Trang trước   || MỤC LỤC ||   Trang sau

 
         

Danh sách các cụ từ 100 tuổi trở lên

(Sinh trước tháng 4 năm 1899 - qua TĐTDS-Nơ 1/4/1999)

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Độ tuổi

Dân tộc

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thị xã thành phố

1

Cụ Lê Thị Mới

Nữ

103

Kinh

phường l

TP Đà Lạt

2

Cụ Hồ Thị Lục

Nữ

100

Kinh

Phường 2

"

3

Cụ Phạm Thị Ròn

Nữ

103

Kinh

Phường Lộc Phát

Thị-xã Bảo Lộc

4

Cụ Nguyễn Thị Hiên

Nữ

101

Kinh

phường Lộc Phát

"

5

Cụ Trần Cúc

Nam

100

Kinh

Phường l

"

6

Cụ Nguyễn Sư Nại

Nam

102

Kinh

phường l

"

7

Cụ K' Nêl

Nam

103

K' Ho

Xã Lộc Nga

"

8

Cụ K' Srêk

Nam

103

K' Ho

Xã Lộc Nga

"

9

Cụ Đoàn Thị Mỹ

Nữ

103

Kinh

Phường 2

"

lO

Cụ Nguyễn Thị Kiểm

Nữ

103

Kinh

Xã Lộc Thanh

"

11

Cụ Nguyễn Thị Tửu

Nữ

107

Kinh

Xã Lộc Châu

"

12

Cụ Nguyễn Thị Đờn

Nữ

 104

Kinh

Xã Lộc Châu

"

13

Cụ Nguyễn Văn Lạng

Nam

103

Kinh

Phường Lộc Tiến

"

14

Cụ Ma Hoẹt

Nữ

110

K' Ho

Xã Ka'Đơn

Huyện Đơn Dương

15

Cụ Đỗ Thị Lân

Nữ

l07

Kinh

Xã Ka Đơn

"

16

Cụ Nguyễn Thị Ngoãn

Nữ

104

Kinh

Xã Lạc Lâm

"

17

Cụ Lê Đình Phong

Nam

100

Kinh

TTrấnThạch Mỹ

"

18

Cụ Nguyễn Thị Ký

Nữ

103

Kinh

Xã Phú Hội

Huyện Đức Trọng

19

Cụ Nguyễn Mạnh Đức

Nam

102

Kinh

Xã Bình Thạnh

"

20

Cụ Nguyễn Lan

Nam

101

Kinh

TTrấn Liên Nghĩa

"

21

Cụ Nguyễn Thị Sịt

Nữ

104

 Kinh

TTrấn Nam Ban

 Huyện Lâm Hà

22

Cụ Lê Thị Nuôi

 Nữ

 102

Kinh

Xã Đông Thanh

"

23

Cụ Ka Rếuh

 Nữ

102

 K' Ho

Xã Lộc An

Huyện Bảo Lâm

24

Cụ Đào Thị Đống

 Nữ

 107

 Kinh

Xã Lộc Quảng

"

25

Cụ Ngô Thị Hồi

 Nữ

 101

 Kinh

Xã Đinh Lạc

 Huyện Di Linh

26

Cụ Ka Dêng

 Nữ

112

 K'Ho

Xã Bảo Thuận

"

27

Cụ K Brệt

 Nam

101

 K'Ho

Xã Bảo Thuận

"

28

Cụ K Trinh

 Nam

113

 K'Ho

Xã Đ.Trang Hòa

"

29

Cụ K' Làng

 Nam

 103

 K'Ho

Xã ĐạPloa

Huyện Đạ Huoai

30

Cụ KaDrờnh

 Nam

101

Châu Mạt

Xã Đạ Oai

"

31

Cụ K' Chát

 Nam

 l06 Châu Mạ

Xã Đạ Oai

"

 

32

Cụ Điểu Thị Gian

Nữ

 100

Châu Mạ

Xã Tiên Hoàng

Huyện CátTiên

33

Cụ Nguyễn Thị Thiệp

Nữ

100

Kinh

Xã Mỹ Lâm

"

 

Trang trước   ||MỤC LỤC ||   Trang sau