Skip navigation links
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thông tin lãnh đạo
Các phòng ban
Danh bạ
Bản đồ
Điều kiện và Tiềm năng
Hệ thống văn bản
Toàn bộ văn bản
C/O - Mẫu D
Đầu tư
Môi trường
Tài chính
Thuế
Xây dựng
Đất đai
Lao động
VB Ban Quản Lý các KCN
Công bố thông tin Dự án đầu tư Nhà ở Công nhân
0004.jpeg
Thủ tục hành chính
Hướng dẫn triển khai
Thông tin công bố
Thủ tục một cửaExpand Thủ tục một cửa
Giấy chứng nhận đầu tư
Lao động
Xây dựng
Văn phòng đại diện
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Tin tức hoạt động
Thông tin chung
Sự kiện nổi bật
Dư án kêu gọi đầu tư
Chính sách ưu đãi đầu tư
Chính sách của tỉnh
Thông tin doanh nghiệp
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước và gặp mặt các nhà đầu tư năm 2016
Công khai ngân sách
noimg Số lượt truy cập

 Thủ tục hành chính Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 45 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Thủ tục Đăng ký nội quy lao động Lao động
2 Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
3 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Cấp giấy chứng nhận đầu tư
4 Thủ tục Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài Lao động
5 Thủ tục Cấp giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 1.1 Trình tự thực hiện: Văn phòng đại diện
6 Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong trường hợp sửa chữa, cải tạo Xây dựng
7 Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng cho dự án Xây dựng
8 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng trường hợp di dời công trình Xây dựng
9 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
10 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động Lao động
11 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài Văn phòng đại diện
12 Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng công trình Xây dựng
13 Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư.
14 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
15 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án
16 Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài. Văn phòng đại diện
17 Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
18 Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
19 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định toà án, trọng tài Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
20 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
21 Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
22 Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
23 Thủ tục Điều chỉnh giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài Văn phòng đại diện
24 Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình Xây dựng
25 Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Văn bản của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Cổng Thông tin điện tử Lâm Đồng
Dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống văn bản của tỉnh
Th6ng tin doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
  
 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3549103 - Fax: 0263.3549104 - Email: bqlkcn@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://liza.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này