Trang chủ Chào mừng quư vị đại biểu đến dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lầp SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG (1979 - 2009)
 

 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, có chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lư nhà nước về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương theo các quy định của pháp luật.

Năm 1979, pḥng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (tổ chức tiền thân của Chi cục) được thành lập trực thuộc Ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hồng là Trưởng pḥng.

Đến năm 1987, UBND tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định số 399/QĐ-UBTC ngày 16/6/1987 về việc thành lập Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Đồng chí Đỗ Quang Toản được cử giữ chức Chi cục trưởng đầu tiên (từ năm 1987 đến 1989); sau đó là các đồng chí Vơ Minh Quyết (từ năm 1989 đến 1995); đồng chí Nguyễn Minh Tâm (từ năm 1995 đến 2005); từ năm 2005 đến nay là đồng chí Lê Xuân Phúc.

Hiện tại, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng có 3 pḥng chức năng là pḥng Quản lư tiêu chuẩn chất lượng, pḥng Quản lư đo lường và pḥng Hành chính - Tổng hợp với tổng số cán bộ công chức là 16 người.

 

Đẩy mạnh công tác quản lư tiêu chuẩn- đo lường - chất lượng phục vụ hội nhập

Trong những năm qua, Chi cục đă có nhiều nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quản lư nhà nước về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng tại địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tiêu chuẩn hóa, áp dụng các hệ thống quản lư chất lượng (HTQLCL) tiên tiến, đảm bảo đo lường, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng cường khả năng cạnh tranh, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

Về công tác tiêu chuẩn - chất lượng
và TBT

Để hướng doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm, Chi cục đă triển khai kịp thời công tác công bố chất lượng. Số hồ sơ đến khi kết thúc nhiệm vụ này là
931 hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của 510 doanh nghiệp. Từ khi có Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật cùng các hướng dẫn về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, Chi cục đă hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, các phương thức mới về công bố tiêu chuẩn áp dụng. Chi cục cũng đă chú trọng đào tạo, hướng dẫn cho các doanh nghiệp cải tiến, hợp lư hóa sản xuất, áp dụng phương thức quản lư chất lượng tiên tiến như ISO 9000, HACCP, GMP… Hiện đă có 17 dự án hỗ trợ cho 12 doanh nghiệp triển khai áp dụng hệ thống quản lư chất lượng tiên tiến. Qua đó giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Hoạt động Giải thưởng Chất lượng Việt Nam (GTCLVN), nay là Giải thưởng chất lượng Quốc gia, được tổ chức hàng năm đă có tác dụng tôn vinh và hướng doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn về chất lượng sản phẩm, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh. Số lượng doanh nghiệp tham dự và đạt giải thưởng tăng sau mỗi năm. Từ năm 2004 đến 2008, trên địa bàn toàn tỉnh có 11 lượt doanh nghiệp tham dự GTCLVN (của 5 doanh nghiệp) và đạt giải. Các doanh nghiệp đă thấy được lợi ích khi tham dự giải GTCLVN, một số doanh nghiệp đăng kư tham gia nhiều lần và đạt giải như Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng. Nếu như trước đây các doanh nghiệp của Lâm Đồng tham dự  GTCLVN c̣n yếu về mặt chiến lược và sự phát triển bền vững, c̣n hạn chế về trách nhiệm cộng đồng th́ thông qua quá tŕnh tham gia GTCLVN, các hoạt động này đă được cải thiện đáng kể.

Cải cách thủ tục hành chính là mối quan tâm lớn của toàn xă hội, là một trong những yếu tố tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Chi cục đă thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến và tham mưu cho Sở KHCN đề xuất UBND tỉnh phê duyệt các dự án hỗ trợ áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2000 trong dịch vụ hành chính công giai đoạn 2000 - 2005; Quyết định số
1119/QĐ-UBND ngày 11/4/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc “Phê duyệt danh sách các đơn vị quản lư hành chính triển khai áp dụng hệ thống quản lư chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2007 - 2010” để thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong hành chính công là công cụ giúp thực hiện các mục tiêu công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lư nhà nước.

Đến nay, 49 đơn vị hành chính trong tỉnh đă triển khai thực hiện áp dụng HTQLCL theo ISO 9000, trong đó có 16 đơn vị đă được cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Đặc biệt, UBND thành phố Đà Lạt là đơn vị đầu tiên trong cả nước áp dụng ISO 9000 đến tận các đơn vị phường, xă. Như vậy, các đơn vị nằm trong danh sách áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2000 tại Quyết định
1119/QĐ-UBND đều đă triển khai việc xây dựng hệ thống quản lư chất lượng cho những nội dung quản lư nhà nước trọng tâm của đơn vị. Đối với những đơn vị đă triển khai áp dụng sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng phạm vi cho các sản phẩm c̣n lại; riêng UBND các huyện, thị sẽ tiếp tục triển khai đến cấp phường, xă.

Thực hiện Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 18/8/2005 về việc giao nhiệm vụ cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của tỉnh Lâm Đồng cho Chi cục TCĐLCL thuộc Sở KHCN Lâm Đồng (gọi tắt là TBT-LĐ), Chi cục đă bố trí cán bộ, chuẩn bị về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết theo yêu cầu quy định cho hoạt động này. Chi cục đă tham mưu Sở KHCN tŕnh UBND tỉnh ban hành Quyết định số
01/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 về việc Ban hành Quy định về hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Lâm Đồng nhằm phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động TBT tại địa phương. Chi cục đă tổ chức tập huấn nghiệp vụ về hoạt động thông báo và hỏi đáp, phối hợp rà soát các văn bản pháp quy kỹ thuật, quy định kỹ thuật của địa phương cùng các hoạt động tuyên truyền trên trang web của TBT-LĐ; tiếp nhận và xử lư các thông tin cảnh báo do TBT-VN cung cấp; chuẩn bị những tư liệu liên quan đến thị trường xuất khẩu các sản phẩm trọng điểm của địa phương. Hiện đă có 28 văn bản pháp quy kỹ thuật được
TBT-LĐ cập nhật, 16 văn bản quy phạm pháp luật về kỹ thuật, 16 quy định kỹ thuật địa phương, 23 quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam và 217 quy chuẩn kỹ thuật nước ngoài. Đồng thời, Chi cục đă điều tra khảo sát nắm t́nh h́nh sản xuất kinh doanh, áp dụng tiêu chuẩn của 153 doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu trên địa bàn; rà soát và cập nhật 1.867 tiêu chuẩn, trong đó có 1.173 tiêu chuẩn liên quan đến các sản phẩm hàng hóa trọng điểm của tỉnh như chè, cà phê, rau, hoa, quả, khoáng sản…

Về công tác quản lư đo lường

Các lĩnh vực đo mà Chi cục đă được công nhận khả năng kiểm định gồm cân thông dụng đến 3.000 kg, cân đồng hồ ḷ xo, cân bàn, cân phân tích kỹ thuật, quả cân các loại (F2 - M1) từ 100 mg đến 20 kg, cân ô tô đến 100 tấn, cột đo nhiên liệu, b́nh chuẩn dung tích đến 1.000 lít, b́nh đong thông dụng đến 20 lít, đồng hồ đo nước lạnh, huyết áp kế và áp kế các loại đến 400 bar, công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng 1 pha, 3 pha, taximet, máy đo điện tim, điện năo.

Định kỳ hàng năm, Chi cục tổ chức điều tra, rà soát t́nh h́nh sử dụng các loại phương tiện đo tại các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh theo danh mục bắt buộc phải kiểm định. Đến nay, phần lớn các loại phương tiện đo tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đă được đưa vào danh sách quản lư và khoảng trên 70% phương tiện đo được kiểm định theo định kỳ nhằm đảm bảo độ chính xác cần thiết trong quá tŕnh sử dụng.

Chi cục đă duy tŕ khá tốt hoạt động cân đối chứng tại 12 chợ trung tâm trong tỉnh, đặc biệt đối với 3 trạm cân đối chứng điện tử tại chợ trung tâm huyện Đức Trọng, thị xă Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt. Hoạt động cân đối chứng tại các chợ được duy tŕ, nhờ đó mà t́nh trạng mua gian, bán lận đă giảm rơ rệt, các vụ tranh chấp về đo lường cũng giảm đáng kể. Hoạt động này đă góp phần xây dựng và duy tŕ nếp sống văn minh thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp quy về đo lường pháp quyền đă được duy tŕ khá tốt. Hoạt động kiểm tra, giám sát các đơn vị được công nhận khả năng kiểm định đă kịp thời điều chỉnh những sai lỗi trong quá tŕnh thực hiện kiểm định cũng như việc chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng phương tiện đo tại các đơn vị này.

Về công tác kiểm tra tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đă được Chi cục triển khai thực hiện khá hiệu quả. Chi cục đă phối hợp với các sở, ngành có liên quan như Thanh tra Sở KHCN, Chi cục Quản lư thị trường, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành chức năng liên quan tổ chức nhiều đợt thanh, kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho hàng ngàn lượt cơ sở, doanh nghiệp trong tỉnh. Hoạt động này đă giúp phát hiện và kịp thời xử lư các vi phạm về chất lượng xăng dầu, mũ bảo hiểm, thép xây dựng, ghi nhăn hàng hóa..., các vi phạm về đo lường trong kinh doanh xăng dầu, vật liệu xây dựng, phân bón, taximet, kinh doanh vàng bạc, thu mua nông sản, sử dụng các phương tiện đo y tế dùng trong dịch vụ khám chữa bệnh, định lượng hàng đóng gói sẵn…, góp phần chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người
tiêu dùng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đă đạt được, công tác quản lư tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng địa phương vẫn c̣n những hạn chế cần được sớm khắc phục, đó là:

- Chưa xây dựng được những mô h́nh tối ưu, những điểm sáng áp dụng hiệu quả các HTQLCL tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp như rau, hoa… vốn là thế mạnh của một địa phương nông nghiệp.

- C̣n thiếu đội ngũ chuyên gia giỏi, điều kiện cơ sở vật chất tốt và nguồn lực con người ổn định, có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hội nhập về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng trong giai đoạn mới.

- Trong lĩnh vực thanh, kiểm tra, các văn bản hướng dẫn c̣n chồng chéo nên việc triển khai gặp nhiều khó khăn. Các quy định về kiểm tra hàng hóa lưu thông c̣n nhiều bất cập, chưa có chế tài cụ thể, rơ ràng trong xử lư vi phạm.

- Do đặc thù của địa phương miền núi, địa bàn rộng, giao thông không thuận lợi, lực lượng cán bộ của Chi cục c̣n quá ít, điều kiện về phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất c̣n hạn chế nên đă ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả công tác quản lư tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng tại địa phương.

Định hướng hoạt động tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Để hoạt động quản lư tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế tốt hơn, hiệu quả hơn, góp phần nhiều hơn vào phát triển kinh tế - xă hội tại địa phương, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Lâm Đồng định hướng một số hoạt động đến năm 2015 như sau:

- Trước hết cần sớm kiện toàn tổ chức và hoạt động, tăng thêm biên chế để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị chuẩn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện đo; từng bước xây dựng pḥng Hiệu chuẩn, hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo đo lường trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tham mưu cho Sở KHCN tŕnh UBND tỉnh sớm ban hành các quy định cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng…

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn Việt Nam, tập trung vào các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của địa phương.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở; áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế và công bố hợp chuẩn,
hợp quy.

- Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đúng tiến độ áp dụng hệ thống quản lư chất lượng theo ISO 9001:2000 tại các cơ quan hành chính trong tỉnh theo Quyết định 1119/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Duy tŕ tốt công tác đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các HTQLCL tiên tiến; củng cố và duy tŕ có hiệu quả hoạt động TBT.

- Thực hiện tốt các hoạt động phối hợp thanh, kiểm tra về đo lường, chất lượng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị được công nhận khả năng kiểm định; phối hợp chặt chẽ với pḥng công thương, pḥng kinh tế các huyện, thị và thành phố Đà Lạt nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lư tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng tại địa phương.

- Xây dựng và triển khai Chương tŕnh năng suất chất lượng; phối hợp các sở, ngành có liên quan xây dựng các đề án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất chất lượng các sản phẩm trọng điểm của tỉnh.

***

Những nỗ lực cố gắng của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Lâm Đồng trong những năm qua đă góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu cải cách hành chính của địa phương, đảm bảo đo lường, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp, thúc đẩy quá tŕnh phát triển kinh tế - xă hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong nhiều năm liền, Chi cục đă được UBND tỉnh Lâm Đồng, Bộ KHCN tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động quản lư tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh tặng nhiều bằng khen về các hoạt động phong trào; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng bằng khen về thành tích bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen v́ có nhiều thành tích trong công tác, đặc biệt là Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng. Đó là sự ghi nhận kết quả quá tŕnh phấn đấu cống hiến của tập thể cán bộ công chức Chi cục trong hoạt động quản lư tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng tại địa phương.

Phát huy những thành quả đă đạt được, khắc phục những mặt c̣n hạn chế, đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, tập thể cán bộ công chức Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Lâm Đồng sẽ tiếp tục vươn lên hơn nữa để ngày một trưởng thành và đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xă hội của địa phương.

         

Lê Xuân Phúc

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Số 35 Trần Hưng Đạo - Đà Lạt -Lâm Đồng