Trang chủ Chào mừng quư vị đại biểu đến dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lầp SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG (1979 - 2009)
 

 

Từ những ngày đầu khi Ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh được thành lập (1979) và trong suốt quá tŕnh hoạt động, công tác thông tin KHCN đă được chú trọng, đáp ứng phần nào nhu cầu thông tin của cán bộ và nhân dân, từ đó tác động vào hoạt động phát triển kinh tế - xă hội của tỉnh. Sau khi chuyển thành Sở KHCN và Môi trường (1993), hoạt động thông tin KHCN đă phát triển, mở rộng với nhiều h́nh thức hoạt động phong phú và tác động qua đó cũng tăng lên đáng kể.

Một số kết quả nổi bật về hoạt động thông tin KHCN và ứng dụng công nghệ thông tin Sở KHCN đă đạt được trong thời gian qua:

Về hoạt động thông tin khoa học công nghệ

- Xuất bản Tập san Thông tin KHCN định kỳ với 4 kỳ/năm, bản chính thức phát hành năm 1993. Đến nay đă xuất bản 62 số với tổng số lượng khoảng
40.000 bản, từng bước h́nh thành các chuyên mục và gắn với các hoạt động nổi bật của địa phương như “Tăng tốc, đột phá phục vụ phát triển kinh tế - xă hội địa phương”, “Doanh nghiệp và hội nhập”, “Hoa Đà Lạt”, các vấn đề môi trường, nông nghiệp nông thôn, các số chào mừng 100 năm,
110 năm, 115 năm Đà Lạt h́nh thành và phát triển, chào mừng Đại hội Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Lâm Đồng, Hội nghị KHCN miền Đông Nam bộ….

- Phát hành 400 kỳ Bản tin KHCN phục vụ cán bộ lănh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành với tổng số lượng trên
40 ngàn bản, trong đó tập trung một số chủ đề về “KHCN phục vụ hội nhập”, “Sở hữu trí tuệ”, “Môi trường”, “Tiêu chuẩn, chất lượng”, các vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn…

- Xây dựng và phát hành hơn
1.000 đĩa CD-ROM với nội dung “Đà Lạt - Lâm Đồng, những tư liệu khảo cứu”
CD-ROM “Địa chí Lâm Đồng”.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền h́nh Lâm Đồng xây dựng chuyên mục KHCN phát định kỳ hàng tuần trên sóng phát thanh và truyền h́nh nhằm phổ biến thông tin KHCN đến đông đảo các đối tượng và kết hợp thực hiện các nội dung về hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh giới thiệu, quảng bá và phát triển thương hiệu (theo chương tŕnh hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ).

- Thường xuyên phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng trong việc đưa tin về hoạt động KHCN của địa phương, tuyên truyền phổ biến thông tin KHCN.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về thông tin KHCN gồm CSDL về đề tài, dự án với bản toàn văn các đề tài, dự án từ năm 1984 đến nay; CSDL về nông nghiệp, nông thôn với hơn 50.000 tư liệu; CSDL ấn phẩm thông tin KHCN (Tập san Thông tin KHCN và Bản tin KHCN phục vụ lănh đạo); CSDL về sở hữu trí tuệ với hơn 60.000 sáng chế của Việt Nam và
thế giới.

- Xây dựng được 40 điểm thông tin KHCN cấp huyện/xă đặt tại
30 xă, thị trấn và 10 pḥng công thương các huyện, thị xă Bảo Lộc với hệ thống thiết bị và thư viện điện tử có hơn 50.000 tư liệu về KHCN, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân trong việc tiếp cận thông tin KHCN và ứng dụng vào thực tế sản xuất, đời sống.

- Thu thập và tổ chức “Thông tin phục vụ du lịch Lâm Đồng - Đà Lạt” làm cơ sở để ngành và các đơn vị kinh doanh du lịch có thể khai thác xây dựng các tài liệu quảng bá và phát triển du lịch của tỉnh.

- Phối hợp tổ chức 3 Chợ công nghệ thiết bị (Techmart) của tỉnh và tổ chức cho các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia nhiều Techmart khu vực và toàn quốc.

Ngoài ra, Sở KHCN thường xuyên tăng cường cập nhật các thông tin KHCN từ Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia và các nguồn khác. Tổ chức phát hành các tờ rơi thông tin KHCN cập nhật phục vụ các vấn đề cấp thiết của địa phương.

Về hoạt động công nghệ thông tin

Giai đoạn 1996 đến 2004, nằm trong nội dung chương tŕnh phát triển công nghệ thông tin quốc gia, Sở KHCN là cơ quan thường trực của chương tŕnh phát triển công nghệ thông tin của tỉnh. Sở đă phối hợp với Văn pḥng Tỉnh ủy, Văn pḥng UBND tỉnh triển khai thực hiện dự án tin học hóa tại các cơ quan khối văn pḥng UBND tỉnh, khối Văn pḥng Tỉnh ủy, các huyện, thị và các sở, ban, ngành. Dự án đă triển khai xây dựng và kết nối hệ thống mạng diện rộng cho gần
30 đơn vị trong toàn tỉnh, trong đó tập trung thực hiện việc đầu tư cơ sở vật chất, đường truyền như trang bị hệ thống máy chủ, máy trạm; xây dựng mạng LAN; kết nối mạng diện rộng với hệ thống mạng CP NET phục vụ cho việc kết nối hệ thống của các đơn vị với hệ thống mạng tại văn pḥng UBND tỉnh nhằm trao đổi các thông tin hành chính từ Văn pḥng Chính phủ, UBND tỉnh đến các huyện, thị, thành và các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng mỗi năm từ 2 đến 3 lớp với số lượng học viên trung b́nh 20 người/lớp nhằm trang bị các kiến thức về công nghệ thông tin như tin học cơ bản, tin học văn pḥng, quản trị mạng và thiết kế website cho đối tượng là lănh đạo, chuyên viên của cơ quan, đơn vị thuộc các dự án tin học hóa.

Năm 1998, Sở KHCN đă triển khai xây dựng hệ thống mạng Intranet tỉnh Lâm Đồng với sự tham gia của 14 cơ quan đơn vị thành viên nhằm đưa các thông tin về kinh tế - xă hội, thông tin hành chính, các tư liệu nghiên cứu phục vụ cán bộ và nhân dân trong tỉnh với việc truy cập qua 16 line điện thoại, phục vụ 24/24 giờ. Năm 2002, trên cơ sở nội dung hệ thống mạng Intranet Lâm Đồng, Sở KHCN đă triển khai dự án xây dựng trang thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng trên Internet nhằm mở rộng khả năng phục vụ của hệ thống thông tin này ra với bạn đọc trong nước và thế giới. Tháng 9/2002, hệ thống đă được triển khai chạy thử nghiệm. Tháng 3/2003, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt và chính thức cho phép phục vụ trên Internet lấy tên là “Trang tin điện tử Lâm Đồng” tại 2 địa chỉ: http://www.lamdong.gov.vn http://www.dalat.gov.vn. Hệ thống thông tin này đă được Sở KHCN triển khai duy tŕ, phát triển hàng năm và hiện đang hoạt động chính thức tại địa chỉ http://www.dalat.gov.vn. Ngoài các thông tin chính của Trang tin điện tử Lâm Đồng c̣n có hơn 30 thành viên tham gia, trong đó có các đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực báo chí như Báo Lâm Đồng, Đài phát thanh truyền h́nh Lâm Đồng.

Đến nay, Trang thông tin điện tử Lâm Đồng thực sự đă là một địa chỉ website hàng đầu của tỉnh với nguồn thông tin phong phú và tin cậy cao. Theo đánh giá của Alexa.com, một tổ chức chuyên đánh giá các website trên thế giới, Trang thông tin điện tử Lâm Đồng hiện đang được xếp hạng thứ 390.000 trên thế giới và 2.600 tại Việt Nam với lượng truy cập ngày càng tăng, đặc biệt đă được sự quan tâm đáng kể của bạn đọc trên thế giới (chiếm 43,8% tổng số truy cập). So sánh với các website cùng loại tại các tỉnh khác trong cả nước th́ Trang thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng cũng đạt thứ hạng tương đối cao.

Sở KHCN đă xây dựng website phục vụ Festival Hoa Đà Lạt bằng 2 ngôn ngữ Việt - Anh. Đồng thời, Sở cũng tham gia vào việc chọn lọc, cập nhật thông tin phục vụ cho các hoạt động lễ hội khác của tỉnh từ năm 2005 đến nay.

Xây dựng và tổ chức triển khai Dự án phát triển công nghệ thông tin và quy hoạch phát triển công nghiệp công nghệ phần mềm tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2001 - 2005 với sự phối hợp của Đại học Đà Lạt, Bưu điện tỉnh và Công ty ứng dụng kỹ thuật Đà Lạt. Tham gia tư vấn, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án tin học hóa tại Văn pḥng Tỉnh ủy Lâm Đồng (Đề án 47 giai đoạn 2000 - 2005 và dự án 06 giai đoạn 2006 - 2010).

Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực lưu trữ và khai thác các nguồn dữ liệu dưới dạng thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu GIS, xây dựng phần mềm ứng dụng, website đến các huyện, thị, thành và các tổ chức, đơn vị trong khuôn khổ các đề tài, dự án hàng năm như đào tạo, chuyển giao hệ thống phần mềm quản lư về đất đai cho huyện Đức Trọng, Lạc Dương; xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin điện tử dạng website cho thị xă Bảo Lộc, huyện Di Linh, Đức Trọng, Lạc Dương, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên Môi trường, Hội Nông dân…

Đặc biệt, Sở KHCN đă từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Thông tin - KHCN có hiệu quả. Ngoài việc tiếp nhận cơ sở dữ liệu KHCN phục vụ nông nghiệp, nông thôn từ Trung ương, Sở đă từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin KHCN địa phương và chọn lọc, bổ sung các tư liệu phục vụ cho phát triển kinh tế - xă hội của tỉnh.

Đánh giá chung và định hướng phát triển

Nh́n lại 30 năm hoạt động thông tin KHCN, công tác thông tin KHCN đă được thực hiện tốt với nhiều kết quả và có sự phát triển đáng kể, tuy nhiên vẫn c̣n tồn tại một số hạn chế nhất định như hoạt động thông tin KHCN chưa có định hướng phát triển rơ rệt, chưa có tính hệ thống cao nên hạn chế trong hiệu quả. Hoạt động thư viện trong nhiều năm chưa được cải tiến để thu hút bạn đọc và thông tin chưa được chọn lọc, khai thác và phổ biến phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương.

Định hướng trong những năm tới, tiếp tục duy tŕ và phát triển mở rộng các hoạt động xuất bản Tập san thông tin KHCN, Bản tin KHCN theo hướng nâng cao chất lượng, phát hành Bản tin KHCN phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

Phối hợp với các huyện, thành phố Đà Lạt, thị xă Bảo Lộc triển khai mạng lưới điểm thông tin KHCN phục vụ nông nghiệp nông thôn, tạo lập kênh thông tin 2 chiều từ tỉnh đến cơ sở cấp xă nhằm nắm bắt và phục vụ thông tin KHCN kịp thời nhất, gắn sát với thực tế ở cơ sở, tham gia vào thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,
nông thôn.

Nâng cấp thư viện theo hướng điện tử hóa, chủ động tổ chức, xây dựng mạng lưới liên kết về thông tin KHCN gắn kết với hoạt động thông tin  và ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng và hiệu quả
hoạt động.

Tổ chức dịch vụ thông tin KHCN theo các yêu cầu chuyên ngành và thiết thực cho nhu cầu thông tin KHCN và kinh tế - kỹ thuật của địa phương

Tăng cường hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển các website theo hướng thương mại điện tử.

Hoàn thiện tổ chức thông tin KHCN, thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN theo các quyết định và hướng dẫn của tỉnh và Bộ KHCN.


 

KS. Ngô Đ́nh Văn Châu 

KS. Ngô Huy Đông

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Số 35 Trần Hưng Đạo - Đà Lạt -Lâm Đồng