Nội dung chính

Mục lục

Sở khoa học - công nghệ  môi trường

hân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập cơ quan quản lý khoa học - kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng (1979-1999), cho phép tôi nêu lại vấn đề kinh tế tương lai của Lâm Đồng cần khoa học và công nghệ như thế nào?

Có thể nói, trong những thành quả kinh tế to lớn đạt được ở Lâm Đồng từ sau giải phóng đến nay có sự đóng góp rất đáng kể của những người làm khoa học - công nghệ ở các ngành, các cấp và của những người làm ăn giỏi trong tỉnh. Một trong những đóng góp đó là chứng minh Lâm Đồng có tiềm năng kinh tế đa dạng và phong phú, một số lĩnh vực thuộc loại đứng đầu Việt Nam như quặng bô xít, thủy điện, rừng thông, trà, hoa, du lịch, nghỉ dưỡng, ... đồng thời cũng áp dụng được một số công nghệ mới so với trước 1975 để khai thác dần các tiềm năng ấy. Điều đáng chú ý là gần như tất cả sản phẩm từ thế mạnh đó đều phải tiêu thụ ở ngoài, khiến cho nền kinh tế của tỉnh phải lấy xuất khẩu làm trọng tâm. Vấn đề đặt ra là làm kinh tế xuất khẩu như thế nào?

Trước 1945, Lâm Đồng đã sản xuất và xuất khẩu trà đen. Nhưng đó là người Pháp thuê dân ta làm, họ là chủ. Bây giờ ta đã là chủ đất nước thì kinh tế xuất khẩu tương lai của Lâm Đồng phải do ta làm chủ. Điều đó phải khẳng định. Hơn nữa, nền kinh tế đó phải được công nghiệp hóa và hiện đại hóa ít nhất cũng phải ngang trình độ của các đối thủ kinh tế hiện nay. Để đến tương lai đó, Lâm Đồng gặp hai loại khó khăn chủ yếu: khó khăn của người đi sau và khó khăn phải cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ mạnh quốc tế.

Để vượt hết các khó khăn đó, có nhiều con đường, nhưng chỉ con đường nào được lựa chọn kỹ càng nhất, khôn khéo nhất, nói cách khác là có hàm lượng trí tuệ cao nhất, mới mang lại hiệu quả mong muốn mà thôi. Cần biết rằng các đối thủ quốc tế hơn ta chủ yếu cũng là hơn về khoa học - công nghệ, nên chúng ta chỉ thắng trong cạnh tranh nếu hàm lượng trí tuệ trong kinh doanh (bao gồm cả trong sản phẩm) của ta cao hơn. Con đường mà lịch sử buộc chúng ta phải chấp nhận đầy thử thách, chỉ có ý chí quật cường và trí tuệ cao mới thắng. Chúng ta còn rất nghèo nên mọi công của phải ưu tiên dồn cho việc quan trọng nhất là tìm cho được con đường đi trí tuệ, tốn ít nhất mà đi nhanh nhất; đi tắt, đón đầu, đuổi kịp thiên hạ. Chỉ còn 4 đến 7 năm nữa chúng ta sẽ gia nhập AFTA, công việc cấp bách hơn bao giờ hết là giải bài toán dùng nội lực khoa học - công nghệ và giáo dục để hội nhập thành công.

Cái cần nhất lúc này là phát huy cao độ nội lực để lấy yếu chế mạnh. Ông cha ta các đời Trần, Lê đã đề ra phép lấy nhân nghĩa thắng hung tàn dùng trong đánh giặc ngoại xâm, phép dưỡng sức dân dùng trong thời bình. Trong Cách mạng tháng Tám và hai cuộc kháng chiến vừa qua, Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng tạo thêm phép đại đoàn kết. Giai đoạn hiện nay, khoa học phát huy nội lực phải sáng tạo hơn nữa vì cơ chế thị trường, một động lực của nền kinh tế, có một lưỡi dao nguy hiểm là thường xuyên chia rẽ những người cùng trận tuyến. Phát huy nội lực bao gồm nhiều mặt. Ở đây chỉ nhấn mạnh về bồi dưỡng sức dân, trước hết là nâng cao kiến thức và năng lực người lao động trong tỉnh để họ có thể thích ứng nhanh chóng và có hiệu quả với các đòi hỏi ngày càng cao và hiện đại của nền kinh tế tương lai. Đặc biệt, phải nuôi dạy thật tốt con em trong tỉnh để họ sớm đủ sức làm chủ khoa học và công nghệ, tiến lên sáng tạo ra công nghệ trình độ cao của ta. Phải tìm ra cơ chế hiệu quả bồi dưỡng, khai thác cao độ nhân tài, nhất là người trẻ, vận dụng cho hết kho tàng quý báu tích lũy trong người cao tuổi, làm cho sự chuyển thế hệ trong mọi hoạt động phải có tác dụng tăng sức mạnh của ta lên theo cấp số nhân... Tóm lại, khoa học phát huy nội lực cực kỳ quan trọng và phong phú, đưa nó lên cho đúng tầm cần có thì Lâm Đồng đã nắm chắc 2/3 vận mệnh tương lai trong tay.

Đi tới tương lai, cái cần thứ hai là biết người, biết ta. Biết đối thủ để cạnh tranh thắng lợi, biết khách hàng để chinh phục. Giới kinh doanh quốc tế đã có hàng trăm năm nghiên cứu khoa học này, đã dùng không biết bao nhiêu phương sách, kể cả thủ đoạn, tận dụng triệt để ưu thế khoa học - kỹ thuật để ràng buộc tự nguyện khách hàng vào sản phẩm của họ, coi đó là giải pháp cạnh tranh tối ưu. Người Lâm Đồng phải học cho được khoa học này, trước tìm thầy (chú trọng Việt kiều) để học, rồi tự mình sáng tạo ra cách làm thông minh, thích hợp với thị trường hiện đại.

Vấn đề thứ ba là khoa học tổ chức sản xuất nhằm xuất khẩu. Mỗi thế mạnh kinh tế có một hệ sản phẩm, lấy sản phẩm xuất khẩu làm chủ đạo. Phải tổ chức sản xuất thế nào để thu hút và tập trung được sức mạnh mọi thành phần kinh tế, mọi đối tác vào cùng hợp tác kinh doanh trên một hệ sản phẩm, các bên cùng có lợi cao, ổn định, cố giảm tối đa sự bắt chẹt lẫn nhau, làm lợi cho đối thủ.

Làm được những điều trên là rất khó, nên phải coi khoa học quản lý vĩ mô là cái cấp bách và cơ bản lâu dài. Phải nhìn nhận rằng trình độ quản lý của cán bộ chúng ta còn cách xa các đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, chủ yếu vì chưa được đào tạo đầy đủ và cách đào tạo chưa tốt. Tôi nghĩ rằng, để khắc phục, mỗi người phải ra sức tự học, tự vươn lên, nhà nước tỉnh phải hỗ trợ hết mình. Song song với việc đó, cần sớm hình thành lực lượng cán bộ tư vấn chiến lược giỏi, có nhiệt huyết cao, chuyên sâu để nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp chiến lược. Có thể thành lập viện nghiên cứu là nơi thu hút trí tuệ trong và ngoài nước, tìm giải pháp chiến lược cho Lâm Đồng, theo đơn đặt hàng của nhà nước tỉnh, của các tổ chức kinh doanh chiến lược các sản phẩm hàng đầu của tỉnh. Viện cũng là lò đào tạo nhân tài cho tỉnh.

HUỲNH THỐNG  
Nguyên Chủ nhiệm y ban khoa học
 và kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng

Nội dung chính

Mục lục

Sở khoa học - công nghệ  môi trường