Trang chủ Trang trước Mục lục Trang sau    
   

   

Trăng ảo ảnh lập lờ trong sương trắng  

Ngọn gió nhà ai thấp thoáng ở bên đồi  

Tiếng móng ngựa gõ dòn trên dốc vắng  

Nghe mơ hồ một chiếc lá thông rơi.  

 

Em nhóm bếp bằng củi ngo chẻ nhỏ  

Ngọn lửa lấp đi khoảng vắng  giữa hai người  

Tôi lơ đãng nhìn em nhìn lơ đãng  

Siêu nước pha trà vừa ấp  úng sôi.  

 

Em biết chứ chả ai lơ đãng cả  

Hòn than kia đang đỏ đến hết lòng  

Mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói 

Mùi nhựa thông theo sợi  khói đi vòng.

  Trang chủ Trang trước Mục lục Trang sau