Skip navigation links
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thông tin lãnh đạo
Các phòng ban
Danh bạ
Bản đồ
Điều kiện và Tiềm năng
Hệ thống văn bản
Toàn bộ văn bản
C/O - Mẫu D
Đầu tư
Môi trường
Tài chính
Thuế
Xây dựng
Đất đai
Lao động
VB Ban Quản Lý các KCN
Công bố thông tin Dự án đầu tư Nhà ở Công nhân
Hội thao khối thi đua các Cơ quan Tham mưu - Tổng hợp tỉnh Lâm Đồng năm 2019.
0004.jpeg
Thủ tục hành chính
Hướng dẫn triển khai
Thông tin công bố
Thủ tục một cửaExpand Thủ tục một cửa
Giấy chứng nhận đầu tư
Lao động
Xây dựng
Văn phòng đại diện
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Tin tức hoạt động
Thông tin chung
Sự kiện nổi bật
Dư án kêu gọi đầu tư
Chính sách ưu đãi đầu tư
Chính sách của tỉnh
Thông tin doanh nghiệp
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước và gặp mặt các nhà đầu tư năm 2016
Công khai ngân sách
noimg Số lượt truy cập

 Hệ thống văn bản quản lý các khu công nghiệp

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 107 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
304/KCN-ĐT&DN 11/09/2019 V/v đề nghị chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
59/BC-KCN 18/07/2019 Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2019
188/KCN-VP 17/06/2019 Báo cáo số cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu theo đúng quy định
167/KCN-ĐTDN 30/05/2019 V/v đề nghị chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài
36/KHTH-KCN 18/01/2018
Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý lao động tại các doanh nghiệp Khu công nghiệp năm 2018
541/KCN 13/09/2017 Về việc gửi hồ sơ đề nghị xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn ANTT"
1686/QĐ-UBND 01/08/2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
283/KCN-BC 09/06/2017 Báo cáo tổng kết tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017
204/KH-KCN 15/05/2017 Kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp trong khu công nghiệp năm 2017
174/KCN 27/04/2017 V/v hướng dẫn tổ chức và tham gia Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ lần thứ I năm 2017
45/KCN 10/02/2017 V/v hướng dẫn thực hiện một số quy định mới về lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
35/2016/TT-BCT 28/12/2016 Thông tư quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động
153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
40/2016/TT/BLĐTBXH 25/10/2016 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
260/KCN 06/06/2016 Về việc tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Bộ luật Lao động năm 2012 tại các Doanh nghiệp Khu công nghiệp
44/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động và hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
37/NĐ-CP 15/05/2016 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
39/NĐ-CP 15/05/2016 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
98/KCN 03/03/2016 Về việc tổ chức thực hiện Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18 năm 2016
79/KCN 24/02/2016 V/v lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo lao động 2016
11/2016/ND-CP 03/02/2016 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luất lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
633/KCN 30/12/2015 V/v thực hiện chề độ báo cáo theo định kỳ và báo cáo thực hiện tiền lương 2015 và kế hoạch thưởng tết Bính Thân 2016
122/2015/NĐ-CP 14/11/2015 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ chức trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
28/2015/TT-BLĐTBXH 31/07/2015
Thông tư hướng dẫn thực hiên Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/Nđ-CP ngày 12/3/2015 của CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về Bảo hiểm thât nghiệp
29/2015/TT-BLĐTBXH 31/07/2015
Hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể vả giải quyết tranh chấp lao động quy định tại nghị định số 05/2015 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Văn bản của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Cổng Thông tin điện tử Lâm Đồng
Dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống văn bản của tỉnh
Th6ng tin doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
  
 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3549103 - Fax: 0263.3549104 - Email: bqlkcn@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://liza.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này