Chính sách ưu đãi đầu tư Khu Công Nghiệp Phú Hội 

Khu công nghiệp Phú Hội

1. Ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Miễn có thời hạn tiền thuê đất kể từ ngày xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động:

a) Ba (03) năm kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường.

b) Muời lăm (15) năm kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động.

2. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Ưu đãi về thuế suất:

- Thuế suất ưu đãi 10% áp dụng trong thời gian 15 năm đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư.

- Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế.

- Hết thời gian áp dụng mức thuế suất ưu đãi, doanh nghiệp chuyển sang áp dụng mức thuế suất 25%. 

b) Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế:

- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư.

- Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư; Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

3. Đơn giá thuê đất và phí sử dụng hạ tầng

+ Giá thuê đất đất đã đền bù GPMB             : 0,12 USD/ m2/ năm

+ Phí sử dụng hạ tầng                                : 0,16 USD/ m2/ năm.

+ Giá thuê đất thô: theo quy định của UBND tỉnh tại thời điểm đầu tư.

Một số chính sách ưu đãi đầu tư khác

 I. Những chính sách ưu đãi được áp dụng chung đối với các khu công nghiệp

1. Ưu đãi về thuế nhập khẩu

Hàng hoá nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được miễn thuế nhập khẩu:

1.1. Hàng hoá nhập khẩu để tạo Tài sản cố định của doanh nghiệp gồm:

a) Thiết bị, máy móc;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên;

c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

d) Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này;

đ) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

1.2. Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản 1 được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế công nghệ, đổi mới công nghệ.

1.3. Miễn thuế lần đầu đối với hàng hóa là trang thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án được ưu đãi về thuế nhập khẩu; gồm: Hệ thống cung cấp nước các loại; Hệ thống điều hòa và thông gió; Hệ thống phòng cháy và chữa cháy; Hệ thống xử lý rác và nước thải; Hệ thống thiết bị bảo vệ.

1.4. Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư; bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

2. Ưu đãi về thuế giá trị gia tăng

Thuế suất (0%) thuế GTGT được áp dụng: Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế xuất; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% như: chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng vốn; dịch vụ tài chính phát sinh; sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề

Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư mà tổ chức đào tạo nghề cho lao động có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng để sử dụng được hỗ trợ như sau:

3.1. Đào tạo tại doanh nghiệp:

a) Được hỗ trợ 200.000 đồng/ người/tháng.

b) Thời gian hỗ trợ tối đa: theo chương trình đào tạo và không quá 06 tháng.

3.2. Gửi công nhân đi đào tạo tại các doanh nghiệp khác hoặc theo hợp đồng đào tạo với các đơn vị dạy nghề:

a) Mức hỗ trợ: 300.000 đồng/người/tháng.

b) Thời gian hỗ trợ:

- Đào tạo trình độ sơ cấp nghề ở các trường, trung tâm dạy nghề hoặc gửi đào tạo tại doanh nghiệp khác: Theo thời gian ghi trong chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và tối đa không quá sáu (06) tháng.

- Đào tạo trình độ trung cấp nghề: Hai mươi (20) tháng.

- Đào tạo trình độ cao đẳng nghề: Ba mươi (30) tháng.

3.3. Doanh nghiệp được hỗ trợ thêm 100.000 đồng/người/tháng khi đào tạo nghề cho các đối tượng sau:

a) Đồng bào dân tộc ít người;

b) Lao động thuộc hộ nghèo;

c) Bộ độ, công an xuất ngũ;

d) Người tàn tật;

e) Lao động ở các xã, thôn, buôn, thuộc khu vực III theo danh mục địa bàn thuộc chương trình 135 giai đoạn 2 và các xã, thôn có trên 30% hộ nghèo vào năm trước.

II. Những chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng trong Khu công nghiệp (thuộc Dự án đầu tư giai đoạn 2 KCN Phú Hội)

Ngoài các chính sách ưu đãi áp dụng chung đối với các khu công nghiệp, còn có một số chính sách ưu đãi sau:

1. Ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất:

Miễn có thời hạn tiền thuê đất kể từ ngày xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động :

 - Muời lăm (15) năm kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động.

- Giá thuê đất: theo giá đất thô và giá thay đổi theo thời điểm quy định.

2.2. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

a) Ưu đãi về thuế suất:                                                                                        

- Thuế suất ưu đãi 10% áp dụng trong thời gian 15 năm đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư.

- Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế.

- Hết thời gian áp dụng mức thuế suất ưu đãi, doanh nghiệp chuyển sang áp dụng mức thuế suất 25%. 

b) Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế:

- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư.

- Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư; Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.