Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 

Ngày 21 tháng 7 năm 2015 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

 

Các đồng chí Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp dự và chỉ đạo Hội nghị. Về  tham dự còn có Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty PTHT KCN Lộc Sơn, Công ty PTHT KCN Phú Hội; lãnh đạo các phòng, CBCC-VC của Ban Quản lý và 02 Công ty PTHT Khu công nghiệp.

 

                

            Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phân tích, đánh giá, thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã kết luận Hội nghị, đánh giá đúng những mặt làm được, những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm và đề ra những giải pháp để tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2015 đã đề ra. (Toàn văn kết luận chỉ đạo).