HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TIẾP CẬN NGUỒN VỐN KHUYẾN CÔNG CỦA TỈNH 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

Trong 7 tháng đầu năm 2019, công tác hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn khuyến công của tỉnh luôn được Ban Quản lý các Khu công nghiệp quan tâm triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng thực hiện. Ban Quản lý đã phối hợp với Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tiến hành khảo sát, thẩm định tại 03 doanh nghiệp: Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng Đức Đạt (nhà máy sản xuất gạch không nung) tại Khu công nghiệp Phú Hội; Công ty TNHH Trà Nai Vàng (nhà máy sản xuất gia công và chế biến trà), Công ty cổ phần Phú Lộc Sơn (nhà máy khai thác và chế biến đá tự nhiên) tại Khu công nghiệp Lộc Sơn với kinh phí hỗ trợ là 1,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện nay, chỉ còn 01 Dự án đảm bảo các điều kiện triển khai Đề án khuyến công sau khi thẩm định; đó là Dự án nhà máy khai thác và chế biến đá tự nhiên của Công ty cổ phần Phú Lộc Sơn với kinh phí là 500 triệu đồng. Hai dự án còn lại không tiếp cận được nguồn kinh phí này là: Dự án “Đầu tư máy móc thiết bị sản xuất gạch không nung tại Khu Công nghiệp Phú Hội” của Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng Đức Đạt do chưa hoàn thành hồ sơ các thủ tục về xây dựng, chưa lắp ráp dây chuyền máy móc thiết bị, chậm tiến độ thực hiện dự án, không có khả năng hoàn thành đề án theo thời gian quy định và Dự án “Đầu tư xây dựng nhà xưởng, sản xuất chế biến trà tại Khu công nghiệp Lộc Sơn” của Công ty TNHH Trà Nai Vàng vì đã có Quyết định chấm dứt hoạt động dự án, đến nay đã sau 12 tháng nhà đầu tư không thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ đăng ký.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý sẽ nỗ lực phối hợp với ngành Công Thương, Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị có liên quan trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp khu công nghiệp được thụ hưởng các nguồn vốn khuyến công của tỉnh và của Trung ương, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp với kết quả cao nhất./.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ & DOANH NGHIỆP