủ tịch UBND xã

02633 883 359

0946 701 775

UBND xã An Nhơn

 

02633 880 376

 

73

Trần Mạnh Nhuần

Chủ tịch UBND xã

02633 880 376

0834 490 516

UBND xã Quốc Oai

 

02633 880 055

 

74

Vương Duy An

Chủ tịch UBND xã

02633 880 055

0982 880 882

UBND xã Mỹ Đức

 

02633 880 653

 

75

Đỗ Văn Thơm

Chủ tịch UBND xã

02633 880 653

0868 209 379

UBND xã Đạ Kho

 

02633 880 070

 

76

Vũ Duy Hạ

Chủ tịch UBND xã

02633 904 789

0935 060 458

UBND xã Quảng Trị

 

02633 880 075

 

77

Nguyễn Quốc

Chủ tịch UBND xã

02633 880 075

0914 630 369

UBND xã Đạ Lây

 

02633 882 014

 

78

Nguyễn Thanh Quang

Chủ tịch UBND xã

02633 882 014

02633 904 446

UBND xã Triệu Hải

 

02633 880 504

 

79

Nguyễn Khắc Tuyên

Chủ tịch UBND xã

02633 880 504

0962 938 383

UBND xã Đạ Pal

 

02633 881 191

 

80

Chu Quang Tuấn

Chủ tịch UBND xã

02633 881 191

0972 614 023