Skip navigation links
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thông tin lãnh đạo
Các phòng ban
Danh bạ
Bản đồ
Điều kiện và Tiềm năng
kien.jpg
kien_2.jpg
Hệ thống văn bản
Toàn bộ văn bản
C/O - Mẫu D
Đầu tư
Môi trường
Tài chính
Thuế
Xây dựng
Đất đai
Lao động
VB Ban Quản Lý các KCN
Thủ tục hành chính
Hướng dẫn triển khai
Thông tin công bố
Thủ tục một cửaExpand Thủ tục một cửa
Giấy chứng nhận đầu tư
Giấy phép kinh doanh
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
Lao động
Xây dựng
Văn phòng đại diện
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Môi trường
Tin tức hoạt động
Thông tin chung
Sự kiện nổi bật
Dư án kêu gọi đầu tư
Chính sách ưu đãi đầu tư
Chính sách của tỉnh
Thông tin doanh nghiệp
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước và gặp mặt các nhà đầu tư năm 2016
Công khai ngân sách
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 307 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
170/KCN-TNMT 30/05/2019 Thực hiện văn bản số 3099/UBND-TD ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh
169/KCN-TNMT 30/05/2019 V/c thực hiên văn bản số 3098/UBND-TD ngày 24/5/2019
14/TTr-KCN 30/05/2019 Tờ trình về việc xây dựng quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng
167/KCN-ĐTDN 30/05/2019 V/v đề nghị chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài
27/QĐ-KCN 30/05/2019 Quyết định ban hành quy chế xử lý văn bản đến và văn bản đi tại Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
164/KCN-ĐT&DN 27/05/2019 Đôn đốc triển khai thực hiện dự án đầu tư
165/KCN-ĐTDN 27/05/2019 V/v Đôn đốc triển khai dự án đầu tư
166/KCN-ĐTDN 27/05/2019 V/v đôn đốc triển khai thực hiện dự án đầu tư
162/TĐTKCS-KCN 27/05/2019 Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án nhà máy chế biến nông sản
12/KH-KCN 24/05/2019 Kế hoach kiểm tra doanh nghiệp KCN năm 2019
25/QĐ-KCN 24/05/2019 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp năm 2019
157/KCN-QHXD 21/05/2019 Xin triển khai thi công trước hạng mục hàng rào và nhà bảo vệ CN7 KCN Lộc Sơn
34/BC-KCN 20/05/2019 Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
35/BC-KCN 20/05/2019 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 5, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2019
03/GXN-KCN 20/05/2019 Giấy xác nhận kế hoạch đăng ký bảo vệ môi trường
154/KCN-QHXD 20/05/2019 V/v rút ngăn thời gian cấp phép xây dựng và các nhiệm vụ khác có liên quan đến cấp phép xây dựng
152/KCN-QHXD 15/05/2019 Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Phú Hội
146/KCN-ĐT&DN 13/05/2019 Hướng dẫn, đôn đốc công ty triển khai thực hiện dự án và thủ tục đầu tư
149/KCN-QHXD 13/05/2019 Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng
150/KCN-ĐT&DN 13/05/2019 Công tác san lắp mặt bằng đối với Công ty TNHH KUM YOUNG VINA
143/KCN-ĐT&DN 10/05/2019 Đề nghị chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài
141/KCN-ĐT&DN 09/05/2019 Cung cấp thông tin Công ty cổ phần XNK NTS An Bình Phú
142/TD9TKKT-KCN 09/05/2019 Thông báo kết quả thẩm định TKKT công trình thuộc dự án nhà máy công ty TNHH Aluminum Tây Nguyên
137/KCN-VP 08/05/2019 Tham gia ý kiến theo văn bản số 943/STC-GCS của Sở Tài Chính tỉnh Lâm Đồng
138/KCN-VP 08/05/2019 Danh sách CBCC làm thành viên Ban và thành viên tổ chuyên môn giúp việc ban chỉ đạo về hoại nhập quốc tế tỉnh Lâm Đồng

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Văn bản của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Cổng Thông tin điện tử Lâm Đồng
Dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống văn bản của tỉnh
Th6ng tin doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
  
 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3549103 - Fax: 0263.3549104 - Email: bqlkcn@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://liza.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này