Trang chủ Trang trước Mục lục Trang sau    
   

Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu  

Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ  

Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt  

Như đón từ xa một ý thơ.  

 

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều  

Để nghe dưới đáy nước hồ reo  

Để nghe tơ liễu run trong gió  

Và để xem trời giải nghĩa yêu.

 

Hàng thông lấp loáng đứng trong im  

Cành lá in như đã lặng chìm  

Hư thực làm sao phân biệt được  

Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.  

 

Cả trời say nhuộm một màu trăng  

Và cả lòng tôi chẳng nói rằng  

Không một tiếng gì nghe động chạm  

Dẫu là tiếng vỡ của sao băng.  

                                                  1933

  Trang chủ Trang trước Mục lục Trang sau