Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo 

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo

 

01

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Hiệu trưởng trường Mầm non Liên Hiệp, huyện Đức Trọng.

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích nâng cao chất lượng đội ngũ.

02

Ông Nguyễn Văn Trọng

Giáo viên trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Đức Trọng

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “ Giải pháp nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 8-9 phân môn nhảy cao kiểu bước qua”.

03

Bà Nguyễn Diệu Hiền

Hiệu trưởng trường Mầm non 8, thành phố Đà Lạt

 

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “Một số biện pháp thực hiện phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

04

Bà Trần Thị Thảo

 Hiệu trưởng trường Mầm non 9, thành phố Đà Lạt;

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài“Một số biện phápchỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

05

Bà Huỳnh Thị Xuân Linh  Hiệu trưởng trường Mầm non 10, thành phố Đà Lạt;

 

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “ Một số biện pháp thực hiện đổi mới quản lý trong công tác quản lý giáo dục Mầm non”.

06

Bà Nguyễn Thị Luân

 Hiệu trưởng trường Mầm non 11, thành phố Đà Lạt;

 

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “ Một số biện pháp triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ Về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ công chức”.

07

Bà Phạm Thị Hằng

Giáo viên trường Mầm non 3, thành phố Đà Lạt;

 

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “Một số giải pháp đưa trẻ 25 - 36 tháng tuổi mới đi học vào nề nếp”.

08

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh  Giáo viên trường Mầm non 4, thành phố Đà Lạt;

 

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “ Nâng cao giáo dục lồng ghép am nhạc vào các hoạt động, rèn kỹ năng trò chơi âm nhạc cho trẻ 5 tuổi.

09

Bà Nguyễn Thị Uyên Uyên - Giáo viên trường Mầm non 5, thành phố Đà Lạt;

 

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “ Một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động học cho tr3 4-5 tuổi”.

10

Bà Nguyễn Thị Đăng Nga      

Giáo viên trường Mầm non 6, thành phố Đà Lạt;

 

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “ Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen chữ viết qua ứng dụng phần mềm Happy Kid cho trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi”.

11

Bà Trần Thị Lan

Giáo viên trường Mầm non 7, thành phố Đà Lạt;

 

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “Một số giải pháp hữu ích trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động học của trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi”.

12

Bà Đặng Thị Thanh Hương  Giáo viên trường Mầm non 9, thành phố Đà Lạt;

 

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “Một số giải pháp hữu ích trong việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào hoạt động cho trẻ 5 tuổi”.

13

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh

Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, thành phố Đà Lạt;

 

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “ Ứng dụng phần mềm quản lý điểm học sinh”.

14

Bà Trần Thị Bích Lan

 Giáo viên trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, thành phố Đà Lạt;

 

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “ Nâng cao hiệu quả giảng dạy qua việc vận dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng”.

15

Bà Nguyễn Thị Xanh

Giáo viên trường THCS Phan Chu Trinh, thành phố Đà Lạt;

 

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “ Giúp học sinh lớp 6 ghi nhớ nốt nhạc trên khuông nhạc”.

16

 Ông Trịnh Minh Quân  Giáo viên trường THCS Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt;

 

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm học 2007-2008

- Giải pháp hữu ích với đề tài “ Xây dựng và sử dụng Website để giảng dạy môn Mỹ thuật bậc THCS.

17

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, huyện Đạ Tẻh

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “Vai trò của cán bộ quản lý trong công tác xây dựng đội ngũ”

18

Ông Trần Văn Ký

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Tẻh

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ trên địa bàn huyện Đạ Tẻh giai đoạn 2010 - 2015”

19

Bà Hồ Thị Diệu Hằng

Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Tẻh

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng trang thiết bị giáo dục ở các trường THCS trong huyện”

20

Bà Phạm Thị Loan

Giáo viên Trường Tiểu học Lộc An A, huyện Bảo Lâm

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “Một số giải pháp để dạy tốt phân môn âm nhạc lớp 3”

21

Bà Nguyễn Thị Hải

Giáo viên Trường Tiểu học Phước Cát I, huyện Cát Tiên

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4”

22

Bà Đoàn Thị Kim Tuyến

Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “Một số giải pháp rèn kĩ năng nói Tiếng việt cho học sinh dân tộc lớp 1A Trường Tiểu học Đoàn Kết năm học 2010 - 2011”

23

Bà Phan Thị Dáy

Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Phước Cát I, huyện Cát Tiên

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “ Tăng cường công tác quản lý tổ chuyên môn trường trung học cơ sở”

24

Bà Đàm Thị Kinh

Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Thăng Long, thành phố Đà Lạt

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích loại A với đề tài “Xây dựng kỹ năng sống cho học sinh thông qua việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2010 - 2011”

25

Ông Phạm Hiển

Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Thăng Long, thành phố Đà Lạt

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích loại B với đề tài “Một phương pháp hiệu quả giải toán hình học phẳng”

26

Ông Nguyễn Thành Anh

Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Thăng Long, thành phố Đà Lạt

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “Phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ỏ trường trung học phổ thông”

27

Bà Đinh Thị Mai Trang

Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Thăng Long, thành phố Đà Lạt

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích loại B với đề tài “Áp dụng giáo dục giá trị sống với kỹ năng sống cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm”

28

Ông Nguyễn Văn Bắc

Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Thăng Long, thành phố Đà Lạt

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích loại A với đề tài “Giải pháp tính toán và lập khung ma trận cho đề thi ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn vật lý”

29

Bà Trần Thị Hòa

Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Thăng Long, thành phố Đà Lạt

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích loại A với đề tài “Kích thích hứng thú học tập của học sinh qua hoạt động trò chơi trong giờ học ngữ văn tring học phổ thông”

30

Ông Trần Đức Hân

Giáo viên Trường THCS & THPT Chi Lăng, thành phố Đà Lạt

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích loại B với đề tài “Biện pháp giúp nâng cao hiệu quả dạy học chương 3 - Tin học 11”

31

Bà Trần Thị Huyền Trang

Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Trần Phú, thành phố Đà Lạt

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích loại B với đề tài “Tổ chuyên môn quản lý việc giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức - kỹ năng của giáo viên”

32

Bà Trần Thị Chuyên

Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Trần Phú, thành phố Đà Lạt

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích loại B với đề tài “Sử dụng chuyện kể nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh lớp 10 trong phần Công dân với đạo đức”

33

Ông Nguyễn Đồng Tuyên

Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích loại B với đề tài “Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường lành mạnh, tích cực”

34

Ông Lê Phú Súy

Hiệu trưởng Trường THCS &THPT Đức Trọng

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích loại A với đề tài “Thực trạng và một số giải pháp về đổi mới phương pháp giảng dạy môn Ngữ Văn và một số bộ môn khoa học xã hội ở trường THPT Đức Trọng

35

Ông Chu Anh Tuấn

Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám, huyện Đức Trọng

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích loại B với đề tài “Tăng cường quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên theo hướng tiếp cận lý thuyết quản lý chất lượng tổng thể”

36

Ông Nguyễn Ry

Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bảo Lâm

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích loại A với đề tài “Một số giải pháp thực hiện công tác giáo dục kỹ năng sống ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bảo Lâm”

37

Ông Lưu Thể

Hiệu trưởng Trường THCS &THPT Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Sáng kiến kinh nghiệm loại B “Một số giải pháp trong xây dựng đội ngũ ở Trường THCS và THPT Lộc Bắc”

38

Ông Nguyễn Xuân Ngọc

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Kế hoạch “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn tỉnh lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015”

39

Ông Huỳnh Văn Bảy

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Đề án “Phòng, chống bạo lực học đường giai đoạn 2010 - 2015”

- Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2015”

40

Ông Tạ Quang Vũ

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “Giải pháp nâng cao vai trò quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”

41

Ông Nguyễn Văn Sang

Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Đề án “Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ năm học 2011 - 2012”

42

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc

Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “Một số biện pháp thực hiện nhẳm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học”

43

Bà Tăng Thị Hằng

Chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học các trường tiểu học vùng dân tộc thiểu số huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng”

44

Bà Đặng Thị An

Giáo viên trường Mầm non Sơn Ca, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích xếp loại B với đề tài “ Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng phát triển lời nói thông qua đọc thơ”

45

Bà Hồ Bảo Thi

Giáo viên Trường Mầm non Đạ Nhim, huyện Lạc Dương

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích xếp loại B với đề tài “ Giải pháp hữu ích hướng dẫn trẻ 4 tuổi làm đồ dùng đồ chơi”

46

Ông Trần Văn Thảo

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đơn Dương

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích xếp loại A với đề tài “ Một số giải pháp nhằm hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng ở huyện Đơn Dương”

47

Bà Lê Thị Hoa Sen

Giáo viên Trường Trung học Cơ sở Lộc An, huyện Bảo Lâm

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích với đề tài “Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy - học Địa lý”

48

Bà Võ Thị Tuyết

Giáo viên Trường Thiểu năng Hoa Phong Lan, thành phố Đà Lạt

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Giải pháp hữu ích loại B với đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn Tiếng việt ở lớp Sơn ca”

49

Ông Lê Đức Việt

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Đạ Tẻh

- Chiến sĩ TĐCS 3 năm học liền (2008 – 2011)

- Sáng kiến kinh nghiệm loại B “Thiết kế và trang trí màu sắc trên font chữ 3D phục vụ bài giảng điện tử”