Tình hình thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất- kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 05 doanh nghiệp/dự án (02 dự án FDI); trong đó, Khu công nghiệp Lộc Sơn có 04 dự án: Công ty TNHH Kỹ nghệ Lopol In việt Nam, Công ty tái chế rác thải Sơn Hùng, Công ty TNHH may mặc First Team Việt Nam (FDI) và Công ty TNHH Kum Young Vina (FDI); Khu công nghiệp Phú Hội có 01 dự án: Công ty TNHH Thiên Định; tổng vốn đầu tư đăng ký: 249,4 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký : 9,6169 ha và lao động đăng ký: 2.390 người . Lũy kế đến nay đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 71 doanh nghiệp/dự án, trong đó có 22 doanh nghiệp/dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký: 3.601,45 tỷ đồng và 90,08 triệu USD, diện tích đất đăng ký: 153,769 ha, lao động đăng ký: 11.350 người .

Trong tổng số 71 doanh nghiệp/dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã có 38 doanh nghiệp/dự án đi vào hoạt động sản xuất-kinh doanh (15 doanh nghiệp/ dự án FDI). Tổng doanh thu ước đạt 4.464,42 tỷ đồng trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 113,77 triệu USD, tiêu thụ nội địa: 1.435,71 tỷ đồng. Các sản phẩm chủ yếu: cà phê nhân, các sản phẩm từ PE, quần áo gia công các loại, ca cao, nước chanh dây, rau quả các loại sấy khô, áo len, trà Atiso, cà phê hòa tan, nấm mỡ, gạch không nung, ngói, kính cường lực, thép định hình, màng lợp nông nghiệp, giấy cuộn xeo, gỗ ván ép,…Nộp ngân sách đạt 16,22 tỷ đồng./.