HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP LẦN 2 VÀ CÔNG TÁC HỘI NHẬP QUỐC TẾ NĂM 2018 TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ HỘI 

Ngày 17 tháng 8 năm 2018 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 và công tác Hội nhập quốc tế năm 2018 tại khu công nghiệp Phú Hội. Tham gia Hội nghị có các đại biểu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc của 35 Doanh nghiệp/ dự án đầu tư, đại diện các doanh nghiệp nhận thầu thi công trong KCN Phú Hội cùng lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo Công ty phát triển hạ tầng KCN Phú Hội thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp.


Hội nghị đã được nghe đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2018, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp KCN, công tác đầu tư, xây dựng hạ tầng tại KCN Phú Hội và kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 7 tháng đầu năm 2018 của Ban Quản lý các khu công nghiệp. Đặc biệt tại hội nghị này Ban Quản lý các khu công nghiệp đã báo cáo kết quả giải quyết khiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 tổ chức vào tháng 02 năm 2018 tại Tp. Đà Lạt.

Theo đánh giá của các đại biểu dự hội nghị, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm của các doanh nghiệp/ dự án tại KCN Phú Hội có những mặt thuận lợi về vùng nguyên liệu sẵn có, các cơ chế, chính sách ưu đãi phù hợp, việc giải quyết các thủ tục hành chính của tỉnh cũng như tại Ban Quản lý luôn tạo điều kiện thuận lợi để Doanh nghiệp/nhà đầu tư hoạt động sản xuất-kinh doanh, triển khai thực hiện dự án. Việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 đã được UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Đức Trọng quan tâm giải quyết.


Qua Hội nghị này các nhà đầu tư cũng đã mạnh dạn nêu ra những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại như: cầu sắt và đường vào KCN đã xuống cấp trầm trọng không đảm bảo an toàn trong vận chuyển hàng hóa; việc đầu tư hệ thống điện thắp sáng chưa được đưa vào sử dụng; giá nước sử dụng cho sản xuất trong khu công nghiệp cao; một số doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất còn gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xung quanh; việc chăn thả gia súc rong trong khu công nghiệp gây ảnh hưởng đến giao thông, môi trường…

Kết thúc Hội nghị ông Trần Xuân Vượng-Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp trân trọng ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp, các kiến nghị của các nhà đầu tư đồng thời cũng chia sẻ với các nhà đầu tư về những khó khăn, vướng mắc mà nhà đầu tư đang gặp phải. Trong thời gian tới Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ tích cực chỉ đạo Công ty phát triển hạ tầng KCN Phú Hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp ngày hoàn thiện và đồng bộ hơn; từ nay đến cuối năm 2018 tập trung thi công xây dựng đường dẫn từ cầu mới vào KCN, vận hành hệ thống điện chiếu sáng trong KCN, sửa chữa cầu sắt và đường vào KCN,…Bên cạnh đó, Ban quản lý các khu công nghiệp thường xuyên cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp đồng thời tiếp tục duy trì tổ chức các Hội nghị gặp mặt nhà đầu tư theo định kỳ (1 năm 2 lần) nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án mang lại hiệu quả cao nhất khi đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh./.

 

                                                                Phòng Quản lý Đầu tư & Doanh nghiệp