Trang trước Mục lục Trang sau  
 

Đà Lạt mùa khô trùng với mùa đông bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 3.

Trong mùa này không khí cực đới biến tính khống chế với gió Bắc hay Đông Bắc, có khi gió Đông. Cho nên nhiệt độ thấp, độ ẩm không khí bé. Đây là thời kỳ có những tháng rét, khô hanh nhất trong năm, sương muối xuất hiện cũng trong thời kỳ này.

Tuy nhịp điệu có khác, cường độ có yếu hơn so với các tỉnh phía Bắc, nhưng Đà Lạt vẫn là nơi còn chịu ảnh hưởng của những đợt gió mùa Đông Bắc. Điều này cũng có thể thấy rõ trên bản đồ hình thế Synốp và tình hình thời tiết của một số ngày sau đây:

Hình 1: HÌNH THẾ SYNỐP NGÀY 16-2-1977 (07H VIỆT NAM)
( Gió mùa Đông Bắc tràn qua Đà Lạt)

HÌNH 2: HÌNH THẾ SYNỐP NGÀY 05-3-1977 (07H VIỆT NAM)
(Gió mùa Đông Bắc tràn qua Đà Lạt)

BẢNG 1:
THỜI TIẾT NGÀY 16 - 2 - 1977

(Gió mùa Đông Bắc tràn qua Đà Lạt)

GIÓ (m/gy)

NHIỆT ĐỘ

ĐỘ ẨM TƯƠNG ĐỐI

LƯỢNG MÂY

 

Mưa

(mm)

Hướng

Tốc độ

Tốc độ lúc gió mạnh nhất

Trung bình

(oC)

Tối cao

(oC)

Tối thấp

(oC)

Trung bình

(%)

Thấp nhất

(%)

Tổng quan

Mây dưới

ENE

7

17

14,1

21,0

9,8

65

36

2,0

0,5

BẢNG 2:
THỜI TIẾT TRONG CÁC NGÀY 2, 3, 4, 5 CỦA THÁNG 3.1997 TẠI ĐÀ LẠT

(Gió mùa Đông Bắc tràn qua Đà Lạt)

 

Ngày

Gió (m/gy)

Nhiệt độ

Độ ẩm tương đối

Lượng mây

Mưa (mm)

 

Hướng

Tốc độ

Tốc độ lúc gió mạnh nhất

Trung bình

(oC)

Tối cao

(oC)

Tối thấp

(oC)

Trung bình

(%)

Thấp nhất

(%)

Tổng quan

Mây dưới

2,3

3,3

4,3

5,3

ENE

ENE

ENE

ENE

3

6

11

8

7

15

21

12

18,4

17,7

15,0

12,8

25,6

23,4

18,8

18,8

11,8

12,2

11,3

9,4

64

64

74

72

28

41

62

45

2,1

3,0

5,0

1,6

0,8

1,6

4,5

1,1

_

_

0,0

_

Khi gió mùa Đông Bắc khống chế không những nhiệt độ hạ thấp, độ ẩm bé mà tốc độ gió cũng khá mạnh.

Xen giữa những đợt gió mùa Đông Bắc là gió Đông hay Đông Nam, khá thịnh hành về cuối mùa và kéo dài đến tháng 5.

Không khí cực đới biến tính tương đối ổn định và khô, cho nên trong suốt quá trình nó chế ngự có thể nói đây là thời kỳ có thời tiết đẹp nhất trong năm. Bầu trời thường trong xanh. Ban ngày nắng ấm. Nhiệt độ hạ thấp chủ yếu về đêm do bức xạ của mặt đất. Vì vậy trong mùa khô đây là thời kỳ mà mọi hoạt động ngoài trời như du lịch, thể thao... thích hợp nhất.

Do trời hanh khô, lượng bốc hơi lớn, còn lượng mưa hầu như không đáng kể nên nước dùng cho nông nghiệp thiếu nghiêm trọng.

  Trang trước Mục lục Trang sau