TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 

Chín tháng đầu năm 2013, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 05 doanh nghiệp/dự án (02 dự án tại KCN Lộc Sơn và 03 dự án tại KCN Phú Hội) với tổng vốn đầu tư là 153 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký là 7,19ha và lao động đăng ký là 290 người. Từ đầu năm đến nay, đã thu hút thêm một số ngành nghề đầu tư mới: sản xuất phân vi sinh, nhà máy ấp trứng gà, chế biến nông sản sấy khô và cấp đông xuất khẩu. Việc thu hút các ngành nghề mới trong KCN góp phần tăng thêm dự án lấp đầy các KCN đồng thời thu hút thêm lao động.

Đến nay, đã có 48 doanh nghiệp/dự án được Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực (KCN Lộc Sơn: 26 doanh nghiệp/dự án và KCN Phú Hội: 22 doanh nghiệp/dự án; trong đó có 15 doanh nghiệp FDI), với tổng vốn đầu tư là 2.408,63 tỷ đồng và 51,61 triệu USD, diện tích đất đăng ký là 128,03 ha và lao động đăng ký là 6.479 người. Đồng thời điều chỉnh 08 dự án với nội dung điều chỉnh là bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi mục tiêu, quy mô dự án, tăng vốn đầu tư, tăng diện tích đất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Thu hồi 05 dự án không thực hiện đầu tư và đầu tư không đảm bảo tiến độ theo quy định.

Tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp KCN trong 9 tháng đầu năm 2013: Tổng doanh thu ước đạt 184,54 triệu USD tăng 13,40% so với cùng kỳ; trong đó: xuất khẩu đạt 121,95  triệu USD tăng 5,38% so với cùng kỳ. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là: cà phê nhân, vải dệt các loại, tơ xe, áo mưa, sản phẩm nhựa PE, rau củ quả sấy khô các loại. Đến nay các doanh nghiệp đang hoạt động cơ bản đã đầu tư xây dựng nhà xưởng hoàn tất đi vào sản xuất ổn định, kinh doanh có hiệu quả, tiếp tục tăng vốn đầu tư mở rộng qui mô sản xuất, diện tích nhà xưởng, đầu tư mới máy móc, thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh ở thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước đạt 8,61 tỷ đồng tăng 16,59% so với cùng kỳ.