Khu Công nghiệp-Đô thị Tân Phú 

1. Giới thiệu

Là khu công nghiệp tập trung, đa ngành, được hình thành nhằm thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư, tạo việc làm cho người lao động.

2. Mục tiêu của dự án

Tạo công ăn việc làm cho người lao động, tận dụng nguồn lao động dôi dư trong nhân dân, nhằm phát huy hiệu quả, nâng đời sống kinh tế nhân dân khu vực!

3. Vị trí địa lý

Khoảng cách di chuyển từ Khu Công nghiệp Tân Phú (mở rộng) đến:
- Trung tâm TP. Đà Lạt 35 Km
- Sân bay Liên Khương - Đức Trọng 05 Km
- Trung tâm Tp.HCM 270 Km
- Sân bay Tân Sơn Nhất 280 Km
- Cảng Sài Gòn 270 Km
- TP. Nha Trang – Khánh Hoà 180 Km

4. Bản đồ quy hoạch khu công nghiệp

5. Nguồn điện, nước

Đã xây dựng hệ thống cung cấp điện nước riêng phục vụ hoạt động của Khu công nghiệp, với hệ thống giao thông; hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, nước thải rắn và vệ sinh môi trường...đảm bảo khu công nghiệp duy trì hoạt động tốt và bảo vệ môi trường!

6. Giá cả thuê mặt bằng

Hiện tại, khu công nghiệp đang khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng các khu sản xuất, nhà máy tại đây. Ban quản lý sẽ có hỗ trợ đặc biệt về giá cả thuê mặt bằng cũng như việc tuyển lực lượng lao động, phục vụ sản xuất.

Chi tiết xin liên hệ với Ban quản lý Khu công nghiệp Tân Phú.

7. Thực trạng đầu tư

Hiện tại là cụm công nghiệp Tân Phú và dự kiến quy hoạch thành khu công nghiệp Tân Phú (mở rộng từ cụm công nghiệp Tân Phú) và giao Ban Quản lý Các Khu Công Nghiệp Lâm Đồng quản lý.