Trang chủ Cho mừng qu vị đại biểu đến dự lễ kỷ niệm 30 năm ngy thnh lầp SỞ KHOA HỌC V CNG NGHỆ TỈNH LM ĐỒNG (1979 - 2009)
 

n 15 năm qua, cng với sự đổi mới cc hnh thức sản xuất, với chnh sch mở cửa, đa dạng ha cc thnh phần kinh tế, nng nghiệp Việt Nam ni chung v của tỉnh Lm Đồng ni ring đ c nhiều chuyển biến tch cực. Sự chuyển biến đ ở cả chiều rộng lẫn chiều su: mở rộng diện tch, thay đổi giống mới kết hợp với đổi mới cng nghệ Do Trung tm Nghin cứu v chuyển giao kỹ thuật cy cng nghiệp v cy ăn quả Lm Đồng l đơn vị được đổi tn từ Trung tm nghin cứu thực nghiệm ch Lm Đồng (năm 2003) nn những cng trnh nghin cứu trong những năm qua tập trung chủ yếu cho ngnh ch. Nhiều kết quả nghin cứu của Trung tm đ đng gp rất lớn cho việc định hướng pht triển ngnh ch của tỉnh.

Những đề ti, dự n c kết quả v ứng dụng nổi bật trong thời gian qua l:

1. Đề ti cấp tỉnh Khảo nghiệm cc giống ch c triển vọng tại Lm Đồng (1998 - 2001)

Đ nghin cứu v chọn lọc được 4 giống ch triển vọng trong nước l TB14, LĐ97, PH1, LDP1 thch nghi với điều kiện đất đai, kh hậu Lm Đồng. Đy l cc giống được tỉnh cho php dng lm giống chủ lực thay thế cc giống cũ đ thoi ha, năng suất thấp, hiệu quả km.

Từ kết quả của đề ti, năm 2002 - 2005, Trung tm đ nhn giống với số lượng lớn trồng ở cc vng ch trọng điểm trong tỉnh.

Vườn ch LDP1 tại Trung tm Nghin cứu
Chuyển giao kỹ thuật (thng 8/2000)

Từ diện tch ch cnh năm 1997 l 3%, đến nay đ đạt 28,6%. Với kết quả của đề ti, Trung tm đ chuyển giao giống LĐ97 ra trồng tại tỉnh Nghệ An với diện tch
500 ha thay thế diện tch trồng cy thuốc phiện vng ni pha Ty Nghệ An đạt kết
quả tốt.

Đối với cc giống ch nhập nội, đề ti đ chọn lọc được cc giống ch c năng suất v chất lượng tốt để sản xuất ch cấp cao như Kim Tuyn, Ngọc Thy, Tứ Qu, Olong. Cc giống ny c hiệu quả kinh tế cao v hiện nay đang được trồng phổ biến tại cc vng ch trọng điểm của tỉnh, với diện tch trn 2.500 ha.

2. Đề ti cấp tỉnh Nghin cứu ứng dụng chuyển giao kỹ thuật tạo cy ch ghp c năng suất v phẩm cấp cao (1999 - 2000)

Từ chủ trương của tỉnh Lm Đồng định hướng pht triển ngnh ch Lm Đồng đến năm 2010 định hnh
26.000-28.000 ha, trong
đ ch cnh, ch ghp giống mới chiếm 50% diện tch.

 Lm Đồng c 30% diện tch canh tc c độ dốc >15O, khng thuận lợi cho việc tưới tiu vo ma kh. Việc tm giống ch c khả năng chịu hạn, pht triển trn vng đất c địa hnh cao, dốc l cần thiết.

Do vậy, giải php ghp ch nhằm tạo ra cy giống c bộ rễ cọc chịu hạn v phần thn l c năng suất cao, chất lượng tốt trồng trn diện tch đồi dốc, hạn chế nước tưới. Với kỹ thuật nhn giống ch bằng phương php ghp c những đặc điểm ưu việt l khắc phục hạn chế của bộ rễ ch gim bằng cnh c khả năng chịu hạn km, cy ch ghp c hệ thống rễ cọc lm tăng tuổi thọ của cy, c tnh chịu hạn sử dụng trồng những vng đất c địa hnh cao, dốc v khả năng nước tưới kh khăn, tạo điều kiện cho việc mở rộng diện tch.

3. Đề ti cấp tỉnh Khảo nghiệm cc giống ch nhập nội từ Trung Quốc v Indonesia trong điều kiện kh hậu đất đai Lm Đồng (2001 - 2005)

Kết quả bước đầu đ chọn lọc được 4 giống ch c triển vọng tại Lm Đồng l Keo Am Tch, Phc Vn Tin, Hng Đỉnh Bạch, Cinirual 143.

- Dự thảo quy trnh kỹ thuật trồng, chăm sc cc giống ch nhập nội với yu cầu kỹ thuật trồng, chăm sc khc hẳn so với ch địa phương; l cơ sở để tham mưu cho ngnh tiếp tục xy dựng hon chỉnh quy trnh kỹ thuật trồng, chăm sc cc giống ch nhập nội tại tỉnh Lm Đồng.

- Lm phong ph thm tập đon cc giống ch tại Lm Đồng. Tm được cc giống ch c năng suất, chất lượng tốt thch nghi với điều kiện đất đai, kh hậu Lm Đồng nhằm sản xuất v chế biến ra cc loại ch đặc sản phục vụ thị trường trong nước v xuất khẩu.

4. Đề ti cấp bộ Xy dựng m hnh sản xuất ch an ton chất lượng cao tại Lm Đồng (2004 - 2006)

Kết quả đ điều tra, đnh gi hiện trạng sản xuất v chất lượng ch tại Lm Đồng về tập qun canh tc, đất đai, nguồn nước, phng trừ su bệnh, my mc thiết bị, phương php chế biến.

Xy dựng cc cng thức phn bn, phương php phng trừ su bệnh hợp l, an ton cho người sử dụng.

Xc định cng thức phn bn cho cy ch; đề ra biện php phng trừ su, bệnh tổng hợp, cc loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học hiệu quả đ đảm bảo vườn ch sinh trưởng bnh thường khi sản xuất ch an ton.

5. Đề ti cấp bộ Nghin cứu gi thể dinh dưỡng cho bầu ươm ch tại Lm Đồng (2003 - 2004)

Kết quả đ xc định tỷ lệ phối trộn cc nguyn liệu lm bầu ươm cy giống ch cnh, gp phần nng cao chất lượng cy giống, rt ngắn thời gian v nng cao tỷ lệ xuất vườn.

Tận dụng nguyn liệu sẵn c ở địa phương để phối trộn dinh dưỡng cho bầu ươm ch, nng cao chất lượng v tỷ lệ xuất vườn cy giống ch cnh.

6. Tham gia đề ti cấp tỉnh Xy dựng th điểm vng nguyn liệu ch an ton trn địa bn thị x Bảo Lộc tỉnh Lm Đồng
(2004 - 2006)

Đề ti khảo st hiện trạng tập qun sản xuất v đnh gi chất lượng nguyn liệu ch khu vực Bảo Lộc qua việc điều tra tập qun canh tc; phn tch dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hm lượng kim loại nặng, hm lượng NO3 trong bp ch tươi; bổ sung cc biện php phng trừ tổng hợp dịch hại trn ch; xy dựng quy trnh canh tc ch an ton.

Chuyển giao kỹ thuật đến từng nng hộ, nng cao nhận thức, kỹ năng của người dn về thm canh vườn ch theo hướng cng nghệ cao, c chất lượng an ton cho người sử dụng.

Nhn rộng vng nguyn liệu ch an ton trn ton thị x Bảo Lộc, nng cao uy tn thương hiệu ch của tỉnh Lm Đồng, đp ứng nhu cầu ngy cng cao về chất lượng sản phẩm đồng thời nng cao hiệu quả kinh tế - x hội - mi trường cho cc vng nguyn liệu ch trong ton tỉnh.

7. Đề ti cấp bộ Nghin cứu tnh thch ứng cc giống ch nhập nội vo Việt Nam năm 2000 (Hợp tc nghin cứu với Viện Khoa học Kỹ thuật Nng Lm nghiệp miền ni pha Bắc) (2000 - 2004)

Đề ti đ xc định đặc điểm sinh học của từng giống ở cc vng sinh thi khc nhau.

Đnh gi cc chỉ tiu cơ bản về sinh trưởng v pht triển của cy ch nhập nội tại tỉnh Lm Đồng.

Điều tra kh hậu, đất đai cc vng trồng khảo nghiệm.

Đề xuất cc giống triển vọng để tiếp tục khảo nghiệm c kết quả đưa ra sản xuất.

8. Dự n cấp bộ Sản xuất thử nghiệm cy giống ch ghp ph hợp với vng đất dốc Lm Đồng  (2002 - 2005)

Kết quả của dự n c tnh thực tiễn cao, gip cho ngnh ch Lm Đồng ngy cng pht triển theo hướng bền vững, xy dựng quy trnh cng nghệ hon chỉnh tạo cy
ch ghp.

Từ kỹ thuật nhn giống ny đ gp phần tạo cy ch c khả năng chịu hạn v thay thế dần diện tch c ph km hiệu quả. Kỹ thuật tạo cy ch ghp c nghĩa khoa học v thực tế rất quan trọng; gp phần thay đổi nhanh diện tch ch cũ đ bị thoi ha.

9. Đề ti cấp tỉnh Nghin cứu quy trnh quản l dinh dưỡng cho một số giống ch trồng phổ biến ở Lm Đồng

Đề ti đ xc định được chế đ đầu tư phn bn hợp l, mang lại năng suất cao, chất lượng tốt, đem lại lợi nhuận cao, ổn định v nng cao đời sống cho người trồng ch, gip ngnh ch pht triển theo hướng bền vững.

- Xc định được hiệu quả của việc sử dụng kết hợp cc loại phn hữu cơ v v cơ, c tnh đến sự kết hợp hi ha giữa phn bn chnh với cc chế phẩm phn bn bổ sung trn l.

- Xy dựng quy trnh quản l dinh dưỡng tổng hợp nhằm tăng năng suất, chất lượng, ph hợp với giống ch, điều kiện đất đai, kh hậu ở Lm Đồng.
 

phan QuỐc Hng

Trung tm Nghin cứu v Chuyển giao kỹ thuật

Cy cng nghiệp v Cy ăn quả tỉnh Lm Đồng


 
SỞ KHOA HỌC V CNG NGHỆ TỈNH LM ĐỒNG
Địa chỉ: Số 35 Trần Hưng Đạo - Đ Lạt -Lm Đồng