Trang trước Mục lục Trang sau  
 

Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, một mùa hè mưa ẩm.

Vào tháng 4 trở đi gió mùa Đông Bắc xem như mất hết ảnh hưởng đến vùng này. Nhiệt độ tăng nhanh, trời ấm nóng hẳn lên. Và cũng chính thời gian này tín phong thịnh hành với gió Đông hay Đông Nam, nó mang lại khối không khí nhiệt đới biển nóng, ẩm và khi vào Đà Lạt đã phải vượt qua các dãy núi phía đông gây nên những nhiễu loạn. Cường độ dòng thăng cũng được mạnh lên vào lúc này bởi sự đốt nóng mặt đệm mạnh mẽ do bức xạ cùng với tác nhân khác nên đã gây ra những trận mưa dông đầu mùa.

Vì vậy trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 ở Đà Lạt chủ yếu là mưa vào buổi chiều (hình 3)

Hình 3: 
TẦN SUẤT XUẤT HIỆN MƯA TRONG CÁC BUỔI (SÁNG, CHIỀU, TỐI) TẠI ĐÀ LẠT (9.1976 - 8.1978)

Kết quả ở hình 3 thấy rằng tần suất xuất hiện mưa chiều trong thời kỳ đầu mùa mưa chiếm đến 70 - 80%. Do vậy, ở thời gian này việc bố trí phơi phóng hay các hoạt động ngoài trời như du lịch, thể thao... nên tập trung vào buổi sáng.

Từ tháng 6 trở đi là thời kỳ hoan lưu nhiệt đới Ấn Độ Dương thiết lập một cách bền vững với hệ thống gió mùa Tây Nam, cũng là thời kỳ bắt đầu sự ổn định của mùa mưa. Từ thời gian này sự phân bổ mưa trong ngày có khác hơn. Tức là tần suất xuất hiện mưa vào buổi chiều giảm nhiều (từ 75% của tháng 5 bớt xuống 47% trong tháng 6), đồng thời, thời gian mưa vào buổi sáng và đêm tăng lên. Tình hình này kéo dài cho đến cuối mùa mưa.

Vào những tháng cuối mùa mưa tần suất mưa đêm tăng, chiếm xấp xỉ 40%. Đáng chú ý là những áp thấp nhiệt đới, bão ở biển Đông đã đóng vai trò quan trọng trong sự tăng vọt lượng mưa về cuối mùa.

Từ trên, ta thấy rằng nếu như chỉ có gió mùa Tây Nam chi phối thì mùa mưa ở Đà Lạt hẳn là không đến sớm và có lượng mưa phong phú như vậy. Mà ở đây cần lưu ý là ngoài hệ thống Tây Nam ra còn có sự đóng góp mạnh mẽ của tín phong cùng với những tác nhân nhiệt hay động lực ở thời kỳ đầu và những ảnh hưởng của các xoáy thuận ở biển Đông vào các giai đoạn cuối.

Tóm lại, vùng Đà Lạt chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam. Thời gian thịnh hành của chúng còn được thể hiện bởi 2 mùa khô và mưa rõ rệt.

Vào những thời kỳ chuyển tiếp hoặc chưa bền vững của hai hệ thống nói trên, đó là thời gian hoạt động của tín phong.

  Trang trước Mục lục Trang sau