Trang chủ Chào mừng quư vị đại biểu đến dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lầp SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG (1979 - 2009)
 

Trong những năm gần đây, KHCN đă tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế - xă hội của mỗi địa phương. KHCN giữ vai tṛ động lực thúc đẩy mạnh mẽ các ngành kinh tế mũi nhọn phát triển, nâng cao năng suất lao động, gia tăng hàm lượng KHCN trong từng sản phẩm hàng hóa, góp phần làm thay đổi và nâng cao chất lượng cuộc sống con người. V́ vậy, việc tăng cường công tác quản lư nhà nước về KHCN tại các huyện, thị xă, thành phố (gọi tắt là cấp huyện), đẩy mạnh việc ứng dụng kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất và đời sống là một nhiệm vụ thiết thực, có ư nghĩa quan trọng trong quá tŕnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Hoạt động quản lư KHCN cấp huyện ở Lâm Đồng được manh nha từ năm 2002 - 2003, qua các hợp đồng với những đơn vị chức năng của các huyện, thị, thành trong tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ và báo cáo định kỳ các hoạt động KHCN, môi trường, các hoạt động phối hợp thanh, kiểm tra về KHCN, môi trường, tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn. Sau một giai đoạn bị gián đoạn, đến nay, hoạt động KHCN cấp huyện đă thực sự được khởi động từ khi có Thông tư liên tịch 15/2003/TTLT-BNV- BKHCN và cụ thể hóa bằng hướng dẫn liên ngành số 299/HD-LN ngày 09/11/2005 của Sở KHCN, Sở Nội vụ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND huyện quản lư nhà nước về KHCN. Đồng thời, Quyết định số 
32/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lư nhiệm vụ KHCN tỉnh, trong đó có những cơ chế cụ thể để triển khai nhiệm vụ KHCN cấp  cơ sở, trong đó có cấp huyện. Đặc biệt, sau khi Bộ KHCN, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2008/TTLT/BKHCN-BNV “hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KHCN thuộc UBND cấp tỉnh, huyện” đă thúc đẩy hoạt động KHCN cấp huyện phát triển. Sở KHCN đă thành lập pḥng Quản lư KHCN cấp cơ sở.

Trên cơ sở đó, tại cấp huyện đều đă h́nh thành bộ phận chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu về quản lư KHCN thuộc pḥng công thương/kinh tế với 1 lănh đạo pḥng và 1 chuyên viên chuyên trách. Các hội đồng KHCN cấp huyện được củng cố và hoàn thiện, nhờ đó, hoạt động KHCN các huyện được đẩy mạnh, tập trung vào ứng dụng tiến bộ KHCN trong nông nghiệp; xây dựng nhăn hiệu tập thể, thương hiệu cho các sản phẩm truyền thống, sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm... và công tác tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng.

Từ năm 2007, nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN cấp tỉnh đă được phân bổ để thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp huyện theo các mục tiêu cụ thể. Hầu hết các huyện đều xây dựng được các đề tài, dự án KHCN, bước đầu phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế - xă hội trên từng địa bàn. Trên cơ sở đó, hoạt động KHCN cấp huyện được mở rộng toàn diện hơn với các nội dung như thông tin KHCN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ…

Từ kết quả đạt được bước đầu, một số huyện đă mạnh dạn bố trí kinh phí cho hoạt động KHCN từ nguồn ngân sách huyện như Bảo Lâm, Lâm Hà và thành phố Đà Lạt.

Ngoài các nhiệm vụ do cấp huyện chủ động thực hiện, Sở KHCN đă phối hợp với các huyện triển khai các điểm thông tin KHCN. Đây là việc làm rất được địa phương ủng hộ, góp phần chuyển tải thông tin KHCN đến tận cơ sở, giúp bà con nông dân đă khai thác thông tin KHCN ứng dụng vào sản xuất và đời sống.

Hiện nay, Lâm Đồng là một trong những tỉnh có hoạt động KHCN cấp huyện tương đối nổi bật trong cả nước, là một trong rất ít tỉnh áp dụng phương thức bố trí kinh phí KHCN cấp tỉnh xuống huyện (đa số các tỉnh vẫn quản lư từng nhiệm vụ của huyện).

Chức năng quản lư nhà nước về KHCN ở cấp huyện theo Nghị định
14/2007/NĐ-CP của Chính phủ được giao cho pḥng Công thương hoặc pḥng Kinh tế, nên tính hệ thống trong hoạt động KHCN cấp huyện ngày càng đảm bảo và thuận lợi. Từ đó giúp cho sự chỉ đạo và quản lư của Sở KHCN ngày càng hoàn thiện hơn.

Tuy nhiên, hoạt động KHCN cấp huyện vẫn c̣n những khó khăn sau:

Hoạt động KHCN của các địa phương c̣n bị động, chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách KHCN cấp tỉnh chuyển xuống, do đó chưa phát huy hết các nguồn lực cũng như tính sáng tạo của địa phương.

Tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tuy được sắp xếp lại theo Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 04/02/2007 của Chính phủ nhưng đội ngũ cán bộ phụ trách KHCN bị thay đổi. Nhiều cán bộ nhận nhiệm vụ chưa được trang bị kiến thức nghiệp vụ đầy đủ nên kết quả hoạt động trên lĩnh vực này bị hạn chế.

Một số định hướng phát triển hoạt động KHCN cấp huyện trong thời gian tới:

- Triển khai chuyển giao thông tin KHCN phục vụ phát triển kinh tế của hộ gia đ́nh;

- Ứng dụng chuyển giao các đề tài, dự án sau nghiệm thu;

- Tăng cường quản lư về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng;

- Tăng cường các hoạt động về sở hữu trí tuệ như đăng kư nhăn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế...

         

Ths. phan văn đát

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Số 35 Trần Hưng Đạo - Đà Lạt -Lâm Đồng