Trang trước Mục lục Trang sau  
 

ơ chế hoàn lưu ở vùng cao nguyên Lâm Viên chủ yếu cũng là cơ chế hoàn lưu của miền Nam nói chung. Do tác dụng của địa hình, khí hậu Đà Lạt có những sắc thái riêng biệt, song về căn bản cũng như khí hậu miền Nam là chịu sự chi phối của 3 hệ thống:

- Cực đới lục địa châu Á.

- Nhiệt đới Ấn Độ Dương và xích đạo.

- Nhiệt đới Thái Bình Dương.

Do vậy, sự thay đổi mùa về vị trí cường độ của 3 hệ thống nói trên sẽ dẫn đến sự thay đổi mùa của các yếu tố khí hậu thể hiện rõ nét nhất là chế độ mưa và nhiệt.

Điển hình về sự luân phiên ảnh hưởng của các hệ thống là sự phân chia rõ rệt giữa 2 mùa khô, mưa ở vùng này.

 

  Trang trước Mục lục Trang sau