Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 16 năm 2014 tại các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng 

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN tỉnh Lâm Đồng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã có công văn số 57/KH-KCN ngày 20/02/2014 về việc tổ chức “Tuần lễ quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ” lần thứ 16 năm 2014 tại các doanh nghiệp khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung hưởng ứng với mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong công tác ATVSLĐ-PCCN; đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc; hạn chế, ngăn ngừa nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động; bảo vệ tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và công dân; góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Đại diện Ban chỉ đạo phát biểu tại buổi lễ

 

Theo đó, các doanh nghiệp khu công nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động trong tuần lễ này. Đặc biệt, Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam (ACOM) tại khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc là doanh nghiệp được chọn  tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN tại các khu công nghiệp. Lễ phát động đã được tổ chức vào ngày 19/3/2014 tại Khu công nghiệp Lộc Sơn.

 


            Lãnh đạo công ty Atlantic Việt Nam tại KCN Lộc Sơn

 

 Tham dự buổi lễ có các thành viên Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp khu công nghiệp, Công ty phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn cùng sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo người lao động tại các doanh nghiệp KCN Lộc Sơn.

Sau khi kết thúc Tuần lễ, các doanh nghiệp khu công nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động với một số nội dung như: tổ chức tập huấn, huấn luyện về công tác ATVSLĐ-PCCN, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác ATVSLĐ-PCCN…và thực hiện tổng kết, rút kinh nghiệm.