Nội dung chính

Trở về

001.jpg (118696 bytes)

SƠ ĐỒ LIÊN HỆ VÙNG

 

002.jpg (190841 bytes)

SƠ ĐỒ PHÂN BỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU

 

003.jpg (110696 bytes)

SƠ ĐỒ ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN CHỌN ĐỊA ĐIỂM

 

004.jpg (140556 bytes)

 SƠ ĐỒ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG 

 

005.jpg (78343 bytes)

 SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

 

006.jpg (149059 bytes)

 SƠ ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẦT

 

007.jpg (156983 bytes)

 BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẦT

 

008.jpg (112773 bytes)

 BẢN ĐỒ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG

 

009.jpg (83277 bytes)

 BẢN ĐỒ QUY HOẠCH CHIỀU CAO VÀ THOÁT NƯỚC MƯA

 

010.jpg (109806 bytes)

 BẢN ĐỒ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CẤP ĐIỆN

 

011.jpg (100212 bytes)

 BẢN ĐỒ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC

 

012.jpg (103544 bytes)

 BẢN ĐỒ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC BẨN

 

013.jpg (128738 bytes)

 BẢN ĐỒ TỒNG HỢP ĐƯỜNG DÂY - ĐƯỜNG ỐNG

 

Nội dung chính

Trở về