Trang chủ Chào mừng quư vị đại biểu đến dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lầp SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG (1979 - 2009)
 

Khai thác lợi thế có được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, sản xuất công nghiệp của Lâm Đồng đă duy tŕ được tốc độ tăng trưởng cao, đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào nhịp độ phát triển kinh tế của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2008 tăng 20,48%; tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ xă hội ước đạt 12.986 tỷ đồng, tăng 40,47%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 235 triệu USD, tăng 16%. Cơ cấu kinh tế của tỉnh đang có những bước chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trên 51% trong cơ cấu GDP của tỉnh. Trong thành tích chung của ngành công thương có sự đóng góp rất xứng đáng của hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN (KHCN) vào sản xuất.

Hoạt động KHCN của ngành công thương trong những năm qua hướng vào việc thực hiện nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật phục vụ công nghiệp nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII và các chỉ tiêu của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao cho ngành, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành năm 2009 là 23%.

Với quan điểm chỉ đạo là tập trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, ngành công thương đă tăng cường đổi mới công nghệ bằng cách:

Tăng cường tiếp nhận có lựa chọn chuyển giao công nghệ; từng bước đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho hoạt động KHCN ở các doanh nghiệp; kết hợp nhập công nghệ và phát triển năng lực nghiên cứu triển khai trong nước; coi trọng công tác đào tạo để làm chủ và thích nghi hóa, phát triển các công nghệ nhập, từng bước tạo ra công nghệ nội sinh.

Chủ động tiếp thu, làm chủ, thích nghi và phát triển công nghệ nhập. Nhập khẩu công nghệ và thiết bị có chọn lọc nhằm hiện đại hóa từng phần hay toàn bộ dây chuyền sản xuất ở một số ngành, lĩnh vực, góp phần từng bước đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm trọng điểm và sản phẩm xuất khẩu của tỉnh.

Phát triển và ứng dụng các công nghệ cao (công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu, công nghệ chế tạo thiết bị và công nghệ tự động hóa); nâng cao chất lượng sản phẩm; chú trọng bảo vệ môi trường; xây dựng và phát triển tiềm lực KHCN.

Tạo bước phát triển mới, có hiệu quả trong nghiên cứu ứng dụng các thành tựu về KHCN, lựa chọn công nghệ thích hợp đưa vào sản xuất các sản phẩm mới dựa trên lợi thế đặc thù của địa phương Lâm Đồng phục vụ chiến lược đột phá, tăng tốc trong một số ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh; tăng tỷ trọng đóng góp của hàm lượng KHCN vào giá trị gia tăng của các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu.

Thời gian qua, ngành công thương đă tích cực phối hợp các ngành, doanh nghiệp và địa phương xây dựng nhiều chương tŕnh phối hợp hoạt động KHCN; đưa những thành tựu KHCN của ngành phục vụ phát triển nông nghiệp và công nghiệp hóa nông thôn. Bên cạnh đó, ngành đă chú trọng thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường; triển khai thực hiện có kết quả Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 25/6/1998 của Bộ Chính trị Ban chấp hànhTrung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hạn chế tối đa và giảm thiểu những tương tác bất lợi do hoạt động công nghiệp gây ra ảnh hưởng đến môi trường.

Công nghệ thông tin đă được triển khai áp dụng mạnh trong các đơn vị của ngành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lư, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu. Nhiều phần mềm quản lư được đưa vào sử dụng, phục vụ tốt trong công tác như: chương tŕnh quản lư cán bộ; hệ thống lưu giữ, cập nhật, khai thác thông tin, quản lư các văn bản quy phạm pháp luật trong ngành. Các phần mềm chuyên dụng đă được sử dụng có hiệu quả trong công tác tư vấn, thiết kế của các đơn vị trong ngành. Hệ thống mạng thông tin để cung cấp, liên kết các nguồn dữ liệu từ những tổ chức KHCN thuộc ngành phục vụ công tác quản lư, nghiên cứu… Hiện nay, mạng tin học của Sở Công thương hoạt động khá ổn định, phục vụ có hiệu quả công tác quản lư và kỹ thuật của ngành.

Trong lĩnh vực gia công cơ khí, chế tạo thiết bị, năng lượng phục vụ các ngành kinh tế và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nhiều kết quả nghiên cứu đă được áp dụng thành công, góp phần tăng cường năng lực nội sinh, đem lại những hiệu quả thiết thực như: ứng dụng công nghệ thủy điện nhỏ cung cấp năng lượng phục vụ phát triển nông thôn và miền núi; nghiên cứu xây dựng quy tŕnh công nghệ sấy cà phê, ngô; đổi mới công nghệ bóc vỏ lụa hạt điều tự động thay cho thủ công, công nghệ hấp điều thay cho chao dầu trong công nghiệp chế biến thực phẩm; áp dụng công nghệ sấy bằng hơi trong chế biến gỗ; chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch tuynen ḷ đứng trong sản xuất vật liệu xây dựng; ứng dụng công nghệ nhà lưới, nhà kính trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; triển khai chương tŕnh sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp….

Hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật của ngành công thương trong những năm qua đă gắn với sản xuất, giải quyết những vấn đề thực tế, đáp ứng yêu cầu thị trường; sử dụng hợp lư, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng; sử dụng nguyên liệu trong nước thay thế nguyên liệu nhập ngoại; đổi mới, áp dụng công nghệ hiện đại, chế tạo các thiết bị, dây chuyền thiết bị phục vụ sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế. Nhiều nghiên cứu khoa học mang tính định hướng đă làm cơ sở cho việc hoạch định các quy hoạch phát triển kinh tế, xây dựng lộ tŕnh đổi mới công nghệ đến 2010 của ngành công thương.

Ngành đă chú trọng phát huy hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu KHCN với doanh nghiệp, giữa các tổ chức KHCN trong và ngoài ngành, nghiên cứu ứng dụng KHCN trong ngành công nghiệp. Từ đó, đẩy mạnh sản xuất thử - thử nghiệm sản phẩm mới của các kết quả nghiên cứu tạo ra. Chuyển giao công nghệ, tư vấn dịch vụ khoa học kỹ thuật sản xuất máy móc, thiết bị, tạo nguồn kinh phí bổ sung, tăng nguồn vốn duy tŕ và phát triển KHCN của doanh nghiệp. Nghiên cứu ứng dụng và đổi mới công nghệ trong khai thác, chế biến khoáng sản.

Ngành đă phối hợp tích cực với Sở KHCN thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, nâng cao nhận thức cho chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lư về kiến thức sở hữu công nghiệp; từng bước hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ. Thông qua các hội chợ thương hiệu nổi tiếng, hội chợ công nghệ hàng năm, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đă đạt danh hiệu thương hiệu nổi tiếng và có uy tín của người tiêu dùng như “Vang Đà Lạt” “Trà Tâm Châu”… Hoạt động nâng cao chất lượng tại các doanh nghiệp có khởi sắc, gần 50 doanh nghiệp đă triển khai thực hiện hệ thống quản lư chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO 9001:2000, HACCP, GMP, ISO 14000...). Từ năm 2006 - 2008, Sở Công thương đă đề xuất 28 đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học vào sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành, nhiều đề tài đă được Hội đồng khoa học của tỉnh
tuyển chọn.

Phát huy những thành tích đạt được trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong ngành Công nghiệp thời gian tới hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm như:

- Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn với mục tiêu: ứng dụng và chuyển giao các công nghệ tiên tiến, thiết bị phù hợp vào sản xuất nông nghiệp, các ngành nghề nông thôn, bảo quản và chế biến nông - lâm sản nhằm xây dựng một nền nông nghiệp hàng hóa có khả năng cạnh tranh cao; góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đảm bảo phát triển bền vững trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. 

- Tập trung nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thiết bị sơ chế, bảo quản nông sản, vật liệu làm bao b́, bao b́ để đóng gói, bảo quản, các kiểu nhà bảo quản (packing house); công nghệ, thiết bị và những giải pháp xử lư ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp vừa và nhỏ nông thôn; công nghệ và thiết bị phù hợp ứng dụng có hiệu quả trong ngành nghề nông thôn, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Cụ thể với một số sản phẩm chính của tỉnh như:

+ Trong chế biến cà phê: nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến vỏ quả cà phê làm phân bón, thức ăn gia súc, nuôi trồng thủy sản nhằm giải quyết chất thải trong chế biến cà phê ướt; thu hút đầu tư công nghệ chế biến cà phê ḥa tan nhằm tăng nhanh tỷ trọng chế biến cà phê tinh.

+ Đầu tư đổi mới công nghệ ươm tơ, dệt lụa tự động nhằm sản xuất sợi tơ tằm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ chế biến rau quả tăng tỷ trọng chế biến xuất khẩu.

+ Trong lĩnh vực chế biến hạt điều: nghiên cứu ứng dụng hệ thống cắt tách vỏ hạt điều tự động thay thế cho cắt tách thủ công; nghiên cứu các sản phẩm rượu, cồn thực phẩm từ trái điều giả; nghiên cứu ứng dụng công nghệ sử dụng dầu vỏ điều có giá trị thấp nhằm đa dạng hóa sản phẩm trong chế biến hạt điều để sản xuất bột ma sát chế tạo các vật liệu bền ma sát, vecni cao cấp dùng cho đồ gỗ…

+ Nghiên cứu ứng dụng và đổi mới công nghệ trong khai thác, chế biến khoáng sản. Khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến sâu kaolin, điatomit, bentonit tạo ra các sản phẩm mới như Công ty cổ phần Khoáng sản vật liệu Lâm Đồng đang thực hiện; từng bước tạo lập thị trường KHCN ứng dụng cho sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ việc ươm tạo công nghệ, tạo ra những sản phẩm có tính cạnh tranh cao, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kinh tế - xă hội của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010.

NguyỄn Tri DiỆn

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

 

 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Số 35 Trần Hưng Đạo - Đà Lạt -Lâm Đồng