Trang chủ Trang trước Mục lục Trang sau    
   

Bóng trăng lóng lánh mặt hồ im,  

Thời khắc theo nhau lải rải chìm.  

Đứng dựa non sao bờ suối ngọc,  

Hồn say dịu dịu mộng êm êm.  

 

Một luồng sương bạc bỗng từ mô  

Lẻn cuốn vừng trăng cuốn mặt hồ,  

Cuốn cả non sao bờ suối ngọc:  

Người lơ lửng đứng giữa hư vô.   

 

- Trời đất tan ra thành thủy tinh. -  

Một bàn tay ngọc đẫm hương trinh  

Âm thầm mơn trớn bên đôi má  

Hơi mát đê mê chạy khắp mình.

  1933

                                                

  Trang chủ Trang trước Mục lục Trang sau