Trang chủ Trang trước Mục lục Trang sau    
   

 

Đà Lạt của tôi trôi trong sương giăng  

Là cánh chim đêm tìm miền đất đậu  

Đà Lạt của tôi đối diện mặt trời  

Tôi trễ nãi trôi tím chiều mận hậu…   

Đà Lạt của tôi người bạn vong niên  

Gậy trúc khập khênh  

Chênh vênh gõ từng bậc đá  

Đà Lạt rất quen mà rất lạ

 Chén rượu ngoại ô  

Ngấm một tiếng  

Khà…  

 

Đà Lạt của tôi vó ngựa chiều mưa  

Lóc cóc dội về quán trọ  

Lữ khách dừng chân giữa đường mưa gió  

Ngước nhìn một khoảng trời thông…  

 

Đà Lạt của tôi, em ơi biết không ?  

Đà Lạt của tôi, mưa chiều qua lòng.

1993

  Trang chủ Trang trước Mục lục Trang sau