HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP LẦN 2 VÀ CÔNG TÁC HỘI NHẬP QUỐC TẾ NĂM 2019 TẠI HAI KHU CÔNG NGHIỆP LỘC SƠN VÀ PHÚ HỘI 

Trong tháng 9 /2019, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tổ chức 02 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 và công tác Hội nhập quốc tế năm 2019 tại khu công nghiệp Phú Hội và khu công nghiệp Lộc Sơn. Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan trong tỉnh như: Cục Thuế, Chi cục Hải quan, các phòng: Cảnh sát Môi trường, PCCC, ANKT, XNC thuộc Công An tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng; các đại biểu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc của hơn 60 Doanh nghiệp/dự án đầu tư trong 02 KCN Lộc Sơn và Phú Hội cùng lãnh đạo Ban, lãnh đạo Văn phòng, phòng Nghiệp vụ, lãnh đạo Công ty phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn – Phú Hội.Tại 02 Hội nghị này, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp báo cáo kết quả giải quyết khiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 tổ chức vào tháng 3 năm 2019 tại Tp. Đà Lạt; tình hình hoạt động của các doanh nghiệp KCN, công tác đầu tư, xây dựng hạ tầng 02 KCN và kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 9 tháng đầu năm 2019 của Ban Quản lý. Đồng thời, Ban quản lý cũng đã cung cấp thông tin về hội nhập Quốc tế của tỉnh, các quy định và chính sách liên quan đến hội nhập Quốc tế mới ban hành, nhất là hội nhập về kinh tế giúp cho các doanh nghiệp thuận lợi trong hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh và thâm nhập thị trường.

Theo đánh giá của các đại biểu dự hội nghị, hoạt động đầu tư, sản xuất- kinh doanh 9 tháng đầu năm của các doanh nghiệp/dự án tại các KCN của tỉnh đã được Ban Quản lý và các ngành chức năng luôn tạo điều kiện thuận lợi để Doanh nghiệp/nhà đầu tư tổ chức hoạt động sản xuất-kinh doanh, triển khai thực hiện dự án. Việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 đã được UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các Sở, ngành, địa phương quan tâm giải quyết.

Trong lần đối thoại này các doanh nghiệp/ nhà đầu tư cũng đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc như:

KCN Phú Hội: Cầu sắt vào KCN không đảm bảo an toàn trong vận chuyển hàng hóa; hệ thống điện thắp sáng đã được đầu tư nhưng chưa thường xuyên đưa vào sử dụng; hệ thống mương thoát nước chưa được đầu tư hoàn chỉnh nên vào mùa mưa nước không thoát kịp bị ngập lụt gây khó khăn trong đi lại; giá nước sản xuất cao gây khó khăn cho doanh nghiệp khi sử dụng nhiều nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh; việc chăn thả rong gia súc trong khu công nghiệp vẫn còn tiếp diễn gây ảnh hưởng đến giao thông, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; không có quỹ đất để cung cấp cho việc san lấp mặt bằng…

KCN Lộc Sơn: Hệ thống thoát nước còn gây ảnh hưởng nước tràn vào doanh nghiệp; Việc đăng ký mã số thuế cho người lao động còn khó khăn do chuyển đổi từ Giấy chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân; trong thời gian tạm ngưng sản xuất kinh doanh (hơn 02 năm) do không có nguyên liệu doanh nghiệp có được xét miễn giảm tiền thuê lại đất?; một số doanh nghiệp có ý kiến về vấn đề thu hồi dự án do chậm triển khai, đề nghị được cấp lại dự án mới trên diện tích cũ đã bị thu hồi, xem xét để được nhận lại tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án; xin xây dựng nhà ở công nhân trong khu vực dự án của doanh nghiệp khi chưa có nhà ở công nhân chung của khu công nghiệp; an ninh trật tự trong khu công nghiệp còn chưa được đảm bảo; vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi trong KCN; các doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do yếu tố khách quan bên trong của doanh nghiệp nên một vài dự án còn chậm triển khai tiến độ giai đoạn 2 đề nghị được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cơ quan ban ngành..Một số kiến nghị mang tính chuyên ngành của các doanh nghiệp đã được đại diện các ngành, địa phương, Ban quản lý, Công ty phát triển hạ tầng KCN trả lời, giải quyết tại hội nghị theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan. Một số kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp trên đã được ông Trần Xuân Vượng-Trưởng Ban Quản lý ghi nhận để đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết; đồng thời cũng chia sẻ với các nhà đầu tư về những khó khăn, vướng mắc mà nhà đầu tư đang gặp phải. Trưởng Ban Quản lý chỉ đạo Văn phòng, phòng Nghiệp vụ,  Công ty phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội bám sát kiến nghị của doanh nghiệp tham mưu Lãnh đạo Ban giải quyết trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, Ban Quản lý tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp, duy trì tổ chức các Hội nghị đối thoại doanh nghiệp theo định kỳ (1 năm 2 lần) nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất đểm nhà đầu tư triển khai dự án mang lại hiệu quả cao nhất khi đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh./.

Văn phòng