Trang chủ Trang trước Mục lục Trang sau    
   

 

Nếu không có cái màu  đỏ thắm  

Hoa trạng nguyên đốt những con đường  

Nếu chẳng có những lưng đồi gió lộng  

Dẫn lối ta đi từng khóm hướng dương  

Nếu chẳng có tường vi từng rặng  

Nghiêng thơ mộng trên ngôi nhà  

                                    ngợp nắng.  

Đà Lạt  

Sao gọi được mùa đông ?  

Xin cảm ơn con dốc lượn vòng  

Vạt cỏ đẫm sương khuya tơi đất xốp  

Hương hoa dạ lan trong hương cỏ mật  

Những rừng thông ngan ngát phấn  

                                    hoa vàng  

Xin xảm ơn từng nhịp sống âm vang  

Tiếng xe ngựa gõ đều trên dốc vắng  

Tiếng giao duyên của cu vườn trong nắng  

Và tiếng em sau tiếng liễu treo mành…

  Trang chủ Trang trước Mục lục Trang sau